BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szałańska Justyna (Uniwersytet Warszawski, doktorantka)
Tytuł
Ochrona prawna uchodźców syryjskich w Turcji na tle uwarunkowań prawnomiędzynarodowych
Syrian Refugees in Turkey in View of International Law
Źródło
Sprawy Międzynarodowe, 2017, nr 1, s. 70-82
Słowa kluczowe
Uchodźcy, Prawa cudzoziemców, Prawa człowieka, Prawo międzynarodowe
Refugees, Foreigners' rights, Human rights, International law
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Turcja, Syria
Turkey, Syria
Abstrakt
Turcja jest obecnie krajem przyjmującym najwięcej uchodźców na świecie. Samych tylko przybyszów z Syrii zarejestrowano 2 910 281. Dodając do tego ponad 290 tys. uchodźców z innych krajów, głównie z Afganistanu, Iraku, Iranu i Somalii, otrzymamy liczbę 3 min 200 tys. Warto przy tym zaznaczyć, że Turcja uznaje za uchodźców tylko obywateli państw europejskich, a przybysze spoza Europy mają bądź dotychczas mieli status imigrantów. Sytuacja ta uległa zmianie w 2014 r., kiedy dzięki Ustawie o cudzoziemcach i ochronie międzynarodowej wprowadzono nowy instrument dla Syryjczyków uciekających przed wojną - ochronę tymczasową. Osobom, które ją uzyskały, przyznano pewne prawa, jak chociażby prawo tymczasowego pobytu czy prawo do pracy. Jednak ich status prawny nie jest równy statusowi uchodźcy w państwach, które bez zastrzeżeń ratyfikowały konwencję genewską o statusie uchodźców z 1951 r. i protokół dodatkowy z 1967 r. Biorąc pod uwagę przytoczone przesłanki, autorka stawia tezę, że Turcja nie jest dla uchodźców bezpiecznym krajem trzecim. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy Syryjczycy mogą liczyć w Turcji na taką ochronę prawną, jakiej udzieliłaby ona osobom uznawanym za uchodźców na mocy konwencji genewskiej. Jest to istotne, gdyż Unia Europejska, podpisując z Turcją porozumienie o odsyłaniu uchodźców, de facto uznała ją za państwo bezpieczne, co spotkało się z krytyką organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ czy Rada Europy, oraz pozarządowych chroniących prawa człowieka. Głównym zarzutem, jakie wysuwały one przeciwko porozumieniu, było pozbawienie uchodźców prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową przez dopuszczenie możliwości ich deportacji z krajów Unii do Turcji. Ten zapis stanowić miał złamanie prawa międzynarodowego, w tym Europejskiej konwencji praw człowieka. Human Rights Watch i Amnesty International podniosły dodatkowo kwestię łamania praw człowieka w Turcji oraz poważnych naruszeń w udzielaniu ochrony międzynarodowej osobom jej potrzebującym. (fragment tekstu)

Recent UNHCR data show that nearly 3 million Syrian refugees have fled to Turkey, where they are not recognised as refugees. Turkey has, however, adopted a new law to offer Syrians temporary protection, which means a residence permit, access to education, health care and employment, but also an opportunity to acquire Turkish citizenship on certain conditions. This text focuses on the current regulations for the protection of Syrian refugees in Turkey, outlining the legal status of refugees and examining the impact of their influx on the Turkish policy towards asylum-seekers from non-European countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. UNHCR, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224.
 2. UNHCR Turkey: Key Facts and Figures, 31 grudnia 2016 r., http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id= 12784.5.
 3. UNHCR, www.unhcr.org/3b73b0d63.html.5.
 4. "Biuletyn Migracyjny", czerwiec 2005 r., nr 1, s. 8.
 5. UN says EU-Turkey refugee deal would violate law, "Al Jazeera" z 9 marca 2016 r., www.aljazeera.com.
 6. Council of Europe condemns EU s refugee deal with Turkey, "The Guardian" z 20 kwietnia 2016 r., www.theguardian.com.
 7. EU: Turkey Mass-Return Deal Threatens Rights, "Human Rights Watch", 15 marca 2016 r., www.hrw.org.
 8. States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol, UNHCR, www.unhcr.org.
 9. K. Kirisci, Turkey: A Transformation from Emigration to Immigration, "The Online Journal of the Migration Policy Institute", 1 listopada 2003 r., www.migrationpolicy.org.
 10. Iskan Kanunu, "Resmi Gazete" z 21 czerwca 1934 r., www.resmigazete.gov.tr.
 11. K. Kirisci, Migration and Turkey, w: The Cambridge History of Turkey, t. 4: R. Kasaba (red.), Turkey in the Modern World, University of Washington, 2006, s. 187.
 12. Ö.O. Umar, Turkiye Cumhuriyeti devletVnin giiney simr komsularina yónelik dis politikalari, w: M. Biyikli (red.), Tiirk Dis Politikasi. Cumhuriyet Dónemi, Gókkubbe Kayinlari, 2008, s. 393-395.
 13. M. Giedz, Kurdystan - bez miejsca na mapie, Bernardinum, 2010.
 14. Regulation No. 1994/6169 on the Procedures and Principles related to Possible Population Movements and Aliens Arriving in Turkey either as Individuals or in Groups Wishing to Seek Asylum either from Turkey or Requesting Residence Permission in order to Seek Asylum From Another Country (last amended 2006), www.refworld.org.
 15. K. Kirisci, Syrian Refugees and Turkey s Challenges: Going beyond Hospitality, Brookings, maj 2014 r., s. 8-9, www.brookings.edu.
 16. Syria Regional Refugee Response, UNHCR, http://data.unhcr.org.
 17. Turkey Response to Syria Crisis, AFAD, https://www.afad.gov.tr.
 18. Percent of Syrian refugees vs total current population by provinces, WHO, Gaziantep Field Presence, 19 maja 2016 r., http://data.unhcr.org.
 19. Turkiyeye siginan multeci sayisi 4 milyona ulasacak, "Milliyet" z 29 marca 2016 r., www.milliyet.com.tr.
 20. EU-Turkey statement, 18 marca 2016 r., www.consilium.europa.eu.
 21. Information Notice Regarding Syrian Nationals Seeking International Protection, 23 listopada 2011 r., UNHCR Turkey, http://archiv.proasyl.de.
 22. Gecici Koruma Yonetmeligi, "Resmi Gazete" z 22 października 2014 r., www.resmigazete.gov.tr.
 23. Yabancilar ve Uluslararasi Koruma Kanunu, "Resmi Gazete" z 11 kwietnia 2013 r., www.resmigazete.gov.tr.
 24. Erdogandan ,Suriyelilere vatandaslik've ,operasyon açiklamasi, "Hürriyet" z 5 lipca 2016 r., www.hurriyet.com.tr.
 25. Türk Vatandaslik Kanunu, 29 maja 2009 r., www.nvi.gov.tr.
 26. Calisma ìstatistikleri Bilgi Sistemi, Cahsma ve Sosyal Guvenlik Bakanhgi, http://cibs.csgb.gov.tr.
 27. www.change.org.
 28. Suriyelilere vatandaslik referandum sonrasi, "Hurriyet" z 22 lutego 2017 r., www.hurriyet.com.tr.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0038-853X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu