BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzek Edyta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rynek polskich jabłek w latach 2013-2015 a wprowadzone embargo rosyjskie w kontekście sytuacji ekonomicznej sadowników
Polish Apple Market in 2013/2015 and the Imposed Russian Embargo in the Context of Economic Situation of the Fruit-Growers
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 357-370, wykr., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Transakcje eksportowo-importowe, Ograniczenia w handlu zagranicznym, Eksport, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze
Export-import transactions, Restrictions on foreign trade, Export, Agri-food company
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
W opracowaniu podjęto próbę zobrazowania Państwa Polskiego jako czołowego producenta jabłek na świecie oraz o istotnych więziach gospodarczych z Federacją Rosyjską we wskazanym obszarze. Wprowadzone z dniem 7 sierpnia 2014 roku embargo m.in. na produkty rolno-spożywcze w sposób bezpośredni przełożyło się na pogorszenie sytuacji ekonomicznej sadowników. W niniejszym studium zaprezentowano wyniki przeprowadzonego wywiadu z kilkudziesięcioma sadownikami z powiatu grójeckiego oraz zmian jakie zostały zaobserwowane przed i po wprowadzeniu restrykcji gospodarczych przez Kreml. Ponadto podjęto próbę oceny sytuacji ekonomicznej sadowników na podstawie przebadanej grupy.(abstrakt oryginalny)

This study undertakes to depict Poland as the world's leading producer of apples, as well as to describe the significant economic ties with the Russian Federation in the indicated area. Embargo imposed on the 7th of August 2014 for, among others, agricultural and food products, had a direct impact on deterioration of economic situation of the fruit-growers. This study presents results of interviews conducted with several dozen of fruit-growers from the Grójec district, together with the changes that have been observed before and after the introduction of economic restrictions by Kremlin. It also attempts to assess the economic situation of the fruit-growers based on the surveyed group.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Główny Urząd Statystyczny, 2015, Rocznik statystyczny rolnictwa 2014.
 2. Główny Urząd Statystyczny, 2016, Rocznik statystyki międzynarodowej 2015.
 3. Główny Urząd Statystyczny, 2010, Rocznik statystyki międzynarodowej 2009.
 4. Marciniak Stanisław. 2007. Marko- i mikroekonomia: Podstawowe problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Wojciechowski Andrzej, Wojciechowska Natalia. 2015. Ocena efektywności przechowywania jabłek na przykładzie rozwiązań stosowanych w powiecie grójeckim. logistyka nr 2/2015.
 6. Zielińska-Głębocka Anna. 2012. Współczesna gospodarka światowa: Przemiany, innowacje, kryzysy, rozwiązania regionalne, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 7. [www 1] http://www.bankier.pl (dostęp: 1.03.2016).
 8. [www 2] http://rme.cbr.net.pl (dostęp: 11-15.02.2016).
 9. [www 3] http://stat.gov.pl (dostęp: 10.02.2016).
 10. [www 4] http://www.akcjonariatobywatelski.pl (dostęp: 10.02.2016).
 11. [www 5] http://www.bigchina.pl (dostęp: 10.02.2016).
 12. [www 6] http://www.ekonomia.rp.pl (dostęp: 01-06.02.2016).
 13. [www 7] http://www.e-sadownictwo.pl (dostęp: 29.02.2016).
 14. [www 8] http://www.fresh-market.pl (dostęp: 01-15.02.2016).
 15. [www 9] http://www.minrol.gov.pl (dostęp: 10-20.02.2016).
 16. [www 10] https://pfpz.pl (dostęp: 10.03.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu