BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cianciara Agnieszka K. (Instytut Studiów Politycznych PAN)
Tytuł
Czy tylko różne prędkości? Przyszłość integracji europejskiej
Differentiation as the Future of European Integration
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2017, nr 1, s. 58-69
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Strategia integracyjna, Międzynarodowe stosunki polityczne, Polityka państwowa
Economic and political integration of Europe, Integration strategy, International political relations, State policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Europa wielu prędkości jest faktem, a zróżnicowanie to fenomen od dekad obecny w procesie integracji. Traktaty od początku przewidywały wyjątki i wyłączenia, a narzędzie ściślejszej integracji w grupie państw członkowskich, zwane wzmocnioną współpracą, włączono 20 lat temu do traktatu amsterdamskiego. "Prędkości" stanowią jeden z modeli integracyjnego zróżnicowania, gdzie cele są wspólne, ramy traktatowe zachowane, ale podział jest czasowy i w rezultacie nietrwały. Wszyscy zmierzają do tego samego punktu, tylko w różnym tempie. Zjawisko zróżnicowanej integracji (ang. differentiated integration) w UE jest definiowane znacznie szerzej, na podstawie czterech zmiennych: 1) czasu (zróżnicowane obowiązywanie reguł ma charakter krótkotrwały/przejściowy bądź długotrwały/stały); 2) terytorium (zróżnicowane obowiązywanie reguł w poszczególnych państwach - zróżnicowanie horyzontalne); 3) przedmiotu (zróżnicowanie dotyczy treści reguł - poszczególnych polityk lub aktów prawnych UE); 4) metody współpracy (od koordynacji międzyrządowej do metody wspólnotowej - zróżnicowanie wertykalne). Koncepcje zróżnicowanej integracji stanowią stały element dyskursu naukowców i polityków, redefiniujących strategie związane z poszerzaniem lub pogłębianiem UE. W ostatnich latach, na skutek kryzysu w strefie euro czy decyzji Wielkiej Brytanii o wystąpieniu z Unii, zróżnicowana integracja przeżywa renesans. Z unijnych dokumentów i dynamiki politycznej jasno wynika, że w 2017 r. nastąpi przyspieszenie. Komisja przedstawi propozycje dotyczące zarówno pogłębienia unii gospodarczej i walutowej (UGW) na podstawie raportu pięciu przewodniczących, jak i obronności oraz finansów UE. Najbliższe dwa lata będą dla jej przyszłości kluczowe. W 2019 r. powinny zakończyć się rozmowy na temat wystąpienia Wielkiej Brytanii, podjęte zostaną decyzje o politycznej i instytucjonalnej konsolidacji strefy euro, zakończą się negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych 2021-2027 oraz odbędą wybory do Parlamentu Europejskiego, wybór nowego składu Komisji i przewodniczącego Rady Europejskiej. Jaką formę przybierze Unia Europejska? Czy zmianie ulegnie podstawowa logika integracyjna, a zróżnicowana (elastyczna) integracja stanie się regułą? W jakim stopniu zasadne jest mówienie o "Europie dwóch (wielu) prędkości" jako przyszłym scenariuszu i zagrożeniu dla interesów Polski? Na ile realnym scenariuszem jest trwała segmentacja UE? (fragment tekstu)

Does two/multi-speed Europe constitute a threat to future European integration or is it already a long-standing reality of the European Union? As the first months of 2017 have shown, the future of integration will be about more differentiation, so this seems a good moment to reflect on the types of differentiation we are facing. Is it about different integration speed at the policy level or about segmentation at the institutional/constitutional level? This article looks at various logics of differentiation, while pointing to the dilemmas that EU peripheral countries face with regard to the eurozone centre as well as the limits of the "rebel" strategy as opposed to the "policy-taker" strategy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Differentiated integration: Different routes to EU cooperation. Advisory Council on International Affairs, Advisory Report nr 98, październik 2015 r., s. 28.
 2. J. Ziółkowska, Systematyzacja pojęć i koncepcji związanych ze zjawiskiem zróżnicowanej integracji i segmentacji politycznej w: T.G. Grosse (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2016, s. 55.
 3. F. Tekin, Differentiated Integration at Work: Institutionalization and Implementation of Opt-outs from European Integration in the Area of Freedom, Security and Justice, Nomos, 2011, s. 21.
 4. The Five Presidents' Report: Completing Europe's Economic and Monetary Union, European Commission, 22 czerwca 2015 r., s. 5; https://ec.europa.eu.
 5. A strong Europe in a world of uncertainties, Joint contribution by the French Foreign Minister Jean-Marc Ayrault and Federal Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier, 27 czerwca 2016 r., www.auswaertiges-amt.de.
 6. Biała księga w sprawie przyszłości Europy: refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 roku, Komisja Europejska, COM(2017)2025, 1 marca 2017 r., s. 20.
 7. Deklaracja przywódców 27 państw członkowskich oraz Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, Deklaracja rzymska, Rzym, 25 marca 2017 r., www.consilium.europa.eu.
 8. R. Dahrendorf, A Third Europe?, Third Jean Monnet Lecture by Professor Ralf Dahrendorf, Director of the London School of Economics. Florence, 26 listopada 1979 r., http://aei.pitt. edu/11346.
 9. C. Schweiger, J.M. Magone, Differentiated Integration and Cleavage in the EU under Crisis Conditions, "Perspectives on European Politics and Society" 2014, t. 15, nr 3, s. 260.
 10. W. Schäuble, K. Lamers, Considerations on European Politics, CDU/CSU, 1994.
 11. N. Koening, A Differentiated View of Differentiated Integration, Jacques Delors Institute, Berlin, Policy Paper nr 140, 23 lipca 2015 r., s. 5.
 12. C.J. Schneider, Conflict, Negotiation and European Union Enlargement, Cambridge University Press, 2009.
 13. F. Schimmelfennig, T. Winzen, Instrumental and Constitutional Differentiation in the European Union, "Journal of Common Market Studies" 2014, t. 52, nr 2, s. 355.
 14. F. Schimmelfennig, EU Enlargement and Differentiation: Discrimination or Equal Treatment?, "Journal of European Public Policy" 2014, t. 21, nr 5, s. 682.
 15. A. Szymański, Zmiana polityki rozszerzenia Unii Europejskiej - ujęcie instytucjonalne, Aspra JR, 2014, s. 145.
 16. T.G. Grosse, Czy zróżnicowana integracja może prowadzić do federacji w Europie?, "Przegląd Zachodni" 2016, nr 1 (354), s. 21-36.
 17. A. Zarakol, After Defeat: How the East Learned to Live with the West, Cambridge Studies in International Relations, Cambridge University Press, 2011, s. 95.
 18. A.K. Cianciara, Differentiated Integration and the Future of Europe. Debate in Poland, "Yearbook of Polish European Studies" 2014, nr 17, s. 181-185.
 19. P. Genschel, M. Jachtenfuchs, Introduction: Beyond market regulation. Analysing the European integration of core state powers, w: P. Genschel, M. Jachtenfuchs (red.), Beyond the Regulatory Polity? The European Integration of Core State Powers, Oxford University Press, 2014, s. 1-23.
 20. L. Hooghe, G. Marks, A postfunctionalist theory of European integration: From permissive consensus to constraining dissensus, "British Journal of Political Science" 2008, t. 39, nr 1, s. 1-23.
 21. T.G. Grosse, Wprowadzenie. Polityki europejskie w dobie zmiany modelu integracji, w: T.G. Grosse (red.), Polityki europejskie w dobie kryzysu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016, s. 24.
 22. A. Moeller, D. Pardijs, The Future Shape of Europe. How the EU can bend without breaking, Flash Scoreboard, ECFR, marzec 2017 r., s. 19, www.ecfr.eu.
 23. A. Balcer, P. Zerka, Hard love, actually. Polish-German relations and 'multi-speed Europe'- a view from Warsaw, Wise Europa Institute, Heinrich Boell Foundation, marzec 2017 r., s. 7.
 24. P. Briancon, Angela Merkel doesn't want to threat Hungary and Poland 'for now' Politico, 25 marca 2017 r., www.politico.eu.
 25. Wystąpienie prof. J. Barcza, Wyczerpywanie się traktatowych reguł integracji europejskiej na konferencji "Traktaty rzymskie - 60 lat integracji europejskiej", Uniwersytet Warszawski, 24 marca 2017 r.
 26. H. Vollaard, Explaining European Disintegration, "Journal of Common Market Studies" 2014, t. 52, nr 5, s. 1-18.
 27. S. Bartolini, Restructuring Europe: Centre Formation, System Building and Political Structuring between the Nation-State and the European Union, Oxford University Press, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu