BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartoszewicz Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant), Garbicz Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Zastosowanie modelu regresji liniowej w analizie kapitału obrotowego w małych i średnich przedsiębiorstwach
Application of Regression Models to Working Capital Analysis in Small and Medium Firm Sector
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (18), 2007, nr 1151, s. 158-165, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Kapitał obrotowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Regresja liniowa, Modele regresji
Working capital, Small business, Linear regression, Regression models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Elementem analiz finansowych w przedsiębiorstwie jest analiza obrotowych składników majątkowych i kapitałowych, a więc analiza zapasów, należności i zobowiązań. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji modelu regresji użytecznego w analizie finansowej w zakresie analizy należności i zobowiązań. Przyjętą hipotezą badawczą jest hipoteza mówiąca o tym, że na poziom należności i zobowiązań w przedsiębiorstwie wpływają czynniki zewnętrzne, niezależne od przedsiębiorstwa, związane m.in. z kondycją finansową odbiorców i dostawców czy ogólną koniunkturą gospodarczą. (fragment tekstu)

Analysis of accounts receivable and accounts payable is an important part of working capital management. In this paper a regression model of accounts receivable and accounts payable is presented. The research hypothesis is that these quantities (for a company in small and medium firm sector) not only depend on income and costs, but also on factors external to the enterprise, such as financial situation of suppliers and clients, and the entire economy (quantified by indicators published by the Central Statistical Office). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. L. Bednarski, T. Waśniewski, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
  2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2001.
  3. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
  4. Sierpińska М., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu