BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł-Nadolna Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Motywy i modele internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw
Motives and Models of Internationalization of Research and Development Activity of Enterprises
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 356-366, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Internacjonalizacja badań naukowych, Badania i rozwój (B+R), Innowacje, Korporacje międzynarodowe, Wyniki badań
Internationalization, Internationalization of scientific research, Research & Development (R+D), Innovations, International corporation, Research results
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie motywów i modeli internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem modeli internacjonalizacji działalności B+R korporacji transnarodowych w Polsce w latach 2000-2011. Artykuł składa się ze wstępu, trzech części i wniosków. We wstępie nakreślono ewolucję zjawiska internacjonalizacji działalności B+R, w pierwszej części skupiono się na istocie i rodzajach internacjonalizacji działalności B+R. gdyż na ten proces można spojrzeć jak na uzupełniające się obszary. Część druga dotyczy motywów umiędzynarodowienia działalności badawczo-rozwojowej przez korporacje transnarodowe, a trzecia obejmuje przedstawienie modeli tejże działalności. W tej części zaprezentowano także wyniki badań dotyczące modeli internacjonalizacji działalności B+R korporacji transnarodowych w Polsce w latach 2000-2011. Na podstawie przeprowadzonych badań można wyróżnić w Polsce cztery modele internacjonalizacji działalności B+R korporacji transnarodowych: lokalny adaptator, wewnętrzny wykonawca, lokalny konstruktor, globalny konstruktor. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present motives and models of internationalization of research and development of enterprises, with much emphasis laid on models of internationalization of R&D activities of transnational corporations in Poland in 2000-2011. The article begins with an introduction, three parts and a conclusion section. The introduction presents the evolution of the phenomenon of internationalization of R&D activities. The first part focuses on the nature and types of internationalization of R&D activities because this process can be seen as a complementary area. The second part describes the motives of internationalization of R&D activities applied by transnational corporations. The third part presents models of this activity and the results of research on models of internationalization of R&D activities of transnational corporations in Poland in 2000-2011. Based on the survey one can identify four models of internationalization of R&D activities of transnational corporations in Poland, namely local adaptor, internal performer, a local creator and a global creator. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartlett, C. A., Ghoshal, S. (1990). Managing Innovation in the Transnational Corporation. W: C.A. Bartlett, Y. Doz, G. Hedlund, Managing the Global Firm. London-New York: Routledge.
 2. Cantwell, J., Janne, O. (2000). The Role of Multinational Corporations and National States in the Globalization of Innovatory Capacity: The European Perspective. Technology Analysis & Strategic Management, 12 (2), 243-262.
 3. Chiesa, V. (2000). Global R & D Project Management and Organization: a Taxonomy. Journal of Product Innovation Management, 17, 341-359.
 4. Dachs, B., Zahradnik, G. (2014). R&D Internationlization and the Global Financial Crisis. MPRA Paper, https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/60641 (03.03.2017).
 5. Dunning, J. H. (1958). American Investment in British Manufacturing Industry. London: Allen and Unwin.
 6. Dunning, J., Narula R. (1995). The R & D Activities of Foreign Firms in the United States. International Studies of Management&Organization, 25(1-2).
 7. Grimes, S., Miozzo, M. (2015). Big Pharma's Internationalization of R&D to China. European Planning Studies, 23(9).
 8. Herstatt, C., Tiwari, R., Ernst D., Buse, S. (2008). India's National Innovation System: Key Elements and Corporate Perspectives. Technology and Innovation Management, January.
 9. Kozioł-Nadolna, K. (2013). Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 10. Kuemmerle, W. (1997). Building Effective R & D Capabilities Abroad. Harvard Business Review, March-April.
 11. Kumar N. (2001). Determinants of Location of Overseas R & D Activity of Multinational Enterprises: the Case of US and Japanese Corporations. Research Policy, 30, 159-174.
 12. Lall, S. (1979). The International Allocation of Research Activity by US Multinationals. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 41, 313-331.
 13. Li, J., Kozhikode R.K. (2009). Developing New Innovation Models: Shifts in the Innovation Landscapes in Emerging Economies and Implications for Global R & D Management. Journal of International Management, 15, 328-339.
 14. Mansfield, E., Teece, D., Romero, A. (1979). Overseas Research and Development by US Based Firms. Economica, 46, 187-196.
 15. OECD (2005). Measuring Globalisation. OECD Economic Globalization Indicators. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development.
 16. OECD (2008). The Internationalization of Business R&D: Evidence, Impacts and Implications. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development.
 17. OECD (2010). Measuring Globalisation. OECD Economic Globalization Indicators 2010. Paris: Organization for Economic Co-operation and Development.
 18. Pakulska, T., Poniatowska-Jaksch, M. (2009). Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów. Warszawa: Wyd. SGH.
 19. Patra, S.K., Krishna V. (2015). Globalization on R&D and open innovation: linkages of foreign R&D centers in India. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 1(7), 1-24.
 20. Picci, L. (2010). The Internationalization of Inventive Activity: A Gravity Model Using Patent Data. Research Policy, 39 (8), 1070-1081.
 21. Poznańska, K., Kraj, K.M. (2015). Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja, umiędzynarodowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Ronstadt, R.C. (1978). International R & D: the Establishment and Evolution of Research and Development Abroad by Seven U.S. Multinationals. Journal of International Business Studies, 9.
 23. Sachwald, F. (2008). Location choices within global innovation networks: the case of Europe. The Journal of Technology Transfer, 33(4), 364-378.
 24. Safanian, A. E. (1966). Foreign Ownership of Canadian Industry. Toronto: McGraw Hill.
 25. Thursby, J., Thursby M. (2006). Here or There? A Survey of Factors in Multinational R & D Site Location and IP Protection. Washington: Marion Ewing Kauffman Foundation.
 26. UNCTAD (2004). Zwrot w stronę usług. Światowy Raport Inwestycyjny, New York-Geneva.
 27. UNCTAD (2005). Transnarodowe korporacje a umiędzynarodowienie działalności badawczo-rozwojowej. Światowy Raport Inwestycyjny. New York-Geneva.
 28. UNCTAD (2005). World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. New York and Geneva: United Nations.
 29. Zedtwitz, M. von, Gassmann, O. (2002). Market versus Technology Drive in R&D Internationalization: Four different patterns of managing research and development. Research Policy, 31, 569-588.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu