BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozaczyk Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Stachowski Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Liberacki Daniel (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ nawadniania podkoronowego na plonowanie jabłoni w warunkach sadu produkcyjnego
The Effect of Under-Crown Irrigation on the Yield of Apple Trees in the Produktion Orchard Conditions
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2017, nr I/1, s. 33-40, rys., tab., fot., bibliogr. 15 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Produkcja owoców, Zasoby wodne, Opad atmosferyczny
Production of fruits, Water resources, Precipitation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono ocenę wpływu nawadniania podkoronowego na plonowanie jabłoni Fuji Kiku, w trzecim roku owocowania w okresie wegetacyjnym 2014 roku. W okresie wegetacyjnym 2014 roku, charakteryzującym się sumą opadów wyższą od średniej z wielolecia o 90 mm, wystąpiły dłuższe okresy bezopadowe, które spowodowały zastosowanie uzupełniającego nawadniania, dawką sumaryczną w ilości 80 mm. Spowodowała ona przyrost plonu jabłoni o 1,8·t ha-1 w stosunku do plonu uzyskanego z sadu nienawadnianego (kontrolnego).(abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)

The paper presents an assessment of the effect of under-crown irrigation on the yield of Fuji Kiki apple trees, in the third year of fruiting in the vegetation period of 2014. Sum of rainfalls during the vegetation period of 2014 was higher than mean rainfalls in the period of 90 mm. Dry spells in the analyzed vegetation period were longer, it was necessary to use a supplementary irrigation (total dose of water - 80 mm). On the basic of obtained results it was found that increase in apple trees yield was higher by 1,8 ·t·ha-1 in comparison with the yield unirrigated plants.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Assaf R., Levin I., Bravdo B. (1984):Effect of drip irrigation on the yield and quality of Golden Delicious and Jonathan appels. Journal of Horticuttural Sciene, 59 (4), 493-499
 2. BlaseW., Bringezen A., Grittner I. (1983): Ergebnise und konsequenzen der Apfelbewasserung, Gartenbau 1983 Jg. 30H, 210-213
 3. Bykowski J, Kozaczyk P., Przybyła Cz (2003). - Wpływ warunków meteorologicznych na zmiany retencji glebowej na Nizinie Wielkopolskiej Zesz. Nauk. AR Kraków, zesz. 24: 263-27
 4. Evans R., Proebsting E., (1985): Response of Red Delicious appels to tricle irrigation. #rd International Drip/Tricke Irrigatioon Congress, Fresno, CA. 1985 Vol.: 321-239
 5. Mika A. Sad karłowy (2000): Hortpress Sp. z.o.o.,
 6. Pacholak E. (1986): Wpływ nawożenia i nawodniania na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany James Grieve. Rocz. AR Poznan, zesz. Nr. 160
 7. Pacholak E., Przybyła Cz., Stachowski P. (1995): Wpływ eksploatacji nawodnień deszczownianych podkoronowych i kroplowych na efektywność produkcyjną sadu jabłoniowego. Zesz. Nauk. AR Wroc. 266, Konf. 8 335-343
 8. Przybyła Cz., Kozaczyk P. (2003): Effectivenees of sprinkling irrigation in Wielkopolska Acta horticulturae et regiotecturae-Mimoridne cisko. Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae 148-150
 9. Przybyła Cz., Kozaczyk P. (2004) - Zmienność uwilgotnienia gleb w sadzie jabłoniowym AR Poznań. CCCLVII Melior. i Inż. Środ. 2004 z. 25. s. 467-474
 10. Rzekanowski C. (1988): Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie trzech odmian jabłoni. Materiały II Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej, Warszawa 1988, s. 142-149
 11. Słowik K., (1980): Polish experience with application of the drip irrgation system. Proc. Of the Symp. Drip Irrig. In Hortic. 15-94
 12. Szafrański Cz., Bykowski J., Fiedler M., (1998): Rola melioracji w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Zesz. Nauk. AR w Krakowie nr 335, Z. 59: 47-55
 13. Treder W. (2004) Nawadniajmy młode sady. Hasło Ogrodnicze, numer 07/2004.
 14. Treder W. (2005) Nawadnianie a wielkość jabłek. Hasło Ogrodnicze, numer 02/2005.
 15. Treder W. (2006) Systemy nawodnieniowe w sadach. Hasło Ogrodnicze numer 04/2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
pol
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2017.1.1.003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu