BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzonko Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rola dopłat do krów i pozostałego bydła w polskim systemie dopłat bezpośrednich w rozwoju sektora mleczarskiego
The Role of Subsidies for Cows and Other Cattle in the Polish System Direct Payments in the Development of the Dairy Sector
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 144-150, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Dopłaty dla rolnictwa, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Rynek mleka, Produkcja mleka, Zwierzęta gospodarcze, Wyniki badań
Payments for agricultural, Agriculture, Arable farm, Milk market, Milk production, Livestock, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q18
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównymi celami artykułu są: 1) zaprezentowanie informacji dotyczących liczby i struktury wniosków składanych o dopłaty do krów mlecznych i pozostałego bydła w 2015 roku w Polsce; 2) ocena ekonomiczna systemu naliczania dopłat do krów i pozostałego bydła w Polsce; 3) zaproponowanie zmian we wdrożonym systemie dopłat do analizowanych grup zwierząt. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w Polsce w 2015 roku złożono 1 351 435 wniosków o dopłaty bezpośrednie, z czego jedynie 12% dotyczyło dopłat do utrzymywanych krów w gospodarstwie. Gospodarstw utrzymujących 3 krowy i wnioskujących o dopłaty do tych zwierząt było 27 461, co stanowiło aż 16,9% wszystkich gospodarstw wnioskujących o dopłaty do krów. Zaproponowane granice wielkości stad zwierząt odjętych dopłatami są niezrozumiałe (nie są poparte żadnymi argumentami ekonomicznymi) i nie stymulują rozwoju tego kierunku produkcji w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The main objectives of the paper are: 1) to present information on the number and structure of applications for subsidies for dairy cows and other cattle in 2015 in Poland; 2) economic evaluation of the system of subsidies for cows and other cattle in Poland; 3) to propose changes in the implemented system of subsidies to cattle. There were 27 461 farms, which only had 3 cows and applied for payments to these animals. This was up 16.9% of all farms applying for payments to cows. The proposed limits of the size of herds deducted subsidies are unclear (they are not supported by any economic arguments) and do not stimulate the growth of milk production in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. EC (European Commission). 2005. Komisja pobiera 364 mln € z dziesięciu państw członkowskich za przekroczenie kwot mlecznych. Bruksela: European Commission Agriculture and Rural Development. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-05-1205_en.htm, dostęp 4.01.2017.
 2. EC (European Commission). 2015. Dwanaście państw członkowskich przekroczyło swoje kwoty mleczne w roku 2014/2015. Bruksela: European Commission Agriculture and Rural Development. http:// ec.europa.eu/agriculture/newsroom/232_en.htm, dostęp 4.01.2017.
 3. Falkowski Jan, Jerzy Kostrowicki. 2001. Geografia rolnictwa świata. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 4. Floriańczyk Zbigniew, Dariusz Osuch, Renata Płonka. 2016. Wyniki Standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe. Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
 5. Góral Justyna (red). 2015. Subsydia a ekonomika, finanse i dochody gospodarstw rolniczych. Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
 6. Parzonko Andrzej. 2006. "Możliwości rozwojowe gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 93 (1): 83-91.
 7. Parzonko Andrzej. 2013. Globalne i lokalne uwarunkowania rozwoju produkcji mleka. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 8. Parzonko Andrzej, Henryk Runowski. 2015. "Rozwój produkcji zwierzęcej w świetle aktualnych uwarunkowań". Przegląd Hodowlany 83 (5): 9-13.
 9. Seremak-Bulge Jadwiga (red). 2000-2016. Analizy Rynkowe. Rynek mleka. Warszawa: Wydawnictwo IERiGŻ-PIB.
 10. Sumner Daniel A. 2005. "Production and Trade Effects of Farm Subsidies: Discussion". American Journal of Agricultural Economics 87 (5): 1229-1230.
 11. Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Dz.U. 2016, poz. 2037.
 12. Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Dz.U. 2015, poz. 308.
 13. Ziętara Wojciech. 2012. "Organizacja i ekonomika produkcji mleka w Polsce, dotychczasowe tendencje i kierunki zmian". Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 99 (1): 43-57.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8356
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu