BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kobis Paweł (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Czynniki kształtujące wybór informatycznego modelu zarządzania informacją
Factors Shaping the Choice of Informatic Model of Information Management
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 327-340, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Informacja, Systemy informatyczne, Chmura obliczeniowa, Zarządzanie informacją
Enterprises, Information, Computer system, Cloud computing, Information management
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Narzędzia informatyczne w procesach zarządzania informacją stały się zasobem niezbędnym do prawidłowego i konkurencyjnego funkcjonowania organizacji. Uwaga menedżerów koncentruje się obecnie na optymalizacji funkcjonowania działów IT, zarówno w kwestii szybkości i jakości przetwarzania informacji jak i racjonalizacji kosztów ponoszonych na utrzymanie infrastruktury informatycznej na konkurencyjnym poziomie. Nowe modele korzystania z zasobów informatycznych, takie jak cloud computing pozwalają przedsiębiorcom usprawnić procesy zarządzania informacją oraz obniżyć koszty funkcjonowania działu IT. Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie czynników kształtujących finalne decyzje menedżerów w aspekcie zasadności migracji zasobów informacyjnych podmiotów gospodarczych do chmury obliczeniowej. (abstrakt oryginalny)

Informatic tools in information management processes have become a resource indispensable for correct and competitive functioning of organizations. Attention of managers focuses presently on optimization of IT departments functioning, both in the aspect of speed and quality of information processing as well as optimizing cost incurred on maintaining the informatic infrastructure at the competitive level. New models of informatic resources use, such as Cloud Computing, allow entrepreneurs to improve information management processes and decrease the cost of IT departments functioning. The goal of the present paper is to show factors which shape final decisions of managers in the aspect of validity of economic entities information resources migration to the cloud. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Babik, W. (2012). W kręgu nowych struktur zarządzania informacją, w: IV. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie informacją w nauce. Katowice, 28-29 listopada 2012 r., dostępne na: http://www.ptin.org.pl/konferencje/Z2012/repozytorium/Babik.pdf. (06.04.2017).
 2. Barcik, R., Owsiak, D. (2004). Zintegrowany system zarządzania materiałami produkcyjnymi. Logistyka, Nr 1.
 3. Frąś, J. (2011). Zarządzanie informacją elementem budowy przewagi konkurencyjnej e-przedsiębiorstwa. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 21.
 4. Giannakouris, K., Smihily, M. (2016). Cloud computing - statistics on the use by enterprises, dostępne na: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Cloud_computing_-_statistics_on_the_use_by_enterprises
 5. Grudzewski, W.M., Hejduk, I. (2003). Systemy zarządzania wiedzą a efektywność innowacyjna przedsiębiorstw. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Nr 2(22), 156-170.
 6. Janasz, W. (2009). Informacja i wiedza w zarządzaniu organizacją. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 576.
 7. Kobis, P. (2013a). Istota cloud computing oraz szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, w: L. Kiełtyka (red.) Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji, Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów. Toruń. Wyd. Dom Organizatora.
 8. Kobis, P. (2013b). Nowe formy organizacji zasobów informatycznych w przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie. Nr 10.
 9. Stoner, J.A.F., Freeman, E.R., Gilbert, D.R., Jr. (1998). Kierowanie. Warszawa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. Szewczyk, Ł. (2013). Polski rynek cloud computingu będzie wart 300 mln zł. Media2, PMR. https://media2.pl/technologie/104211-Polski-rynek-cloud-computingu-bedziewart-300-mln-zl.html (02.04.2017).
 11. Wydro, K.B. (2007). Badania nad istotą informacji, jej właściwościami i stosowanymi technikami informacyjnymi - próba systematyzacji w obszarze wiedzy o informacji. Praca nr 11300037. Warszawa. Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Łączności, Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11).
 12. Wyród-Wróbel, J., Biesok, G. (2010). Przyszłość usług internetowych. Logistyka 4/2010, 35-38.
 13. Zygała, R. (2007). Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie. Wrocław. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 14. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/informacja;3914686.html (04.04.2017).
 15. https://kb.oktawave.com/News/NewsItem/View/88/oktawave---pierwsza-polska-publiczna-chmura-typu-iaas-z-certyfikatem-bezpieczenstwa-iso-27001# (03.04.2017).
 16. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page (03.04.2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu