BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiba-Janiak Maja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Cheba Katarzyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Systemy IT w japońskich łańcuchach dostaw zlokalizowanych w Polsce
IT Systems in the Japanese Supply Chains Located in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 133-152, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Łańcuch dostaw, Systemy informatyczne, Motoryzacja
Information Technology (IT), Supply chain, Computer system, Motorization
Uwagi
summ., Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/01260.
Kraj/Region
Japonia, Województwo dolnośląskie
Japan, Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zakresu oraz możliwości zastosowania systemów IT oraz automatycznej identyfikacji danych w wybranych japońskich przedsiębiorstwach zlokalizowanych w woj. dolnośląskim.
W pracy zaprezentowano wyniki badań uzyskane na podstawie zogniskowanych wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami sześciu japońskich przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej zlokalizowanych w woj. dolnośląskim. Badania dotyczyły ograniczonego zakresu łańcucha dostaw odnoszącego się bezpośrednio do badanego przedsiębiorstwa oraz jego dostawców i odbiorców. Przedstawione w niniejszej pracy wyniki badań mają charakter studium przypadku i nie mogą być uogólniane na całą populację japońskich przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce. (fragment tekstu)

The purpose of the article is to analyze selected Japanese companies located in Poland in terms of IT systems and automatic identification data application basing on the analysis of different types of information systems the authors have identified four areas of application of systems in the supply chain and conducted focused interviews with representatives of six Japanese companies from the automotive industry located in the province Lower Silesia. The research shows that in the analyzed companies IT systems are most commonly used in the functional areas such as: receiving and order processing, warehouse and inventory management. It can be stated that in the analyzed companies information technology is used to support the Japanese management methods according to the Just in Time concept. Nevertheless, the application of IT systems integrating the entire supply chain is still insufficient. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P. (2004), Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, Warszawa.
 2. Baraniecka A. (2004), Efficient Consumer Response, Łańcuch dostaw zorientowany na klienta, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 3. Barros A. P., Ishikiriyama C. S., Peres R. C., Gomes C. F. S. (2015), Processes and benefits of the application of information technology in supply chain management: an analysis of the literature, Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2015), Procedia Computer Science 55 (2015).
 4. Bozarth C., Handfield B., (2007), Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, One Press, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 5. Deshpande A., Supply Chain Management Dimesions, Supply Chain Performance and Organizational Performance: An Integrated Framework, "International Journal of Business and Management", Vol. 7, No. 8.
 6. Janvier-James A. M. (2012), A New Introduction to Supply Chains and Supply Chain Management: Definitions and Theories Perspective, International Business Research, Vol. 5, No. 1
 7. Marinagia C., Trivellasb P., Sakas D. P. (2014), The impact of Information Technology on the development of Supply Chain Competitive Advantage, IC-ININFO, Procedia - Social and Behavioral Sciences 147 (2014 ) 586 - 591, doi: 10.1016/j.sbspro.2014.07.161
 8. Garcia-Dastugue S., Lambert D. M. (2003), Internet enabled coordination in the supply chain, "Industrial Marketing Management", 32(3).
 9. Kisperska-Moroń D. (2000), Wpływ tendencji integracyjnych na rozwój zarządzania logistycznego, AE Katowice.
 10. Majewski J. (2006), Informatyka dla logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań.
 11. PAIiIZ (2016), http://www.paiz.gov.pl/publikacje/inwestorzy_zagraniczni_w_polsce
 12. Piech A. (2016), Inwestycje japońskie w Polsce - dyskusja w SGH, http://piech.blog.pl/2016/04/21/inwestycje-japonskie-w-polsce-dyskusja-w-sgh/
 13. Porssaa P., Mirzazadeh H. (2016), Develop an Information Technology Model to Improve Customer Service in NIGCS, 5th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences 229.
 14. Reuters (2016), Toyota, other major Japanese firms hit by quake damage, supply disruptions, http://www.reuters.com/article/us-japan-quake-toyota-idUSKCN0XE08O
 15. Rutkowski K. (2004), Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związkow z logistyką, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 12
 16. da Silva R. S., Carvalho M. F. (2013), Evaluation of information integration in supply chain: a case study of automotive sector, 6th IFAC Conference on Management and Control of Production and Logistics The International Federation of Automatic Control September 11-13, 2013. Fortaleza, Brazil.
 17. Singh A., Teng J. T. C. (2016), Enhancing supply chain outcomes through Information Technology and Trusts, Computers in Human Behavior 54.
 18. Wieczerzycki W. (2009), Technologie informacyjne w łańcuchach dostaw w: Nowoczesne technologie w logistyce, red. Długosz J., PWE, Warszawa.
 19. Witkowski J. (2010), Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje - procedury - doświadczenia, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu