BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Postuła Marta (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kapitał zewnętrzny szansą i niebezpieczeństwem dla działalności przedsiębiorstw
Capital - Opportunity and Danger for the Company
Źródło
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 1 (65), cz. 1, s. 33-49, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Challenges of Entrepreneurship
Słowa kluczowe
Kapitał przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Stopa zwrotu, Efektywność, Optymalizacja kosztów
Business capital, Financing enterprises, Source of financing, Rate of return, Effectiveness, Cost optimization
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D53
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena efektywności wybranych zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce oraz wpływu decyzji o wyborze źródeł finansowania na efektywność ich wykorzystania zarówno dla rozwoju przedsiębiorstwa, jak też całej gospodarki. Przeprowadzone badania wykazały, że - biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, czyli stawki oprocentowania, okres zaciągnięcia zobowiązania - kredyt, choć nie jest rozwiązaniem najtańszym, jest rozwiązaniem najbardziej dostępnym z punktu widzenia przedsiębiorcy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to assess the effectiveness of selected external sources of financing of enterprises in Poland and the influence of these decisions on the efficiency of their utilization both for the development of the enterprise as well as for the whole economy. In conclusion, the study carried out showed that, taking into account all the factors such as interest rates and the commitment period, credit, though not the cheapest solution, is the solution most accessible to the entrepreneur. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chynał, H. (2008). Kredyty bankowe i inne formy finansowania. Warszawa: Difin.
 2. De Brouwer, P. (2016). Zarządzanie ryzykiem w podejściu zintegrowanym. W: M. Postula i R. Cieślik (red.), Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności. Warszawa: Difin.
 3. Departament Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK. (2015). Raport o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 roku. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Dębski, W. (2005). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Duliniec, A. (2007). Finansowanie przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 6. Jarocka, E. (2003). Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego budżetowego ubezpieczeń. Warszawa: Difin.
 7. Kotowicz, A. (2015). Raport o sytuacji banków w 2014 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
 8. Narodowy Bank Polski. (2016). Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w II kw. 2016 r. Warszawa: NBP
 9. Nowak, W.A. (2016). The Quality of an Organization Management as a Complex Adaptive Systems. Jagiellonian Journal of Management, 2 (3), 237-248.
 10. Polski Związek Faktorów. (2015). Komentarz do wyników za IV kwartał 2014. Polski Związek Faktorów.
 11. Puciato, D. i Gawlik, A. (2016). Nowoczesne finanse przedsiębiorstwa hotelowego. Warszawa: CeDeWu.
 12. Rutkowski, A. (2016). Zarządzanie finansami. Warszawa, PWE.
 13. Skowronek-Mielczarek, A. (2007). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Warszawa: C.H. Beck.
 14. Watson, D. i Head, A. (2013). Corporate Finance: Principles and Practice. UK: Pearson.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.65.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu