BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubczyńska Aleksandra (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
"Naród. Dodatek ilustrowany" (1906-1907) i jego wkład w upowszechnianie wiedzy wśród ludu w Królestwie Polskim
"Nation. Illustrated Appendix" (1906-1907) and its contribution to knowledge dissemination in the Polish Kingdom
Źródło
Studia Medioznawcze, 2017, nr 3 (70), s. 133-145, tab., Bibliogr. 9 poz.
Media Studies
Słowa kluczowe
Prasa, Oświata, Analiza tekstu
Press, Education, Text analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza dodatku do dziennika "Naród", wydawanego przez Narodową Demokrację dla "ludu w Królestwie Polskim". Zadaniem pisma było upowszechnianie wśród czytelników wiedzy z różnych dziedzin. Działalność wydawnicza endecji1 wśród ludu miała związek z programem stronnictwa zakładającym wykształcenie i pozyskanie tej warstwy oraz uczynienie z niej równoprawnej części narodu. Egzemplifi kacją tych działań był m.in. tygodnik "Naród. Dodatek ilustrowany" (1906-1907). (abstrakt oryginalny)

The article aims to analyse the supplement to the daily "Nation", issued by the National Democracy for the peasantry in the Polish Kingdom. The goal of the magazine was to disseminate knowledge among the readers in various fi elds. The publishing activity of the national democrats was related to the party's program of educating and making their supporters an equal part of the nation. The exemplifi cation of these activities was "Nation. Illustrated Appendix" (1906-1907). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jakubowska U., Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów, Warszawa-Łódź 1988.
  2. Karczewska A., "Wszystko dla ludu przez lud". Popularyzacja czytelnictwa wśród chłopów w Królestwie Polskim w deklaracjach, programie i działalności obozu narodowego w latach 1886-1905, "Roczniki Biblioteczne" 2008, R. 52, s. 31-45.
  3. Karczewska A., Upowszechnianie czytelnictwa wśród chłopów w Królestwie Polskim. Zarys problematyki [w:] Ludzie i książki. Studia historyczne, red. J. Kostecki, Warszawa 2006, s. 149-180.
  4. Kmiecik Z. i in., Prasa polska w zaborze rosyjskim w latach 1905-1915 [w:] Prasa polska w latach 1864-1918, Warszawa 1976, s. 58-113.
  5. Kostecki J., Byczkowska Z., Czytelnictwo czasopism ludowych w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku, "Przegląd Humanistyczny" 1978, nr 10 (157), s. 107-127.
  6. Piątkowski W., Idee społeczno-polityczne "Polaka" (1896-1906). Przyczynek do kształtowania się ideologii Narodowej Demokracji, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" 1966, nr 2, s. 45-65.
  7. Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim, "Przegląd Wszechpolski" 1897, nr 11, s. 241-247.
  8. Program Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim, "Przegląd Wszechpolski" 1903, nr 10, s. 721-758.
  9. Wolsza T., Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach 1887-1914. Programy, polityka, działalność, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0920
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu