BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaszczyński Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym
The Role of Foreign Trade in Economic Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 373-384, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Rozwój gospodarczy, Wymiana międzynarodowa, Stosunki międzynarodowe
Foreign trade, Economic development, International trade, International relations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Handel zagraniczny traktowany jest jak siła napędowa rozwoju gospodarczego. Współcześnie, wzrost znaczenia handlu zagranicznego wywołany jest przez postępujący proces globalizacyjny oraz związany z nim intensywny rozwój współpracy gospodarczej na arenie międzynarodowej. W Polsce znaczące zmiany w stosunkach gospodarczych z zagranicą miały miejsce po 1989 roku i związane one były z transformacją systemową, której jedna z zasadniczych cech zakładała otwarcie gospodarki na świat i w tym samym rozwój współpracy handlowej z innymi krajami. Współcześnie, niemal każde przedsiębiorstwo ma przynajmniej w pośrednim stopniu kontakty handlowe w zagranicą. Handel zagraniczny wpływa na rozmiar PKB oraz jego strukturę, prowadzi do specjalizacji, umożliwia i ułatwia postęp technologiczny, prowadzi do korzyści osiąganych dzięki konkurencji, zwiększenie wydajności, wzrost jakości produktów i redukcję kosztów.(abstrakt oryginalny)

Foreign trade is treated as the driving force of economic development. Currently, the increasing role of foreign trade is caused by the progressive process of globalization and the associated rapid development of economic cooperation in the international arena. In Poland, significant changes in economic relations with foreign countries took place after 1989 and were connected with transformation of the political system, where one of the essential characteristics assumed the opening of the economy to the world. In consequence the changes created development of trade cooperation with other countries. Currently, almost every company has at least an intermediate level of business contacts with foreign countries. Foreign trade affects the size of GDP and its structure, leads to specialization, enables and facilitates technological progress, leads to the advantages of competition, increases productivity, the quality of the product and reduces costs.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bożyk Paweł. 2002. Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Warszawa: PWE.
 2. Budzowski Klemens. 2008. Ekonomiczne problemy w handlu międzynarodowym. Kraków: Oficyna wydawnicza AMF.
 3. Czarny Elżbieta, Śledziewska Katarzyna. 2009. Polska w handlu światowym. Warszawa: PWE.
 4. Falkowski Krzysztof, Olszyński Józef (red.). 2012. Zmiana miejsca Niemiec i Rosji w gospodarce światowej w pierwszej dekadzie XXI wieku. Implikacje dla Polski. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. Główny Urząd Statystyczny. 2015. Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2014 roku. Warszawa.
 6. Hoekman Bernard, Kostecki Michał Maciej. 2011. Ekonomia światowego systemu handlu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 7. Nowak Alojzy, Kozioł Waldemar (red.).2011. Handel zagraniczny. Perspektywa Europejska. Warszawa: Wyd. WZ UW.
 8. Nowakowski Marcin K. (red.). 2000. Biznes międzynarodowy. Obszary decyzji strategicznych. Warszawa: Wyd. Key Text.
 9. Piklinkiewicz Maciej (red.). 2000. Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków. Warszawa: Difin.
 10. Rymarczyk Jan. 1996. Handel zagraniczny. Organizacja i technika. Warszawa: PWE.
 11. Rymarczyk Jan. 2007. Współczesne tendencje w handlu zagranicznym. Wrocław: Wyd. Arboretum.
 12. Rymarczyk Jan. 2012. Biznes międzynarodowy. Warszawa: PWE.
 13. Rynarzewski Tomasz, Zielińska-Głębocka Anna. 2006. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
 14. Stępień Beata. 2007. Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków. Warszawa. PWE.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu