BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanimir Agnieszka (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Sieińska Anna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, doktorantka)
Tytuł
Wielowymiarowa analiza oczekiwań klientów wobec dystrybutorów produktów leczniczych
Multidimensional Analysis of Customers' Expectations Towards Medical Products Distributors
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (18), 2007, nr 1151, s. 89-100, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Leki, Dystrybucja, Oczekiwania, Analiza wielowymiarowa, Analiza korespondencji, Wyniki badań
Drugs, Distribution, Expectations, Multi-dimensional analysis, Correspondence analysis, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Hurtownie farmaceutyczne, apteki i inne placówki obrotu detalicznego odgrywają główną rolę w systemie podaży produktów leczniczych. Polska należy do grupy krajów europejskich o dużej liczbie hurtowni w relacji zarówno do liczby wytwórców, jak i do jednostek sprzedaży. W 2002 r. działały 543 hurtownie, w większości jednak małe, o lokalnym lub regionalnym zasięgu. Od kilku lat postępuje jednak proces konsolidacji rynku hurtowego, w wyniku którego powstały silne grupy kapitałowe. W czołówce hurtowni w 2004 r. były 4 spółki giełdowe w otoczeniu innych firm z danej grupy: Polska Grupa Farmaceutyczna (34% rynku zaopatrzenia aptek), Farmacol (17%), Orfę (14%) i Prosper (10%), które kontrolują 75% całego rynku dystrybucji leków. Przeprowadzono badanie, którego celem było rozpoznanie sytuacji w sektorze farmaceutycznym oraz wskazanie oczekiwań klientów wobec dystrybutorów produktów leczniczych (klienci dystrybutorów farmaceutyków dalej będą zwani aptekami). (fragment tekstu)

Pharmaceutical wholesale firms, pharmacies and other retailers, matter fundamentally in medical products supply system. The aim of this article is to analyze the situation in pharmaceutical sector and point main expectations of customers towards medical products distributors. The correspondence analysis is used to show results of comparison in multidimensional form. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Greń J., Statystyka matematyczna modele i zadania, PWN, Warszawa 1984.
 2. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 2002.
 3. Malhotra N.K., Marketing Research. An Applied Orientation, Upper Saddle River, Prentice Hall, New Jersey 1999.
 4. Mynarski S., Metody badań marketingowych, PWE, Warszawa 1990.
 5. Mynarski S., Praktyczne metody analizy danych rynkowych i marketingowych, Kantor Wydawniczy, Zakamycze 2000.
 6. Raport Ministerstwa Zdrowia, Polityka lekowa państwa 2004-2008, Warszawa 18 marca 2004 r.
 7. Stanimir A., Analiza korespondencji jako narządzie do badania zjawisk ekonomicznych, AE, Wrocław 2005.
 8. Stevens S.S., Measurement, Psychophysics and Utility, [w;] Measurement. Definitions and Theories, red. C.W. Churchman, P. Ratoosh, John Wiley & Sons, Inc., New York 1959.
 9. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, (DzU nr 126, poz. 1381).
 10. Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (DzU 2002 nr 72, poz. 664 ze zmianą nr 113, poz. 984; nr 197, poz. 1661).
 11. Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.
 12. www.stat.gov.pl/opracowania_zbiorcze/maly_rocznik_stat/2004
 13. Zasępa R., Metoda reprezentacyjna, PWE, Warszawa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu