BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kielec Roman (Uniwersytet Zielonogórski), Leksycki Kamil (Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.)
Tytuł
Optymalizacja procesu projektowania i modyfikacji samochodu seryjnego w pojazd rajdowy
Optimizing of Design Process and Modification of Series Vehicle into the Rally Car
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 153-180, tab., rys., wykr., bibliogr. 11 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Samochody, Optymalizacja
Decision making, Automobiles, Optimalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie optymalnego procesu projektowania i modyfikacji pojazdu seryjnego w samochód rajdowy za pomocą nowatorskiej metody macierzowej DSM. Do przeprowadzenia optymalizacji procesu wykorzystano program Mag Projekt z zaimplementowanym algorytmem genetycznym. Obieg informacji związany z projektowaniem i modernizacją pojazdu poddano analizie, a wyniki zaprezentowano w postaci macierzy sprzężeń. Przeprowadzając wizualizację zależności występujących pomiędzy zadaniami, przedstawiono pętle iteracyjne. Połączenia poddano wielokryterialnej optymalizacji pod względem czasu, kosztów, a także sprzężeń zwrotnych oraz skrzyżowań. (fragment tekstu)

This article presents a real 'industrial' example, which was taken from my own experience, concerning the reconstruction of the series vehicle into a rally car. The information flow, related to the design and upgrading has been analyzed, and the results are presented in the form of a matrix couplings (DSM). During the visualization of the relationships between the tasks, the iterative loops have been presented. The connections have been subjected to multi-criteria optimization in terms of time, costs of execution, feedback and intersections. Decision-making system was developed basing on mapping information flow process. In the execution of process optimization, the 'Mag Project' software with implemented genetic algorithm has been used. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmadi R., Roemer T, Wang R. (2001), Structuring product development processes, "European Journal of Operational Research", z. 130, nr 3.
 2. Gottipolu R. B., Ghosh K. (1997), Representation and selection of assembly sequences in computer-aided assembly process planning, "Inter-national Journal of Production Research", z. 35, nr 12.
 3. Kielec R. (2009), Planning of iterative production processes, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika" , z. 261.
 4. Kielec R. (2013), Analiza kryteriów oceny wskaźników jakości wybranego procesu produkcyjnego, Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko Biała.
 5. Kielec R. Sąsiadek M. (2014), Macierzowe planowanie procesów produkcyjnych w inżynierii współbieżnej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Gora.
 6. Rogers J.L. (1997), Reducing Design Cycle Time and Cost Through Process Resequencing, "International Conference on Engineering Design", ICED 97, Tampere.
 7. Rogers J.L. (1989), A Knowledge - Based Tool for Multilevel Decomposition of a Complex Design Problem, NASA TP-2903.
 8. Rogers J.L. (1996), Integrating a Genetic Algorithm into a Knowledge-Based System for Ordering Complex Design Processes, NASA, Hampton, VA, TM-110247.
 9. Steward D.V. (1981), Systems Analysis and Management, Petrocelli Books Inc., New York.
 10. Syswerda G. (1990), Schedule Optimization Using Genetic Algorithms, Handbook of Genetic Algorithms, Van Nostran Reinhold, New York.
 11. Yassine A., Whitney D., Lavine J. i in. (2000), Do-It-Right-First-Time (DRAFT) Approach to Design Structure Matrix (DSM) Restructuring, Massachusetts Institute of Technology, Center for Technology, Policy and Industrial Development, Cambridge, Ford Motor Company.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu