BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szołtysek Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Łańcuchy dostaw w nieklasycznych zastosowaniach logistyki jako pretekst do rozważań o podstawowych terminach logistycznych
Supply Chains in Non-Classical Applications of Logistics as the Pretext for the Considerations about Basic Logistic Terms
Źródło
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2017, nr 4, s. 2-9, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Sieci dostaw, Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie zintegrowane
Supply chain, Supply networks, Logistic management, Integrated management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcono rozważaniom na temat nieklasycznych łańcuchów dostaw i zasadności wydzielania ich w odrębną grupę koncepcyjną. Bazują one na doprecyzowanych pojęciach: łańcucha dostaw, sieci dostaw, koordynacji i integracji. (abstrakt oryginalny)

The paper is devoted to deliberations about non-classical supply chains and the legitimacy of the secretion of them into the separate conceptual group. These deliberations are based on clarified notions: of supply chain, supply network, coordination and integration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Grice, H.P. (1978). Further notes on logic and conversation. W: P. Cole & J.L. Morgan (red.), Syntax and Semantics (t. 9). New York: Academic Press.
 2. Kauf, S. (2015). Wybrane atrybuty zarządzania publicznym łańcuchem dostaw - orientacja na klienta i przepływy. Studia Ekonomiczne.
 3. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (217). Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie (wyd. 3). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 4. Rutkowski, K. (2004). Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (21).
 5. Szołtysek, J. (2011). Integracja w logistyce. W: J. Szołtysek (red.), Integracyjna funkcja logistyki. Poznań: Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, (13), 7-13.
 6. Szołtysek, J. (2014). Przesłanki i założenia koncepcji logistyki społecznej. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (2), 2-7.
 7. Szołtysek, J.(2015). Sieci społeczne w kształtowaniu decyzji logistyki społecznej. Logistyka, (3), 7-12.
 8. Szołtysek, J., Twaróg, S. (2016). Dominujące formy koordynacji w obszarach stosowania logistyki. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 2-8.
 9. Szołtysek, J. (2016). Pułapki pracy naukowej - refleksje metodyczne. Ekonomizacja pracy naukowej. Organizacja i Kierowanie, 174(A).
 10. Szołtysek, J., Sadowski, A., Kalisiak-Mędelska, M. (2016). Logistyka społeczna. Teoria i zastosowanie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Szołtysek, J., Twaróg, S. (2013). Koncepcja logistyki społecznej na tle paradygmatu logistyki. Katowice: Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego, (175).
 12. Twaróg, S. (2016). Łańcuch dostaw. W: S. Kauf, E. Płaczek, A. Sadowski, J. Szołtysek, S. Twaróg, Vademecum logistyki. Warszawa: Difin.
 13. Twaróg, S. (2015). Łańcuch dostaw jako forma organizacji przepływów - spojrzenie logistyczne. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (9), 2-9.
 14. Wiszowaty, M.M. (2014). Papierowy relikt, czyli o zasadności posługiwania się określeniem "monarchia absolutna" w stosunku do państw współczesnych. Gdańskie Studia Prawnicze, (XXXI).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-2037
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu