BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimiuk Zbigniew (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie)
Tytuł
Dlaczego Hiszpania nie radzi sobie w strefie euro? Analiza polityki pieniężnej Banku Hiszpanii w latach 1990-1998
Why Does not Spain Succeed in the Euro Zone? Analysis of Monetary Policy of the Bank of Spain during the 1990-1998 Period
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 385-404, wykr., tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Strefa euro, Gospodarka światowa, Polityka pieniężna, Polityka pieniężna państwa, Stopa procentowa, Inflacja, Banki państwowe
Eurozone, World economy, Monetary policy, State monetary policy, Interest rate, Inflation, State banks
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Hiszpania
Spain
Abstrakt
Okres 1990-1998 był etapem przejściowym w polityce gospodarczej Hiszpanii. Głównym celem, do którego dążono w tym okresie, było spełnienie warunków konwergencji, które umożliwiłby Hiszpanii wejście do Unii Gospodarczo- Walutowej. Osiągnięcie tego założenia wywarło znaczny wpływ na politykę pieniężną Banku Hiszpanii w latach 90. Najważniejszymi czynnikami wywołującymi wzrost cen w Hiszpanii w pierwszej połowie lat 90. były: presja płacowa oraz kilkakrotne dewaluacje. Bank centralny wobec luźnej polityki fiskalnej musiał prowadzić restrykcyjną politykę monetarną, aby nie dopuścić do dalszego zwiększania inflacji.(abstrakt oryginalny)

The period of 1990-1998 was a transitional stage in the Spanish economic policy. The main objective pursued in that period was to meet the convergence criteria of the country's entry into the Economic and Monetary Union. This approach had a significant impact on the monetary policy of the Bank of Spain in the 1990s. In the first half of the 1990s the most important factors behind the growth of prices in Spain were wage pressures and repeated devaluations. The central bank in view of loose fiscal policy had to conduct a restrictive monetary policy to prevent a further increase in inflation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberola Enrique, Ayuso Juan and Lopez-Salido David. 1997. When May Peseta Depreciations Fuel Inflation? Bank of Spain.
 2. Andres Javier, Mestre Ricardo and Valles Javier. 1997. A structural model for the analysis of the monetary transmission mechanism. Forthcoming in Monetary Policy and Inflation in Spain. McMillan.
 3. Baka Władysław.2001. Bankowość centralna. Funkcje, metody, organizacja. Warszawa.
 4. Banco de Espana. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. Annual Report.
 5. Banco de Espana. 1998b. Convergence Report presented by the Governor of the Banco de Espana.
 6. Bernanke Ben Shalom and Gertler Mark. 1995. "Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission". The Journal of Economic Perspectives, 9(4), pp. 27-48.
 7. Buiter Willem and Miller Marcus. 1981. Monetary Policy and International Competitiveness: the problems of adjustment, Oxford Economic Papers, 143-175.
 8. Canzoneri Matthew, Valles Javier and Vinals Jose. 1996. "Do exchange rates move to address international macroeconomic imbalances?". CEPR , Discussionpaper, nQ 1498.
 9. Chałupa Tadeusz. 2011. Koniunktura gospodarcza w wybranych krajach w okresie kryzysu finansowego. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, s. 24-26.
 10. Clarida Richard and Gali Jordi. 1994. Sources of real exchange rate fluctuations: How important are nominal shocks? Carnegie-Rochester Conference series on Public Policy, 41.
 11. Ehrmann Michael, Gambacorta Leonardo, Martínez Pagés Jorge, Sevestre Patrick and Worms Andreas. 2001. "The role of banks in monetary policy transmission in the euro area". Banco de España Working Paper no.0118.
 12. Eichenbaum Martin and Evans Charles. 1995. "Some empirical evidence on the effects of shocks to monetary policy on exchange rates". Quarterly Journal of Economics, 105, 975-1009.
 13. Goodfriend Marvin. 1995. The impact of monetary policy on bank balance sheets: A comment, Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 42, pp. 197-202.
 14. Gourinchas Pierre-Olivier and Tornell Aaron. 1996. "Exchange rate dynamics and learning, Harvard Institute of Economic Research". Discussion Paper 1771.
 15. Grilli Vittorino and Roubini Nouriel. 1992. "Liquidity and exchange rates". Journal of International Economics, 32, 339-352.
 16. "Hiszpańskie banki dostaną 37 mld euro", Dostępny w Internecie.
 17. IMF. 1997. Spain Recent Economic Developments and Selected Issues. IMF Staff Country Report No. 97/39, International Monetary Fund, May.
 18. Jareiio Jase Maria, Sebastian Miguel and Valles Javier. 1997. Identifying monetary policy in Spain. Bank of Spain.
 19. Kashyap Anil and Stein Jeremy. 1995. The impact of monetary policy on bank balance sheets. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 42, pp. 151-195.
 20. Kashyap Anil and Stein Jeremy. 2000. "What do a million observations on banks say about the transmission of monetary policy?". American Economic Review, 90, pp. 407-428.
 21. Kim Soyoung. 1997. Identifying monetary policy interactions: Who stabilizes the intra-European exchange rate. Bank of Spain.
 22. Kishan Ruby P and Opiela Timothy P. 2000. "Bank size, bank capital and the bank lending channel". Journal of Money, Credit and Banking, 32(1), pp. 121-141.
 23. Kollmann Robert. 1997. The exchange rate in a dynamic-optimizing current account model with nominal rigidities: a quantitative investigation. International Monetary Fund, WP/97/7.
 24. "Kryzys w Hiszpanii. Jest decyzja eurogrupy", Dostępny w Internecie.
 25. "Kryzys w Hiszpanii. Rząd przygotował zmiany gospodarcze", Dostępny w Internecie.
 26. Malo de Molina Jose Luis, Gutierres Fred (red.). 1998. Monetary Policy and Inflation in Spain. Banco de Espana.
 27. Manzano Maria Cruz and Galmés Sofia. 1996. "Credit institutions' price policies and type of customer: impact on the monetary transmission mechanism". Banco de España Working paper no.9605.
 28. Mojon Benoit. 1999. Credit channel(s) in the euro area: what is the evidence of distributional effects?. Banco de Espana.
 29. Morgan Donald. 1998. "The credit effects of monetary policy: evidence using loan commitments". Journal of Money, Credit and Banking, 30, pp. 102-118.
 30. Pill Herman. 1996. "Bank behaviour and monetary policy in a small open economy: the case of Spain". Banco de España.
 31. "Pomoc dla Hiszpanii. Zapadła ważna decyzja", Dostępny w Internecie.
 32. Sastre Teresa. 1998. The role of the banking system in the monetary transmission mechanism. In Monetary policy and inflation in Spain, ed. Jose Luis Malo de Molina et al. Banco de España.
 33. [www 1] http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 34. [www 2] http://www.oecd-ilibrary.org.
 35. [www 3] http://www.tradingeconomics.com.
 36. [www 4] https://www.google.pl/publicdata.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu