BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduk Grzegorz (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Specyfika kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych
Image crises in social media
Źródło
Studia Medioznawcze, 2017, nr 3 (70), s. 101-114, rys., tab., Bibliogr. 24 poz.
Media Studies
Słowa kluczowe
Media społecznościowe, Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie w kryzysie
Social media, Crisis situations, Crisis management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono specyfi kę kryzysów w mediach społecznościowych. Omówiono znaczenie i możliwe konsekwencje pojawienia się negatywnych wpisów użytkowników serwisów społecznościowych dotyczących organizacji. W oparciu o przegląd literatury, własne doświadczenia oraz analizę studiów przypadku wskazano różnice pomiędzy kryzysami wizerunkowymi w mediach tradycyjnych oraz w social media. Zwrócono między innymi uwagę na wysoki poziom spontaniczności i szybkości reakcji użytkowników social media oraz wynikającą z tego wysoką dynamikę przebiegu sytuacji kryzysowych. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to discuss image crises in social media. Referring to selected organizations it presents the importance and possible consequences of negative posts on social media. Based on literature review, own experience and case study analysis, it highlights differences between image crises in traditional and social media. Among other things, attention has been paid to the high level of spontaneity and responsiveness of social media users and the resulting high dynamics of social media crises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczak B., Bartusik K., Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych [w:] Zarządzanie w kryzysie, red. A. Stabryła, Kraków 2010.
 2. Benoit W.L., Accounts, excuses, and apologies: Image repair theory and research, Albany 2014.
 3. Benoit W.L., Image repair discourse and crisis communication, "Public Relations Review" 1997, t. 23, nr 2.
 4. Booth S.A., Crisis management strategy: Competition and change in modern enterprises, New York 2015.
 5. Coombs W.T., Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory, "Corporate Reputation Review" 2007, t. 10, nr 3.
 6. Czaplicka M., Zarządzanie kryzysem w social media, Gliwice 2013.
 7. Edosomwan S. i in., The history of social media and its impact on business, "Journal of Applied Management and Entrepreneurship" 2011, t. 16, nr 3.
 8. Ellison N.B., Social network sites: Definition, history, and scholarship, "Journal of Computer-Mediated Communication" 2007, t. 13, nr 1.
 9. Jin Y., Liu B.F., Austin L.L., Examining the role of social media in effective crisis management: The effects of crisis origin, information form, and source on publics' crisis responses, 'Communication Research '2014, t. 41, nr 1.
 10. Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Warszawa 2015.
 11. Kaplan A.M., Haenlein M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media, "Business Horizons" 2010, t. 53, nr 1.
 12. Karciarz M., Dutko M., Informacja w Internecie, Warszawa 2010.
 13. Lovett J., Social media metrics secrets, Indianapolis 2011.
 14. Miller G., Kryzys w mediach społecznościowych, Jak nim zarządzać? [w:] Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, red. K. Kubiak, Warszawa 2012.
 15. Nilsson S., Alvinius A., Enander A., Frames of public relactions in crisis, "Journal of Contingencies and Crisis Management" 2016, t. 24, nr 1.
 16. Oh O., Agrawal M., Rao H.R., Community intelligence and social media services: A rumor theoretic analysis of tweets during social crises, "Mis Quarterly" 2013, t. 37, nr 2.
 17. Owyang J., Social media crises on rise: Be prepared by climbing the social business hierarchy of needs, Altimeter 2011, http://www.web-strategist.com/blog/2011/08/31/report-social-media-crises-on-rise-be-prepared- by-climbing-the-social-business-hierarchy-of-needs/ [dostęp: 18.04.2017].
 18. Pearson C.M., Clair J.A., Reframing crisis management, "Academy of Management Review" 1998, t. 23, nr 1.
 19. Smektała T., Komunikacja wizerunkowa w sytuacjach kryzysowych firmy, Wrocław 2016.
 20. Snyder P.. i in., Ethical rationality: A strategic approach to organizational crisis, "Journal of Business Ethics " 2006, t. 63, nr 4.
 21. Śliwińska K., Pacut M., Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku: Przykłady aplikacji w wybranych organizacjach non profit, Warszawa 2011.
 22. Wieczerzyńska B., Kryzys w przedsiębiorstwie, Warszawa 2009.
 23. Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Warszawa 2009.
 24. Zoonen van W., Meer van der T., The importance of source and credibility perception in times of crisis: Crisis communication in a socially mediated era, "Journal of Public Relations Research" 2015, t. 27, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu