BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarczyński Grzegorz (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Wykorzystanie map cech Kohonena we wstępnej analizie danych
The Use of Kohonen's Self Organizing Maps in Exploratory Data Analysis
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1167, s. 255-265, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Współczesne tendencje rozwojowe badań operacyjnych
Słowa kluczowe
Analiza danych, Mapa samoorganizująca
Data analysis, Self-Organizing Maps (SOM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Termin wstępna analiza danych (exploratory data analysis - EDA) po raz pierwszy użyty w 1977 r. przez J. Tukeya oznacza wykorzystanie różnych technik analizy danych, zwłaszcza graficznych, w celu umożliwienia "wglądu w dane", odkrycia ukrytych w nich struktur, wyznaczenia istotnych zmiennych, detekcji obserwacji nietypowych. Wstępną analizę danych stosuje się od pewnego czasu w procesie zgłębiania danych (data mining), będącego elementem pozyskiwania wiedzy z baz danych (knowledge discovery in databases - KDD). Z powodu ogromnej ilości danych zastosowanie metod statystycznej analizy danych SAD jest wówczas utrudnione. Stosuje się je zazwyczaj w celu weryfikacji wyników otrzymanych po przeprowadzeniu wstępnej analizy. (fragment tekstu)

This paper describes some differences between Exploratory Data Analysis and Statistical Data Analysis. The advanced projection technics of Kohonen's Self Organizing Maps is used for measuring the life quality in Polish districts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kaski S., Data Exploration Using Self-organizing Maps, PhD thesis, Helsinki University of Technology, Helsinki 1997.
  2. Kohonen Т., Self-organization and Associative Memory, Springer Verlag, Berlin 1989.
  3. Tarczyński G., Wykorzystanie map cech (SOM) i odwzorowania Sammona do prezentacji wielowymiarowych danych ekonomicznych, [w:] Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii, Wyd. AE, Wroclaw 2003, s. 245-253.
  4. Vesanto J., SOM-based Data Visualization Methods, "Intelligent Data Analysis" 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu