BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubański Mariusz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), Ambrożko Dariusz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, absolwent)
Tytuł
Obsługa klienta w ośrodku pomocy społecznej
Customer Service at a Social Welfare Center
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 377-387, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Standardy, Obsługa klienta, Pomoc społeczna, Regulacje prawne
Standards, Customer service, Social assistance, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule przedstawiono przegląd procesu obsługi klienta na przykładzie jednego z ośrodków pomocy z społecznej. Dokonana została analiza istniejących standardów w zakresie ich realizacji oraz możliwości ich ewentualnej poprawy. (abstrakt oryginalny)

The article presents an overview of the customer service process at the example of one of the social welfare centers. An analysis of existing standards in their implementation and possibilities of their possible improvement was carried out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowski, Ł., Krajewski, R., Szymański, S. (2007). Komentarz do ustawy o pomocy społecznej wraz ze zbiorem przepisów wykonawczych. Kutno: Leges.
 2. Człowiekowska, J. (2011). Czas w materialnym prawie administracyjnym. Warszawa: C.H. Beck.
 3. Hojda, S. (2010). Przepisy przejściowe w prawie administracyjnym. Wrocław: Profil.
 4. Kamiński, M. (2011). Prawo administracyjne intertemporalne. Warszawa: C.H. Beck.
 5. Kiełkowski, T. (2012). Nabycie prawa na mocy decyzji administracyjnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 6. Leoński, Z. (2006). Materialne prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 7. Nitecki, S. (2008). Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 8. Pietrzykowski, T. (2003). Temporalny zakres obowiązywania prawa. Państwo i Prawo (4).
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 25.06.2002 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 z póź.zm.).
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2011 r. Nr 27; Poz. 138).
 11. Sierpowska, I. (2012). Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 12. Ustawa o opiece społecznej z dnia 16 sierpnia 1923 r.
 13. Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r.
 14. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.
 15. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
 16. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.
 17. http://www.mops.bip.wizja.net/index.php?module=articleview&cid=2 (05.05.2016).
 18. http://www.mops.bip.wizja.net/index.php?module=categoryview&cid=64 (26.04.2016).
 19. http://www.mpips.gov.pl/prawo/obowiazujace-prawo/pomoc-spoleczna/ (01.03.2016).
 20. http://www.mup.pomocprawna.info/mup_document,40.html (20.12.2015).
 21. http://www.nf.pl/manager/standardy-obslugi-klienta,,12613,68 (15.12.2015).
 22. https://www.mops.bip.wizja.net (28.04.2016).
 23. https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna (28.02.2016).
 24. https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/kryteria-przysnawania-swiadczen/ (24.04.2016).
 25. https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/kontrakt-socjalny (28.02.2016).
 26. https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/system-pomocy-spolecznej-w-polsce z dnia (25.02.2016).
 27. https://www.pfron.org.pl/ftp/publikacje/Informator_dla_osob_niepelnosprawnych_2015.pdf (05.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu