BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Artyszak Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Michalska-Klimczak Beata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Ölçer Emre (Çukurova Üniversity, Adana, Turkey)
Tytuł
Produkcja cukru i buraków cukrowych w Turcji
Sugar and Sugar Beet Production in Turkey and Poland in the Years 1995-2014
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 9-14, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Cukier
Crop production, Sugar
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q13, Q17
streszcz., summ.
Kraj/Region
Turcja
Turkey
Abstrakt
Porównano zmiany, jakie zaszły w produkcji buraków cukrowych i cukru w Turcji i w Polsce w latach 1995-2014. Powierzchnia uprawy buraków cukrowych w Turcji zmniejszyła się o 7%, a w Polsce o 48%. Zbiory buraków uległy zwiększeniu o 51% w przypadku Turcji i nie uległy zmianie dla Polski. Plony buraków cukrowych wzrosły o 63% w Turcji, a o 97% w Polsce. Z uprawy buraków cukrowych zrezygnowało 71% plantatorów w Turcji, a 87% w Polsce. Średnia wielkość plantacji zwiększyła się w Turcji ponad 2 razy (w porównaniu z 1997 rokiem), w Polsce prawie 4-krotnie. Produkcja cukru Turcji zmniejszyła się o 13% (w porównaniu z 1997 rokiem), a w Polsce zwiększyła się o 29%. W latach 1995-2014 w Turcji uruchomiono 3 nowe cukrownie, a w Polsce zamknięto 58 zakładów. W najbliższych latach należy się spodziewać umocnienia pozycji Turcji jako poważnego producenta cukru, pod warunkiem przyspieszenia koncentracji produkcji oraz wdrożenia nowych technologii produkcji. Zniesienie limitów produkcji cukru w UE spowodowało znaczny wzrost zasiewów buraka cukrowego wiosną w kilku krajach członkowskich, w tym w Polsce. Rozwój sytuacji w 2018 roku i kolejnych latach będzie zależał od opłacalności uprawy buraka oraz produkcji cukru. Znaczny wpływ będzie miała także konkurencja ze strony izoglukozy, której limity produkcyjne także zostaną zniesione.(abstrakt oryginalny)

The work summarizes changes, which involved the sugar and sugar beet production in Turkey and in Poland, in the years 1995-2014. Sugar beet area in Turkey has decreased by 7% and in Poland by 48%. Harvest has increased by 51% in Turkey and has remained unchanged in Poland. Sugar beet yield has increased: in Turkey by 63% and in Poland by 97%. 71% farmers have stopped cropping sugar beet, while in Poland this share has been 87%. Mean plantation size has increased in Turkey by over a factor of 2 (compared to 1997), while in Poland it has been by a factor of almost 4. Sugar production in Turkey has dropped by 13% (compared to 1997) and in Poland it has grown by 29%. Three new sugar plants started operation in Turkey in the years 1995-2014. In Poland 58 facilities shut down. Turkey's securing position of major sugar producer is to be expected, under the conditions of increased pace of production concentration and implementing new production technologies. Withdrawal of sugar production quotas in the EU resulted in increased sugar beet spring sowing in several member states, including Poland. Further developments in 2018 and in the following years shall depend on the profitability of sugar beet crops and of sugar production. Significant influence is also to be expected from the isoglucose competition, production of which is to enjoy quotas withdrawal, as well.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akcay Yasar, Meral Uzunoz. 2006: "Sugar and Sugar Beet Policy Reforms in Turkey". Journal of Applied Sciences 6: 1123-1127.
 2. Artyszak Arkadiusz. 2012: "Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie lubelskim w latach 2002-2011". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing 8 (57): 26-35.
 3. Artyszak Arkadiusz. 2013a: "Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie dolnośląskim w latach 2003-2011". Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 100 (2): 65-74.
 4. Artyszak Arkadiusz. 2013b: "Zmiany w produkcji buraka cukrowego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2011". Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing 9 (58): 22-33.
 5. Artyszak Arkadiusz. 2013c: "Produkcja buraka cukrowego w województwie wielkopolskim w latach 2002-2011". Roczniki Naukowe SERiA XV (2): 11-17.
 6. CEFS. 2010-2015. Sugar Statistics 2010-2015. Comite Europeen Des Fabricants De Sucre Bruxelles.
 7. FAOSTAT. 1995-2014. Crops and livestock products in the years 1995-2014.
 8. Řezbová Helena, Anna Belová, Ondřej Škubna. 2013. "Sugar beet production in the European Union and their future trends". Agris online Papers in Economics and Informatics V (4): 165-178.
 9. Smutka Luboš, Lenka Rumánková, Josef Pulkrábek, Irena Benešová. 2013. "Main Determinants of Supply and Demand on World Sugar Market in Czech". Listy Cukrovarnické a Řepařské 129 (4): 142-145.
 10. STC. 1995-2004. Data in the years 1995-2004. Association of Sugar Industry Engineers and Technicians.
 11. TSA (Turkish Sugar Agency). 2017. http://www.sekerkurumu.gov.tr.
 12. TSFC (Turkish Sugar Factories Corporation). 2017. http://www.turkseker.gov.tr.
 13. USDA. 2017. Foreign Agricultural Service. GAIN Report. Turkey Annual Sugar Report. Number TR7016. https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Sugar%20Annual_Ankara_Turkey_ 4-14-2017.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1151
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu