BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turoń Katarzyna (Politechnika Śląska), Czech Piotr (Politechnika Śląska)
Tytuł
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami branży transport-spedycja-logistyka
Corporate Social Responsibility Conception in Management if Transport-Shipping-Logistics Area
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 3, s. 37-43, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Sektor TSL, Problemy transportowe
Corporate Social Responsibility (CSR), TSL sector, Transport problems
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L 21, M14,
streszcz., summ.
Abstrakt
Praca została poświęcona tematyce koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR - Corporate Social Responsibility) w nawiązaniu do zarządzania przedsiębiorstwami branży Transport-Spedycja-Logistyka (TSL). Autorzy dokonali przeglądu i charakterystyki możliwych form zarządzania w myśl idei CSR, a następnie odnieśli je do organizacji reprezentujących arenę TSL. Ponadto, autorzy przeprowadzili analizę źródeł zastanych (20. i 21. Rankingu Firm TSL Dziennika Gazety Prawnej), na podstawie której starali się określić poziom zaangażowania branży w działania na rzecz CSR. (abstrakt oryginalny)

The work was dedicated to Corporate Social Responsibility (CSR) conception in relations to the management of Transport-Shipping-Logistics area. The authors reviewed and characterized possible forms of the management in the terms of CSR and then referred them to organizations representing the TSL area. In addition, authors analyzed the reports (the 20th and 21st Ranking of the TSL enterprises, published by the Gazeta Prawna Journal), to o determine the level of industry involvement in the Corporate Social Responsibility good practices and activities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerwonka M., (2013), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 2. Dziennik Gazeta Prawna, (2014), 20. Edycja Rankingu Firm TSL, dostęp: http://g8.gazetaprawna. pl/p/_wspolne/pliki/2229000/2229605-tsl-nowy.pdf z dnia 20.04.2017
 3. Dziennik Gazeta Prawna, (2015), 21. Edycja Rankingu Firm TSL., dostęp: http://g5.gazetaprawna. pl/p/_wspolne/pliki/2591000/2591057-dgp-2016-06-27-21-edycja-rankingu-firm-tsl.pdf z dnia 20.04.2017
 4. Golba D., Turoń K., Czech P., (2016), Różnorodność jako szansa i wyzwanie współczesnych organizacji branży TSL, Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport vol.90, Gliwice.
 5. Gasparski W., (2003), Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 6. Jabłoński A., (2013), Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 7. Kisil A., (2013), Zarządzanie przez odpowiedzialność. Podstawa odpowiedzialnego biznesu, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 8. Kisperska-Moroń D., (2012), Transformacja łańcuchów dostaw jako podstawa ewolucji kompetencji menadżerskich, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" nr 6.
 9. Lewandowski J., (2000), Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 10. Korpus J., (2006), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 11. Paliwoda-Matiolańska A., (2014), Corporate Social Responsibility in Poland: is there a place for value creation? [w:] Reichel J. (red), CSR Trends. Beyond Business as Usual, Centrum Strategii i Rozwoju Impact (CSR Impact), Łódź.
 12. Rudnicka A., (2011), Zrównoważony rozwój w łańcuchach dostaw, Acta Universitatis Lodzienzis. Folia Oeconomica 261, Łódź.
 13. Stefańska M., (2010), Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w handlu detalicznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zeszyt 135, Poznań.
 14. Ślęzak-Gładzik I., (2013), Corporate Social Responsibility (CSR) jako koncepcja porządkująca relacje między biznesem a społeczeństwem, 'Modern Management Review' vol. XVIII, 20(2/2013).
 15. Turoń K., (2016), Corporate Social Responsibility to employees: The best labour practices in transport and logistics companies, 'Journal of Corporate Responsibility and Leadership', vol. 3, iss.1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.034
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu