BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutkewicz Swetlana (Narodowy Uniwersytet Technologii Żywności w Kijowie, Ukraina), Sydorenko Pavlo (Uniwersytet Technologii Żywności w Kijowie, Ukraina)
Tytuł
Problemy rozwoju rolniczo-przemysłowej Ukrainy. Stan i perspektywy
Problems of Agro-Industrial Development in Ukraine: State and Prospects
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2016, t. 23, s. 405-412, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Inwestycje, Polityka inwestycyjna państwa, Polityka inwestycyjna, Produkcja rolna, Zarządzanie strategiczne, Marketing produktów żywnościowych
Agriculture, Investment, State's investment policy, Investment policy, Agricultural production, Strategic management, Marketing of food products
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Analiza działalności rolniczo-przemysłowej produkcji świadczy o konieczności naukowego uzasadnienia wyznaczenia głównych kierunków jego postępowego rozwoju, kształtowania rynkowego środowiska, wchodzenia agrarnego sektora gospodarki Ukrainy w światową rynkową współnotę. Ponieważ perspektywne możliwości agrarnego przedsiębiorstwa wyznaczają się poziomem jego dochodowości i objętością gospodarczej działalności nami była przeprowadzona analiza korelacji i regresji.(abstrakt oryginalny)

The analysis of agro-industrial production provides evidence of the need for scientific justification for the designation of the main directions of its progressive development, the development of the market environment, entering the agrarian sector of the economy of Ukraine in the global market communities. Since the possibilities of agrarian enterprises are defined by the level of their profitability and the volume of economic activity, we conducted the related correlation and regression analysis.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Модель розвитку галузей економіки України. Монографія / за заг. ред. С.О. Гуткевич. - К.: НУТУ «КПІ», 2011. - 472 с.
  2. Educational systems of the world / S.Gutkevych, V.Jureniene, I.Onishchenko, P Sydorenko. - 2015. - 262 p.
  3. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року: Збірник матеріалів Чотирнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгр. вчен. економістів-аграрників, Київ, 16-17 жовт. 2012 р. / Редкол.: Ю.О. Лупенко, П.Т.Саблук та ін.-К.: ННЦ "ІАЕ". - 2013. - 726 с.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-888X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu