BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cymanow Piotr (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Ocena korzyści i strat wynikających z wyjazdów zarobkowych w opinii migrantów przebywających zagranicą
Evaluation of the Advantages and Losses from Economic Migration in the Opinion of the Migrants Remaining Abroad
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 34-39, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Obszary wiejskie, Rozwój lokalny, Mobilność ludności, Gospodarstwa domowe
Population migration, Rural areas, Local development, Population mobility, Households
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O15, R11
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród osób przebywających na zagranicznym wyjeździe zarobkowym. Respondenci stanowili grupę wywodzącą się ze środowisk wiejskich, z obszarów rozdrobnionych agrarnie, zlokalizowanych na terenie Polski południowej. Dokonano próby bilansu - w zakresie korzyści i strat wynikających ze wzmożonych procesów mobilnościowych w odniesieniu do dwóch aspektów. Pierwszy z nich odnosił się do oceny oddziaływania migracji zarobkowej na sytuację osobistą migrantów - z uwzględnieniem elementów dotyczących funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Drugi obszar analizy koncentrował się na następstwach wyjazdów zarobkowych z punktu widzenia środowiska lokalnego migranta. W obu wymiarach za istotny czynnik uznano napływ tzw. remittances, czyli środków finansowych wypracowanych zagranicą, poddając ocenie istotność przepływów kapitałowych dla funkcjonowania rodzin migranckich - oraz w szerszym kontekście - rozwoju otoczenia w wymiarze społeczności lokalnej. Podkreślono również znaczenie masowych wyjazdów zarobkowych w kontekście stabilności układów społecznych, w tym zahamowanie procesów mających wpływ na deformację dotychczasowego profilu demograficznego obszarów wiejskich.(abstrakt oryginalny)

The presented results of the studies of economic migration balance from the perspective of the people living away from their home country. There is analaysed the significance of the impact of mobility processes on the functioning of the social and economic system in the areas affected with the outflow of population. The analysis points out the dual nature of the consequences of the migration exodus - from the point of view of an individual, the migrant, and their household, and from a collective perspective of the local environment. The individual evaluation of benefits points to the economic aspects related to the possibility of professional activation of those who were previously unemployed or performed menial jobs, and - which is a natural consequence of the former - the improvement of the quality of life of all the members of the household as well as better perspectives for the future - e.g. related to education. Main threats, on the other hand, were observed in strained interpersonal relations and collapse of relationships, as well as the phenomena related to deteriorated health due to lasting detachment from the family. Evaluation of the consequences of the migration in its social dimension points to the significance of the advantages related to the reduction of poverty and the related pathologies as well as increase in the local activity. In this aspect, the main threats followed from the deteriorated demographic structure and the related risk of collapse of the pension and health pension system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cymanow Piotr, Anna Florek-Paszkowska. 2015a. "Ocena kosztów migracji ludności wiejskiej Karpat w kontekście zarządzania problemowymi obszarami migracyjnymi". Problemy Rolnictwa Światowego 15 (2): 26-34.
 2. Cymanow Piotr, Wiesław Musiał, Aleksandra Grabińska. 2015b. "Przepływy zasobów pracy w obszarach górzystych Podkarpacia w kontekście migracji ludności wiejskiej". Logistyka 1: 36-41.
 3. Duszczyk Maciej. 2012. Polska polityka migracyjna a rynek pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.
 4. Iglicka Krystyna. 2009. "Bilans kosztów i korzyści najnowszej fali migracji zarobkowych z Polski oraz konsekwencje tego odpływu". Biuletyn RPO. Materiały. Zeszyty Naukowe 66: 49-54.
 5. Kałuża-Kopias Dorota. 2014. "Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski". Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 167: 32-42.
 6. Nowotnik Dariusz. 2011. "Migracje zagraniczne w krajach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu gospodarczego". Prace Komisji Geografii Przemysłu 18: 59-70.
 7. Piklikiewicz Maciej. 2000. Międzynarodowe stosunki gospodarcze na przełomie wieków. Difin: Warszawa.
 8. Satoła Łukasz. 2013. "Zróżnicowanie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w układzie centrum - peryferia". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka Przestrzenna 320: 176-185.
 9. Sobotka Tomas. 2009. "Migration continent Europe". Vienna Yearbook of Population Research 7: 217-233.
 10. Wesołowska Monika. 2011. "Migracje ludności i ich skutki w regionie peryferyjnym (na przykładzie województwa lubelskiego)". Barometr Regionalny 3 (25): 59-65.
 11. White Anne, Louise Ryan. 2008. "Polish Temporary Migration: The Formation and Significance of Social Networks". Europe-Asia Studies 9: 1467-1502.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1155
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu