BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Djurdjevic Dragan Ž. (John Naisbitt University, New Belgrade), Stevanovic Miroslav D. (Academy of National Security, Belgrade)
Tytuł
Value Problem in Perception of Sustainable Development in International Public Law
Problem wartości w postrzeganiu zrównoważonego rozwoju w międzynarodowym prawie publicznym
Źródło
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 193-211, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Sprawiedliwość, Wartości i normy etyczne, Rozwój zrównoważony, Prawo międzynarodowe
Justice, Value and ethical norms, Sustainable development, International law
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D63, O15, Q01
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule problematyzowane jest normatywne postrzeganie zrównoważonego rozwoju pod kątem wartości. Autorzy zastanawiają się, dlaczego koncepcja ta jest tak trudna do zdefiniowania w praktyce. Wartości w zrównoważonym rozwoju są obserwowane w jego rzeczowych aspektach prawnych, międzynarodowej praktyce administracyjnej oraz w ramach międzynarodowej administracji, jako konteksty postrzegania. Odkrywamy, że ukryte wartości są związane z rozwojem człowieka, prawami człowieka, sprawiedliwą organizacją społeczną oraz odbiciem wiedzy na temat powiązań pomiędzy czynnościami człowieka, środowiskiem, zasobami naturalnymi i wzrostem ekonomicznym. Ponadto zrównoważony rozwój jest kategorią historyczną związaną z potrzebą sprawiedliwości w zakresie alokowania zasobów oraz spełniania podstawowych potrzeb wszystkich ludzi, choć niektóre metody tej globalnej kontekstualizacji destabilizują uczciwość. Stwierdzamy, że zrównoważony rozwój potrzebuje obecnie przedefiniowania w zakresie wartości w oparciu o sprawiedliwość dystrybutywną.(abstrakt oryginalny)

In this article, normative perception of sustainable development is problematized in its value content. The aim is to focus inner logic which makes this concept so difficult to define in practice. The value content of sustainable development is observed in its substantive legal aspects, international administrative practice and in the framework of its national administration, as the contexts of perception. We find that underlying values are related to human development, human rights and equitable social organisation, and the reflection of the knowledge about the connection between human activities, the environment and natural resources and economic growth. Also, sustainable development is a historical category, concerning the need for fairness in the allocation of resources and meeting basic needs for all, but some methods of its global contextualization destabilise fairness. We conclude that sustainable development today needs redefining in value terms, based on distributive justice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ARCHER C. (2015), International Organizations, 4th edition, London/New York: Routledge, ISBN: 978-0-415-61475-7.
 2. AYENI V. (2001), The Ombudsman in the Achievement of Administrative Justice and Human Rights in the New Millenium, International Ombudsman Yearbook, 5, pp. 32-53, ISSN: 1387-1846.
 3. BARRAL V. (2012), Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm, The European Journal of International Law, 23:2, pp. 377-400, DOI:10.1093/ejil/chs016.
 4. BOYLE A. (2012), Human Rights and the Environment: Where Next?, The European Journal of International Law, 23:32, pp. 613-642, DOI:10.1093/ejil/chs054.
 5. BUNN I. (2012), The Right to Development and the International Economic Law: Legal and Moral Dimensions, Oxford: Hart Publishing, ISBN: 978-1-847-31911-1.
 6. BUNTAINE M. (2016), Giving Aid Effectively: The Politics of Environmental Performance and Selectivity at Multilateral Development Banks, New York: Oxford University Press. ISBN: 978-0-190-46745-6.
 7. CHIMNI B. S. (2010), International Law and Operations of the International Financial Institutions, Bradlow, [in:] International Financial Institutions and International Law, Daniel; Hunter, David (Eds.), Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, pp. 31-62.
 8. CORDONIER S. MARIE-CLAIRE, NEWCOMBE A. (2011), An Integrated Agenda for Sustainable Development in International Investment Law, [in:]Sustainable Development in World Investment Law, Cordonier Segger, Marie-Claire; Gehring, Markus; Newcombe, Andrew Paul (Eds.), Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, pp. 101-142, ISBN 978-90-411-3166-9.
 9. HUNTER D. (2010), International Law and Public Participation in Policy-making at the International Financial Institutions, [in:]International Financial Institutions and International Law, Bradlow D., Hunter Did, (eds.), Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, pp. 199-238.
 10. LASSWELL H., MCDOUGAL M. (1992), Jurisprudence for a Free Society: Studies in Law, Science and Policy, Vol. 1, New Haven: New Haven Press, ISBN-13: 978-0-792-30989-5.
 11. MARSCHINSKI R., BEHRLE S. (2009), The World Bank: Making the Business Case for the Environment, Managers of Global Change: The Influence of International Environmental Bureaucracies, Biermann, Frank; Siebenhüner, Bernd, (eds.), Cambridge/London: MIT Press, pp. 101-142.
 12. SORNARAJAH M. (2015), Resistance and Change in the International Law on Foreign Investment. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 9781107096622.
 13. PARK S. (2010), The World Bank's Global Safeguard Policy Norm?, [in:] Owning Development: Creating Policy Norms in the IMF and the World Bank, Park, Susan; Vetterlein, Antje (eds.), Cambridge: Cambridge University Press, pр. 181-203.
 14. PEETERS J. (2012), Sustainable Development: A Mission for Social Work? A Normative Approach, Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 21:2, pp. 5-22. DOI: DOI:10.18352/jsi.306.
 15. QERIMI Q. (2012), Development in International Law: A Policy-Oriented Inquiry, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, ISSN: 1876-9861.
 16. REIF L. (2013), The Ombudsman, Good Governance and the International Human Rights System, Dorderecht: Springer, ISBN-10: 9004139036.
 17. SACHS J. (2015), The Age of Sustainable Development, New York: Columbia University Press, ISBN: 9780231173155.
 18. SANDS P., PEEL J., FABRA A., MACKENZIE R. (2012), Principles of International Environmental Law, 3rd edition, Cambridge/New York: Cambridge University Press, ISBN: 978-0-521-14093-5.
 19. SEN A. (1999), Development as Freedom, Oxford: Oxford University Press, ISBN: 0-385-72027-0.
 20. SOLOMON M. (2013), From NEIO to Now and the Unfinishable Story of Economic Justice, International and Comparative Law Quarterly, 62:1, pp. 31-54, DOI:10.1017/S0020589312000590.
 21. STEVANOVIĆ M., DJURDJEVIĆ D. (2015), "National Security Challenges of the International Financial System", Conference on information security - BISEC 2015, Proceedings, Mehić Nedžad (ed.), Beograd: Univerzitet Metroplitan, pр. 14-21. ISBN 978-86-89755-05-3, COBISS.SR-ID 215773708.
 22. WOLFENSOHN J. (1997), Foreward, [in:] World Bank, World Development Report 1997: The State in a Changing World, New York: Oxford University Press.
 23. YOSHIRO M. (2002), Some Аspects of the Рrinciple of "Common but Differentiated Responsibilities", International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 2:2/2002, pp. 151-154, ISSN: 1567-9764.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-4088
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/013
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu