BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźbik Paweł (Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania)
Tytuł
CSR 2.0 jako narzędzie zmian w organizacji sportowej
CSR 2.0 as a Tool of Changes In Sports Organization
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 177-185, tab., bibl.9 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczeństwo informacyjne
Social Responsibility, Information society
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L83 , M14
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja społecznej odpowiedzialności w tradycyjnym rozumieniu (CSR 1.0) w organizacjach sportowych straciła swoją efektywność i koniecznością stało się poszukiwanie nowych rozwiązań, które będą pozwalały równoważyć cele sportowe z ekonomicznymi i społecznymi. Nowa koncepcja CSR 2.0, zaproponowana przez W. Vissera wydaje się słusznym kierunkiem, pozwalającym budować silne i trwałe relacje z kluczową grupą interesariuszy z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.(abstrakt oryginalny)

The concept of social responsibility in the traditional sense (CSR 1.0) in sports organizations, has lost its effectiveness and the need to become a search for new solutions, which will allow to balance the objectives of sport with the economic and social. A new concept of CSR 2.0, proposed by W. Visser seems to be the right approach, allowing to build strong and lasting relationships with key stakeholder group for the benefit of all stakeholders.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Comporek, M. (2015). Sport Corporate Responsibility jako cel funkcjonowania klubów piłkarskich. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, 13 (1).
  2. Gasiński, T. (2011). Praktyczne narzędzia w budowaniu efektywnego dialogu. Warszawa: Wyd. HBR, Odpowiedzialny biznes 2011 - CSR 2.0.
  3. Gonciarski, W. (2012). Organizacja 2.0: Mit, realność czy konieczność? Współczesne Zarządzanie, 3.
  4. ISO 26000 (2010). Pobrano z: http://www.odpowiedzialnafirma.pl/o-csr/iso-26000.
  5. Kuźbik, P. (2015). Zarządzanie klubem sportowym w warunkach kryzysu. Marketing i Rynek, 5.
  6. Kuźbik, P. (2016). Sport jako platforma komunikacyjna w społeczeństwie informacyjnym. Ekonomiczne Problemy Usług, 123.
  7. McAfee, A. (2011). Firma 2.0. Gliwice: Wolters Kluwer Polska.
  8. Polski Komitet Normalizacyjny (2012). ISO 26000. Pobrano z: http://www.pkn.pl/.
  9. Visser, W. (2010). CSR 2.0. W: M. Pohl, N. Tolhurst, Responsible Business: How to Manage a CSR Strategy Successfully. Pobrano z: www.odpowiedzialnybiznes.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu