BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jatulewicz Iwona (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
Innovation Management in Company
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 3, s. 7-12, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Zarządzanie, Crowdsourcing, Zarządzanie innowacjami
Innovations, Management, Crowdsourcing, Innovation management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L 21, O30,
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zawarto rozważania na temat koncepcji zarządzania innowacjami. Pokazano w nim podejście tradycyjne oraz to, które jest wykorzystywane współcześnie. Przedstawiono innowacje zamknięte i otwarte. Potraktowano to jako podstawę do przedstawienia idei crowdsourcingu, zakładającą wykorzystywanie mądrości "tłumu". W artykule uwzględniono wyniki badań, przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw, aktywnie współpracujących w obszarze działalności innowacyjnej z innymi podmiotami w latach 2010-2012. (abstrakt oryginalny)

This article pertains to the concept of innovation management. It outlines traditional approach and what is presently used. Open and closed innovations are discussed. This was a basis for presenting the idea of crowdsourcing assuming the use of "wisdom of the crowd" concept. Article includes the results of research conducted among Polish enterprises actively cooperating in the field of innovation with other entities in the years 2010-2012. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chesbrough H. (2006), Open Business Models: How to Thrive in The New Innovation Landscape, Harvard Business School Press, Boston.
  2. Gliński B. (1974), Mała encyklopedia ekonomiczna, Warszawa.
  3. Griffin R. W. (2006), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
  4. Howe J. (2008), Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd is Driving the Future of Business, Three Rivers Press, New York.
  5. Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2011), Zarządzanie od postaw, Wolters Kluwer, Warszawa.
  6. Niedzielski P., Rychlik K. (2006), Innowacje i Kreatywność, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  7. Pichlak M. , Otwarte innowacje jako nowy paradygmat w zarządzaniu innowacjami, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", Seria: Organizacja i Zarządzanie, Zeszyt 60.
  8. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź.
  9. Pszczołowski T., (1978)., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk.
  10. Sopińska A. (2013), Otwarte innowacje bazujące na mądrości "tłumu" - podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, "Zarządzanie i Finanse", Nr 4/1, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.031
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu