BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem wynagradzania pracowników
Staff Remuneration Risk Management
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 7 (CD), s. 411-425, tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Wynagrodzenia, Zarządzanie ryzykiem
Risk, Remuneration, Risk management
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem publikacji jest pokazanie, iż ryzyko wynagradzania pracowników stanowi nie tylko ryzyko funkcyjne, ale może być również powiązane z innymi grupami i rodzajami ryzyka personalnego. Dalszy cel to identyfikacja egzo- i endogenicznych źródeł tego ryzyka, a także ilustracja wykorzystania metody FMEA do zarządzania nim. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to show that the risk of rewarding employees is not just a function risk but may also be related to other groups and types of personal risk. A further objective is the identification of exogenous and endogenous sources of the risk, as well as the illustration of the use of FMEA method to manage it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2009). Zarządzanie wynagrodzeniami. Kraków: Wolters Kluwer Business.
 2. Bochniarz P., Gugała K. (2005). Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Warszawa: Poltext.
 3. Bludnik I. (2006). Neokeynesowski model "bumelanta" jako teoria niedobrowolnego bezrobocia. W: D. Kopycińska (red.), Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Borkowska S. (2012). Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 5. Borkowska S. (2001). Wynagrodzenia w nowej gospodarce. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6.
 6. Borkowska S. (2004). Wynagrodzenia - rozwiązywanie problemów w praktyce. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 7. Bruehwiler B. (2007). Risikomanagement als Führungsaufgabe. Unter Berücksichtigung der neusten Internationaler Standardisierung. Bern-Stuttgart-Wien: Haupt Verlag.
 8. Buchelt B. (2011). Tendencje wynagrodzeń na rynku pracy. W: A. Pocztowski (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 9. Dudek J. (2014). Relacje rodzajów ryzyka personalnego i komponentów postaw temporalnych w środowisku pracy. W: A. Lipka, M. Król, S. Waszczak, J. Dudek, Postawy wobec czasu pracy jako źródło ryzyka personalnego. Warszawa: Difin.
 10. Flamholtz E.G. (1985). Human Resource Accounting. Advances in Concepts, methods, and applications, Boston.
 11. Jacukowicz Z. (2001). Skuteczny system wynagradzania w firmie. Gdańsk: ODDK.
 12. Jacukowicz Z. (1999). Systemy wynagrodzeń. Warszawa: Poltext.
 13. Kierner G. (2008). Bezpieczeństwo osobowe. W: I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Warszawa: C.H. Beck.
 14. Kloti L. (2008). Personalrisiken. Qualitative and quantitative Ansätze für das Management von Personalriskien. Haupt Berge.
 15. Kobi J.M. (2012). Personalrisikomanagement. Strategien zur Steigerung des People Value. Wiesbaden: Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler.
 16. Kraj-Gabryś I. (2009). Koszty pracy w Polsce na tle Unii Europejskiej. W: T. Bernat (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki. Szczecin: Print Group, Uniwersytet Szczeciński.
 17. Krajewski A. (2007). Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. Lawler E.E. (1990). Strategic Pay. Aligning Organizational Strategies and Pay systems. San Francisco: Jossey Bass Publishers.
 19. Lipka A. (2001). Logistyka personalna. Temporalne, kosztowe i jakościowe aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Bydgoszcz: Oficyna Ekonomiczna Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
 20. Lipka A. (2002). Ryzyko personalne. Szanse i zagrożenia zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Poltext.
 21. Lorenc A. (2014). Zarządzanie wiekiem jako element funkcji personalnej. Politechnika Wrocławska. Wydział Informatyki i Zarządzania, rękopis.
 22. Malara Z., Kroik J. (2016). Zjawisko zatrudnienia pracowników 50+ w ocenie kadry menedżerskiej. Ustalenia z badań. W: H. Czubasiewicz, P. Grajewski i J. Waśniewski (red.), Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku. Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
 23. Myszewski J.M. (2005). Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością. WSPiZ: Warszawa.
 24. Nyk M. (2016). Polityka wynagrodzeń w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.
 25. Oleksyn T. (2006). Wynagradzanie efektywne - przegląd problemów. W: S. Borkowska (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość. Studia i Monografie. Warszawa: IPiSS.
 26. Pocztowski A. (2011). Wstęp do książki: A. Pocztowski (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 27. Rutka R., Czerska M. (2006). Ryzyko ewaluacyjne w zarządzaniu personelem w badanych urzędach miasta. W: A. Stabryła (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencyjne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 28. Sapeta T. (2011). Wynagrodzenia podstawowe. W: A. Pocztowski (red.), Systemy wynagrodzeń w okresie spowolnienia gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 29. Snower D.J. (2004). The Macroeconomics of Labor, Advanced Studies Program. Kile Institute of World Economics, April.
 30. Stachowska S. (2007). Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Toruń: Dom Organizatora.
 31. Ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2016 r., poz. 1265.
 32. Telang A.D. (2010). Comprehensive Maintenance Management, Policies, Strategies and Options. New Delhi: PHI Learning Private Ltd.
 33. Thierry H. (1993). Waga i znaczenie wynagrodzeń. W: S. Borkowska, B. Urbaniak (red.). Innowacyjne strategie płac. Łódź-Warszawa: Europejski Komitet Pracy i Płacy, Uniwersytet Łódzki, Konfederacja Pracodawców Polskich.
 34. Urbaniak B. (2004). Negocjacje i konsultacje płacowe. W: S. Borkowska (red.). Wynagrodzenia - rozwiązywanie problemów w praktyce, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu