BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotylak Sławomir (Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarządzania/Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych)
Tytuł
Analiza form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście przedsiębiorstw sektora przemysłów kreatywnych
Analysis of Law and Organizational Forms of Business in the Context of Cultural and Creative Industries
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 157-168, rys., tab., bibl.11 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł kreatywny, Przedsiębiorczość
Creative industry, Entrepreneurship
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E10 , H12 , J16 , M13
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano formy prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw w sektorze przemysłów kreatywnych. Celem artykułu jest wskazanie korelacji pomiędzy determinantami prowadzenia lub uruchomienia działalności gospodarczej sektora przemysłów kreatywnych a wyborem określonego typu formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Dla potrzeb opracowania zastosowano podejścia badawcze takie jak: podejście funkcjonalne, metodyka analizy funkcjonalnej, analiza porównawcza, podejście eksperckie, benchmarking. Główna konkluzja, będąca elementem przeprowadzonej analizy, zawarta jest w stwierdzeniu, że specyfika obszarów działania przedsiębiorstw z sektora kreatywnego jest głównym elementem determinującym wybór określonych form organizacyjno-prawnych tychże przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The article presents the forms of business in the context of the specifics of the operation of businesses in the creative industries. The aim of the article is to point out the correlation between the determinants of conduct or run a business sector, creative industries and the selection of a particular type of organizational and legal form of the company. The main conclusion which is part of the analysis is contained in the statement that the specificity of the areas of activity of enterprises in the creative sector is a key element in determining the choice of certain organizational and legal forms of these enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza - wskazanie 5 najważniejszych sektorów/ branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych (2012). Warszawa: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
 2. Budziewicz-Guźlecka, A. (2010). Rola e-administracji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 598. Ekonomiczne Problemy Usług, 58.
 3. Drab-Kurowska, A. (2010). Poziom technologii informatycznych w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 597. Ekonomiczne Problemy Usług, 57.
 4. Czaplewski, M. (2007). E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Florida, R. (2002). The rise of the creative class and how it`s transforming work, leisure, community and everyday life. New York: Basic Books, New York; tłum. pol. (2010). Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego. Warszawa: NCK.
 6. Florida, R. (2005). Cities and the creative class. New York: Routledge.
 7. Mackiewicz, M., Michorowska, B., Śliwka, A. (2009). Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 8. Markiewicz, J., Kotylak, S., Szczech-Pietkiewicz, E. (2016). Wyzwania Kreatywnej Gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo Texter.
 9. Kotylak, S. (2014). Problemy klasyfikacyjne działalności przedsiębiorstw sektora przemysłu kreatywnego w modelach porównawczych gospodarek europejskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 808. Ekonomiczne Problemy Usług, 112 (1).
 10. Kuczera, K. (2013). Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych. Management and Business Administration. Central Europe, 1 (120).
 11. http://www.kreatywnisamozatrudnieni.pl/przewodnik.html?artid=25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu