BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michnik Jerzy (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Lo Mei-Chen (National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan)
Tytuł
Analiza i usprawnianie systemu zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
Analysis and Improvement of Financial Risk Management in an Enterprise
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 174-179, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Przemysł elektroniczny
Financial risk, Financial risk management, Electronics industry
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Tajwan
Taiwan
Abstrakt
Przeprowadzona analiza oparta na badaniu empirycznym potwierdza istotną wagę ZRF (zarządzanie ryzykiem finansowym) w nowoczesnej firmie. Szczególnego znaczenia nabiera ZRF w firmach o znaczących dochodach finansowych, do których należą firmy sektora elektronicznego. Właściwa gospodarka finansami powinna polegać na umiejętnym wykorzystywaniu zewnętrznych źródeł finansowania do realizacji strategicznych planów firmy. Wprowadzenie hierarchii struktury pozwoliło na systematyczną analizę zagadnienia oraz wskazanie istotnych elementów systemu ZRF. Wyniki oceny sprawności działania rzeczywistych systemów ZRF wskazują na znaczące możliwości usprawnienia systemu w firmach będących przedmiotem studium empirycznego. (fragment tekstu)

Rapid growth in financial markets, increasing volatility and globalization are the main reasons of growing importance of financial risk management (FRM) which nowadays becomes a serious matter not only for financial institution. Several risks, possible targets and measures of each dimension of risk, several types of tools and techniques come together to form the FRM. This is the reason why this is a complicated, multi-step and multi-dimensional process. In this paper we have proposed the hierarchical structure of the problem with the four aspects of FRM: measuring, monitoring, controlling and policy. The case study including questionnaires and discussions with Taiwanese electronic industry professionals was performed. The survey gave the opportunity to asses the relative importance (weight) of every element of the FRM system and how it works in the high technology manufacturing industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Allen D., Strategie Financial Decisions: A Guide to the Evaluation and Monitoring of Business Strategy, London, Kogan Page 1994.
  2. Clarke C.J., Varma S., Strategic Risk Management: the New Competitive Edge, "Long Range Planning", 1999 vol. 32 nr 4, s. 414-424.
  3. Mulvey J.M., Rosenbaum D.P., Shetty B., Strategic Financial Risk Management and Operations Research, "European Journal of Operational Research" 1997 vol. 97 nr 4, s. 1-16.
  4. Mulvey J.M., Shetty B., Financial Planning via Multi-stage Stochastic Optimization, "Computers & Operations Research" 2004 vol. 31, s. 1 -20.
  5. Sylla R., Financial systems, Risk Management, and Entrepreneurship: Historical Perspectives, "Japan and the World Economy" 2003 vol. 15 nr 4, s. 447-458.
  6. Tzeng G.H., A Study on the PATTERN Method for the Decision Process in the Public System, "Japan Journal of Behaviormetrics" 1997 vol. 4 nr 2, s. 29-44.
  7. Tzeng G.H., Shiau T.A., Energy Conservation Strategies in Urban Transportation: Application of Multiple Criteria Decision-Making, "Energy Systems and Policy" 1987 vol. 11 nr 1, s. 1-19.
  8. Tzeng G.H., Shiau T.A., Lin C.Y., Application of Multicriteria Decision Making to the Evaluation of New Energy - System Development in Taiwan, "Energy" 1992 vol. 17 nr 10, s. 983-992.
  9. Tzeng G.H., Teng J.Y. Multicriteria Evaluation for Strategies of Improving and Controlling Air-Quality in the Super City: A Case of Taipei City, "Journal of Environmental Management" 1994 vol. 40 nr3, s. 213-229.
  10. Ward K., Grundy Т., The Strategic Management of Corporate Value, "European Management Journal" 1996 vol. 14 nr3, s. 321-330.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu