BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roman Michał (Warsaw University of Life Sciences), Prus Piotr (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland), Ramczykowska Agnieszka
Tytuł
Agritourism as a form of Income Diversification on Farms in Kościerski District
Działalność agroturystyczna jako forma dywersyfikacji dochodów w gospodarstwach rolnych w powiecie kościerskim
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 151-157, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka wiejska, Agroturystyka
Rural tourism, Agrotourism
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q12, Q13, Q17
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat kościerski
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie potencjału rozwoju działalności agroturystycznej w powiecie kościerskim oraz poziomu zainteresowania i zadowolenia rolników z tej formy dywersyfikacji dochodów. W badaniach udział wzięli wszyscy właściciele gospodarstw agroturystycznych z terenu powiatu kościerskiego (44 osoby). Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, który zawierał pytania pozwalające na określenie poziomu zainteresowania i zadowolenia respondentów z prowadzenia działalności agroturystycznej. Badania wykazały, że działalność agroturystyczna jest realną szansą na dywersyfikację dochodów w gospodarstwach rolnych powiatu kościerskiego. Sprzyjają temu warunki przyrodniczo-rolnicze, a badani rolnicy starają się zapewniać odpowiedni standard gospodarstw agroturystycznych oraz jakość oferowanych usług.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this study was to explore the potential of agritourism development in the Kościerski region. The study also aimed to establish the sampled farmers' interest in and satisfaction with agritourism as a form of income diversification. A survey was carried out among all farm owners engaging in agritourism activity in the Kościerski region (44 persons). The research tool was a questionnaire which identified the level of interest and satisfaction of respondents with an agritourism business. The research shows that getting involved in agritourism gives the opportunity to diversify farm income in the Kościerski Region. The natural and agricultural conditions are conducive, and the farmers are trying to provide an adequate standard of accommodation and quality services.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dębniewska Maria, Maria Tkaczuk. 1997. Agroturystyka koszty, ceny, efekty. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 2. Drzewiecki Maciej. 1995. Agroturystyka - założenia, uwarunkowania, działania. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy "Świadectwo".
 3. Gaworecki W. Władysław. 1982. Ekonomika i organizacja turystyki. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 4. Knecht Damian. 2009. Agroturystyka w agrobiznesie. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
 5. Nowa Encyklopedia Powszechna a-z. 2003. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
 6. Prus Piotr. 2010. Funkcjonowanie indywidualnych gospodarstw rolniczych według zasad zrównoważonego rozwoju. Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
 7. Przezbórska Lucyna, Michał Sznajder. 2006. Agroturystyka. Warszawa: Wydawnictwo PWE.
 8. Roman Michał. 2015. "Agritourism farms owners' competence in running their economic activities". Polish Journal of Management Studies 11 (1): 136-146.
 9. Roman Michał. 2016. "Znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej gospodarstw agroturystycznych". Journal of Agribusiness and Rural Development 1 (39): 183-189.
 10. Sikora Jan. 1999. Organizacja ruchu turystycznego na wsi. Warszawa: Wydawnictwo WSiP.
 11. Wojciechowska Jolanta. 2009. Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8357
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu