BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trunova Svetlana (Russian State Agrarian University - TMAA), Chciałowski Marcin (Warsaw University of Life Sciences), Stolarczyk Paulina (Warsaw University of Life Sciences), Trębska Paulina (Warsaw University of Life Sciences)
Tytuł
Agriculture and Its Role in the Economy of Russia
Rolnictwo i jego znaczenie w gospodarce Rosji
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 182-189, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarka, Analiza SWOT
Agriculture, Economy, SWOT analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O13, Q18
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Znaczenie rolnictwa w rosyjskiej gospodarce jest relatywnie niewielkie, co jest cechą charakterystyczną dla rozwiniętych gospodarek (około 4% PKB). Stanowi jednak istotny udział w strukturze zatrudnionych - 9.2%. Wykorzystanie rolnictwa jako czynnika samowystarczalności żywnościowej stało się istotne w momencie wprowadzenia embarga na produkty importowane. Rosja dysponuje ogromnym areałem gruntów. Powierzchnia wykorzystywanych gruntów rolnych, po spadkach w latach 90. XX wieku, ustabilizowała się na poziomie 800 tys. km2. Jednocześnie zintensyfikowana produkcja rolna zaskutkowała zwiększeniem wydajności oraz większymi zbiorami. Duży potencjał gruntów, jak również postępujący rozwój technologiczny są szansą dla rozwoju rolnictwa w Rosji.(abstrakt oryginalny)

The importance of agriculture in the Russian economy is relatively small, which is a characteristic feature of developed economies (about 4% of GDP). However, agriculture represents a significant share in the structure of the employed - 9.2%. The use of agriculture as self-sufficiency food has become essential after the embargo imposed on imported products. Russia as a country has a large area of land. The surface of used agricultural land after a fall in the nineties has stabilised at a level of 800 thous. km2. At the same time intensified agricultural production has resulted in increased performance and larger crops. Due to the progression of technology there is an opportunity for the development of agriculture in Russia.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski Andrzej, Piotr Kułyk. 2012. "Dostosowania cen i dochodów w rolnictwie w Polsce i Rosji. próba porównania". Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 99 (2): 47-51.
 2. FSO (Federal Statistic Office). 2015. National accounts data set. http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/ Main.htm.
 3. FSO (Federal Statistic Office). 2016. Agriculture, hunting and forestry 2015. http://www.gks.ru/free_doc/ doc_2015/selhoz15.pdf.
 4. FSO (Federal Statistic Office). Central statistics database. http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi.
 5. IMF (International Monetary Fund). 2016 World economic outlook http://www.imf.org/external/russian/ pubs/ft/weo/2016/02/pdf/textr.pdf.
 6. Kraciuk Jakub. 2013. "Akcesja Rosji do WTO i jej wpływ na polsko-rosyjski handel rolny". Roczniki Naukowe SERiA XV (5): 177-178.
 7. Moisejkina Ludmila Gatchaevna., Ekaterina Darda 2015. "Statistical analysis of agricultural lands". Scientific Journal Statistics and Economics 6: 91-94.
 8. Nemchenko A.V. 2016. "Place and role of agricultural production in the Russian economy". International Scientific Journal 3 (45): 42-54, doi: 10.18454/IRJ.2016.45.096.
 9. Osetrova Olga. 2015. "Russian model of economic development: features, status and prospects". Tula State University Scientific Journal 1: 398-405.
 10. Petrikov Aleksander Vasilevich. 2007. Agriculture and Agricultural Policy in Russia: 1975-2005 years. [In] State of Russia in surrounding world 2007. http://www.rus-stat.ru/stat/207POM_2007_15-52_1.pdf.
 11. Rosińska-Bukowska Magdalena. 2015. "Handel rolno-spożywczy UE-Rosja - efekty rosyjskich sankcji". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 15 (1): 113-124.
 12. Wilkin Jerzy. 2013. "Rolnictwo. Funkcje teraz i w przyszłości". Pomorski Przegląd Gospodarczy 4.
 13. Wilkin Jerzy. 2015. "Międzynarodowe uwarunkowania wykorzystania ziemi rolniczej". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 15 (1): 155-156.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8361
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu