BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kadłubek Marta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Warehouse Management System w świetle wyników badań
Warehouse Management System in the Light of Findings
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 121-131, rys., bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Zarządzanie magazynem, Technologia informacyjna, Procesy logistyczne
Warehouse management, Information Technology (IT), Logistics processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza istoty systemu WMS na podstawie opracowań teoretycznych poświęconych jego problematyce oraz praktyczne implikacje wynikające z wybiorczo przywołanych badań nad tym obszarem. (fragment tekstu)

Warehouse Management System (WMS) is one of the most commonly used information systems to support warehouse management in enterprises. The article's aim is an analysis of the importance of the WMS based on theoretical studies devoted to the issues and the practical implications of selectively cited research in this area. Among others indication of implementation of the WMS on the Polish market in enterprises according to their size and the most commonly used functionalities of the IT system for warehouse management in Polish enterprises were presented. Subsequently the benefits of WMS implementation in enterprises and barriers to achieving optimal results from the implementation of WMS in enterprises were stated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chwesiuk K. (2011), Analiza korzyści i barier zastosowania systemów informatycznych w logistyce dystrybucji, "Logistyka", nr 6.
 2. Ciesielski M. (red.) (2006), Instrumenty zarządzania logistycznego, PWE, Warszawa.
 3. de Koster R., Le-Duc T., Roodbergen K. J. (2007), Design and control of warehouse order picking: A literature review, "European Journal of Oprerational Research", nr 182.
 4. Długosz J., Wojciechowski Ł. (2009), Zastosowane technologie w praktyce magazynowej [w:] J. Długosz (red.), Nowoczesne technologie w logistyce, PWE, Warszawa.
 5. Faber N., de Koster M.B.M., van de Velde S.L. (2002), Linking warehouse complexity to warehouse planning and control structure - an exploratory study of the use of warehouse management information systems, "International Journal of Physical Distribution and Logistics Management", nr 32(5).
 6. Jacyna M. (2011), Innowacyjna logistyka, "Logistyka", nr 5.
 7. Jatta Ł., Świąć M. (2008), WSM w natarciu, "Eurologistics", nr 1.
 8. Kempa E. (2014), Bezpieczeństwo procesów magazynowych z wykorzystaniem metod WMS oraz RFID, "Logistyka", nr 5.
 9. Krawczyk S. (2011), Logistyka. Teoria i praktyka, Tom I, Difin, Warszawa.
 10. Lichtarski J. (red.) (2015), Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 11. Lis T., Jelonek D., Grabara J. (1999), A Man-A Consituent of an Information System, TRANSCOM'99. 3-rd European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, Żylina.
 12. Majewski J. (2006), Informatyka dla logistyki, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 13. Man M., Nowicka-Skowron M. (2010), Costs for implementing logistics into the company, "Polish Journal of Management Studies", nr 1.
 14. Nogalski B., Surawski B. M. (2003), Informacja strategiczna i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona, Zakamycze, Kraków.
 15. Olszewski J. (2015), Garnitur szyty na miarę. Jak przygotować i przeprowadzić wdrożenie WMS, Materiały Konferencyjne "IT w logistyce Gigacon", Warszawa.
 16. Relich M., Witkowski K., Saniuk S. i in. (2014), Material demand forecasting: an ERP system perspective, "Applied Mechanics and Materials", nr 527.
 17. Romanowska M. (2010), Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansow SGH", nr 98.
 18. Shiau J. Y., Lee M. C. (2010), A warehouse management system with sequential picking for multi-container deliveries, "Computers & Industrial Engineering", nr 58.
 19. Logisys (2014), Systemy informatyczne w polskich magazynach, Raport 2014, Logisys Sp. z o.o., Kraków.
 20. Tundys B., Sowa M. (2010), Wpływ informatycznego wsparcia procesów logistycznych na konkurencyjność łańcucha dostaw [w:] M. Chaberek, A. Jezierski (red.), Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl, Warszawa.
 21. Złoch M. (2013), Ucieczka w innowacje, "Logistyka a jakość", nr 14(5).
 22. www.capgemini.com, dostęp: 11 czerwca 2016.
 23. Zalewski A. (2016), Polski rynek WMS pod lupą Consafe Logistics [online], www.log4.pl, dostęp: 27 czerwca 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu