BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domagalska-Grędys Marta (Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wartości w pracy młodych pokoleń Y i Z
Values in the Work of Young Generations Y and Z
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 40-45, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Pokolenia, Wartość pracy, Kultura organizacyjna
Generation, Value of work, Organisational culture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E24, E29
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie wartości w pracy studentów zaocznych z uczelni rolniczej. Wartości deklarowane stanowiły punkt wyjścia do sprawdzenia, co motywuje nowe pokolenie na rynku pracy. Założeniem teoretycznym było stwierdzenie że "praca jest wartością, a wartość źródłem motywacji i zachowań". Analiza przypadku dwóch badanych grup (pokolenia Z i Y) pozwoliła określić wspólne wartości najmłodszych uczestników rynku pracy oraz rekomendacje dla pracodawców. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu przeprowadzono w latach 2014 i 2017. Największą wartość w pracy stanowiła atmosfera organizacji, która ich zdaniem najbardziej przyczynia się do samorozwoju w kulturze klanu.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the research was to determine the value of the work of the young generation "Z" in the group of students working in the agricultural university. The declared and selected values were the starting point for checking what motivates the new generation in the labor market. The theoretical assumption was that "work is a value and value is a source of motivation and behavior of people". The analysis of the case of two groups (Z and Y generations) allowed to identify common values of the youngest labor market participants and recommendations for employers. The questionnaire survey was conducted in 2014 and 2017. For the researchers, the climate (of clan) was the highest value in the work, which in their opinion contributed most to self-development in the culture of clan.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Denek Kazimierz. 1999. Aksjologiczne aspekty edukacji. Toruń: Wyd. A. Marszałek.
 2. Deloitte. 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów. https:// www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_ 2013_1.pdf, dostęp kwiecień 2017.
 3. Domagalska-Grędys Marta. 2015. "Kultura organizacyjna miejsc pracy pokolenia Y reprezentowanego przez zaocznych studentów uczelni rolniczej". Marketing i Rynek 5: 1323-1340.
 4. Dyczewski Leon. 2004. Praca i kultura. [W] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, 15-35. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 5. Frączek Zofia. 2002. Edukacja aksjologiczna wobec potrzeb współczesności. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Gayeski Diane. 2015. "Will Gen Z Even Care about HR Technology?". Workforce Solutions Review maj: 9-12, http://personalchallenge.pl/wyzwania-w-organizacji/pokolenie-z-wyzwania-w-zarzadzaniu-i-rekrutacji/, dostęp marzec 2017.
 7. Gojtowska Maja. 2017. "Czy pokolenie Z można uszczęśliwić?". Wyzwania HR, http://www.wyzwaniahr.pl/4- kroki-do-uszesliwienia-pokolenie-z-w-procesie-rekrutacyjnym, dostęp kwiecień 2017.
 8. Jenkinn Jim. 2008. "Strategies for managing talent in a multigenerational workforce". Employment Relations Today 34 (4): 19-24, doi: 10.1002/ert.20172View/save citation.
 9. Król Henryk, Antoni Ludwiczyński. 2006. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: PWN.
 10. Majka Józef. 1986. Rozważania o etyce pracy. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.
 11. Projekt Badawczy "Świat Młodych" (Grupa IQS). Wszystko co musisz wiedzieć o pokoleniu Z i jego motywacji do pracy, http://www.wyzwaniahr.pl/4-kroki-do-uszesliwienia-pokolenie-z-w-procesie-rekrutacyjnym/, dostęp marzec 2017.
 12. Przybylski Grzegorz. 2004. "Badanie ukrytych przesłanek kultury organizacyjnej: propozycje metodologiczne". Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 1: 74-91.
 13. Przybylski Grzegorz. 2012. Badanie ukrytych przejawów kultury organizacyjnej. Próba modyfikacji metody. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/2012/03/ przybylski_zzl_1_2004.pdf, dostęp marzec 2017.
 14. Schein Edgar. 1989. "Coming to a new awareness of organizational culture". Sloan Management Review 22 (2): 43-52.
 15. Złocka Anita. 2005/2006. "Czym jest wartość i jaką pełni rolę w życiu człowieka?". Publikacje Edukacyjne 4 (2142), http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=2142, dostęp marzec 2017.
 16. Żarczyńska-Dobiesz Agnieszka, Barbara Chomątowska. 2014. "Pokolenie "Z" na rynku pracy-wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 350: 406-407.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1156
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu