BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielewska Izabela (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Oddziaływanie na środowisko odnawialnych źródeł energii w opinii mieszkańców powiatu chojnickiego
The Impact of Renewable Energy Sources on the Environment in the Opinion of County Residents Chojnicki
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 1, s. 190-195, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Energia odnawialna, Wyniki badań
Renewable energy sources, Renewable energy, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O13, Q01, Q20
streszcz., summ.
Kraj/Region
Powiat chojnicki
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie problematyki oddziaływania na środowisko odnawialnych źródeł energii. Badania przeprowadzono w lipcu 2016 roku wśród 269 mieszkańców obszarów wiejskich powiatu chojnickiego. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Badania wykazały, że odnawialne źródła energii korzystnie wpływają na środowisko naturalne, a występujące dla środowiska zagrożenia nie są tak znaczne, jak w przypadku wykorzystywania do produkcji energii źródeł konwencjonalnych. Największe szkody dla środowiska naturalnego w zakresie OZE odnosiły się do przemian krajobrazu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to present issues of the environmental effects of renewable energy sources. Research was conducted in July 2016 among 269 inhabitants of rural areas of the Chojnice district. A diagnostic survey was employed as the research method. The research showed that renewable energy sources have a positive impact on the environment, and that environmental hazards are not as great as those of conventional energy production. According to the respondents, the greatest environmental damage in the field of RES is related to landscape changes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Floriańczyk Zbigniew, Joanna Buks, Grzegorz Kunikowski. 2012. Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Produktywność rolnictwa z perspektywy produkcji żywności i surowców dla produkcji energii odnawialnej. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 2. Krupnik Katarzyna, Maciej Brożek. 2008. "Eko-rozwój terenów wiejskich a odnawialne źródła energii". Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3: 93-101.
 3. MG (Ministerstwo Gospodarki). 2009. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Uchwała Rady Ministrów nr 202/2009 z dnia 10 listopada 2009 roku.
 4. Misiak Władysław, Zbigniew Łucki. 2010. Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne. Warszawa: PWN.
 5. Nowacki Marcin. 2010. Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 6. Piwowar Arkadiusz, Maciej Dzikuć. 2015. "Proekologiczna gospodarka energetyczna w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce - stan aktualny i perspektywy rozwoju". Wieś i Rolnictwo 3 (168): 107-115.
 7. Poskrobko Bazyli. 2010. Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: PWE.
 8. Rogall Holger. 2010. Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Poznań Wydawnictwo Zysk i Ska.
 9. Strumińska-Kutra Marta. 2010. Elementy teorii zrównoważonego rozwoju. [W] Wezwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, red. J. Kronenberg, T. Bergier, 71-86. Kraków: Fundacja Sendzimira.
 10. Toruński Janusz. 2010. "Aspekty środowiskowe zrównoważonego rozwoju obszarów prawnie chronionych". Administracja i Zarządzanie 11 (84): 21-32.
 11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627.
 12. Wach Edmund. 2008. Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Gdańsk: Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.
 13. Zawisza Sławomir, Łukasz Szatkowski. 2014. "Rozwój odnawialnych źródeł energii w świetle badań ankietowych mieszkańców powiatu włocławskiego". Zagadnienie Doradztwa Rolniczego 3: 38-50.
 14. Zioło Irmina. 2002. Edukacja środowiskowa. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8793
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu