BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ilić Biljana (University John Naisbitt, Serbia), Manić Aleksandar (Municipality of City of Zajecar, Communal Police, Serbia), Mihajlović Dragan (University John Naisbitt, Serbia)
Tytuł
Managing Renewable Energy Resources Choosing the Sustainable Development Projects in Eastern Serbia - MCDM Methods
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii i wybieranie projektów zrównoważonego rozwoju we wschodniej Serbii - metody MCDM
Źródło
Progress in Economic Sciences, 2017, nr 4, s. 223-238, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Wielokryterialne podejmowanie decyzji, Energia geotermalna, Odnawialne źródła energii
Decision making, Multiple-criteria decision making, Geothermal energy, Renewable energy sources
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q01, Q20
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Serbii
Republic of Serbia
Abstrakt
Współczesny świat staje przed potrzebą globalnej, wspólnej odpowiedzialności za rozwój zgodnie z potrzebami ludzi i środowiska. Korzystanie ze źródeł energii odnawialnej stwarza duży potencjał rozwoju w zakresie ekonomii oraz ochrony wartości naturalnych. Serbia jest krajem bogatym w odnawialne zasoby naturalne, które nie są wykorzystywane w wystarczający sposób. Praca ta skupia się na uszeregowaniu projektów zrównoważonego rozwoju we wschodniej Serbii, mieście Zajecar, resorcie spa Gamzigrad i jego studni termalno-mineralnych. Projekty rozwoju są uszeregowane poprzez zastosowanie metody ELECTRE oraz metody AHP, jako metody wspomagającej w celu określenia wagi kryteriów. Obie te metody stosowane są w obszarze podejmowania decyzji na podstawie wielu kryteriów (ang. Multiple-Criteria Decision Making). Metoda ELECTRE I jest często stosowana do określania częściowego uszeregowania alternatyw. Ten sposób szeregowania projektów przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi w Serbii. Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi przyczynia się do podnoszenia jakości życia mieszkańców Serbii oraz wschodniego regionu kraju.(abstrakt oryginalny)

The modern world is faced with the need of global, common responsibility for development in accordance with the needs of people and nature. Great potential for development of both economic and protection of natural values lies in using up renewable energy resources. Serbia is the country rich in renewable natural resources, which are not used enough. The focus of this paper is the ranking of sustainable development projects in Eastern Serbia, the city of Zajecar, the resort of Gamzigrad spa and its thermo-mineral wells. Development projects are ranked by application of the ELECTRE method and by application of the AHP method, as an ancillary method to determine the weights of criteria. Both of the methods are in the field of Multiple-Criteria Decision Making. The ELECTRE method I is often used for determining partial orders of alternatives. This way of ranking projects is contributing to sustainable development and sustainable management of natural resources in Serbia. Sustainable management of natural resources contributes to raising the quality of life of the citizens of Serbia, and in the Eastern region of the country.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ADAMOVIĆ Ž., JOVANOV G., RADOJEVIĆ M., MEZA S. (2008), Upravljanje rizikom, Tehnički fakultet, "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 23-24.
 2. BUCHANAN J. T. (1996), Solving MCDM problems: Process concepts, Journal of Multi Criteria Decision Analysis, 5, 3-12.
 3. BUCHANAN J. T., HENIG E. J., HENIG M. I. (1998), Objectivity and subjectivity in the decision making process, Annals of Operations Research, 80, 333-345.
 4. CUPIC M., TUMMALA R. (1997), Savremeno odlučivanje: metode i primena, Fakultet Organizacionih nauka, Beograd, 56.
 5. CUPIC M., TUMMALA R., SUKNOVIC M. (2001), Odlučivanje: formalni pristup, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 96.
 6. EDWARDS W. (1977), How to use multiattribute utility measurement for social decision making, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, SMC-7, 326-340.
 7. FIGUEIRA J., GRECO S., EHRGOTT M. (2005), Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys. New York: Springer Science + Business Media, Inc. Henig, 209-239.
 8. ILIC B. (2016), Strategijski pravci regionalnog ekonomskog i ekološkog razvoja turističkog potencijala Gamzigradske Banje, Doctoral thesis, Faculty of management, Zajecar, 68-84.
 9. ILIC B., POPOVIC G., STANUJKIC D. (2013), Determination of Gamzigrad spa development strategies using TOPSIS and ELECTRE,Proceedings of the 2nd International Conference on Economics, Political and Law Science EPLS '13, "Advances in Fiscal, Political and Law Science". Brasov - Romania: WSEAS, DOI: 978-1-61084-191-3, 267-272.
 10. HOKKANEN J., SALMINEN P. (1997), ELECTRE III and IV decision aids in an environmental problem, Journal of Multi-criteria Decision Analysis, 6, 215-226.
 11. KEATING J. P., MASON R. L. (1985), Practical Relevance of an Alternative Criterion in Estimation, The American Statistician, 39(3), 203-205.
 12. KUHN H. W., TUCKER A. W. (1951), Nonlinear programming, Proceedings of 2nd Berkeley Symposium, University of California Berkeley, 481-491.
 13. MAGDALINOVIĆ N. (2007), Upravljanje prirodnim resursima, Inorog, Bor, 39-46.
 14. MITEVSKA N. (2005), Terija odlučivanja, Tehnički fakultet, Bor 59-69.
 15. NIKOLIĆ M. (2009), Metode odlučivanja, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin, Zrenjanin, 93.
 16. RADOJICIC M., ZIZOVIC M. (1998), Primena metoda višekriterijumske analize u poslovnom odlučivanju, Tehnički fakultet, Čačak, 38-47.
 17. ROGERS M., BRUEN M. (1998),Choosing realistic values of indifference, preference and veto thresholds for use with environmental criteria within ELECTRE, European Journal of Operational Research, 107, 542-551.
 18. ROY B. (1968), Classement et choix en présence de critères multiples (la méthode ELECTRE), RIRO, 8, 57-75.
 19. ROY B. (1990), Decision-aid and decision-making, European Journal of Operational Research, 45, 2-3, 324-331. DOI: 10.1016/0377-2217(90)90196-I.
 20. ROY B. (1993), Decision science or decision-aid science?, European Journal of Operational Research, 66, 184-203, DOI: 10.1016/0377-2217(93)90312-B.
 21. ROY B. (1991), The outranking approach and the foundation of ELECTRE methods, Theory and Decision, DOI:10.1007/BF00134132, 31, 49-73.
 22. SAATY T. L. (1980), The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York, 95.
 23. SCHWENK C., THOMAS H. (1983), Formulating the mess: The role of decision aids in problem formulation, OMEGA, 11, 239-252.
 24. TRAINTAPHYLLOU E. (2000), MCDM method - a comparative study, Springer, 112.
 25. VANDERPOOTEN D. (1990), The construction of prescriptions in outranking methods, in C. A. Bana e Costa (ed.), Readings in Multiple Criteria Decision Aid, Springler-Verlag, 104.
 26. VINCKE P. H. (1992), Exploitation of a crisp relation in a ranking problem. Theory and Decision, New York, 32(3), 221-240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-4088
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14595/PES/04/015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu