BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołakowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Jagoda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Jäckle Anna Magdalena (Deutsche Bahn Fernverkehr AG)
Tytuł
Zwinna forma współpracy na przykładzie funkcjonowania zespołu projektowego ETCS - studium przypadku DB Fernverkehr AG
The Agile Form of Cooperation in the Functioning of ECTS Project Team - DB Fernverkehr AG Case Study
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 201-217, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Zarządzanie projektem, Studium przypadku
Information Technology (IT), Project management, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty i wpływu tworzenia zwinnych zespołów projektowych na współpracę w ramach realizacji interorganizacyjnych projektów. Rozważania podejmowane w opracowaniu mają zarówno charakter literaturowy, jak i empiryczny. W drugiej części wykorzystano podejście badawcze oparte na studium przypadku, w którym ukazano opis współpracy podmiotów w zakresie wdrożenia informatycznego rozwiązania dla gałęzi transportu kolejowego w postaci Europejskiego System Sterowania Pociągiem (ETCS). Jedną z wiodących ról w ramach powołanego zespołu odgrywała niemiecka spółka DB Fernverkehr AG. Przykład ten posłuży do określenia zasadności tworzenia zwinnych zespołów projektowych w wypadku interorganizacyjnej współpracy projektowej. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to present the content and effects of the creation of agile project teams and their influence for the collaboration and functioning of interorganizational projects. The considerations made in the article are both of literature and empirical. The first part of the article contains the essence of the creation of project teams and agile project management for inter-organizational activities. The empirical part of the article describes the case of entities cooperate in the implementation of information technology solutions for safety of railway operations in the form of the European Train Control System (ETCS). This example will be used to indicate the importance of creating agile project teams for inter-organizational project cooperation, especially in the international transport and logistics solution. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beck K. i in. (2001), Manifesto for Agile Software Development [online] http://agilemanifesto.org/, dostęp: 06.09.2016.
 2. DB FV AG, Materiały wewnętrzne (niepublikowane).
 3. DSDM Consortium (2012), DSDM Agile Project Framework Pocketbook, Dynamic Systems Development Method Limited, Ashford, UK.
 4. DSDM Consortium (2014), Agile Project Management Handbook v2.0., Dynamic Systems Development Method Limited, Ashford, UK.
 5. Highsmith J. (2005), APM: Agile Project Management. Jak tworzyć innowacyjne produkty, MIKOM, Warszawa.
 6. Schwaber K. (2004), Agile Project Management with Scrum, Microsoft Press, Redmond, USA.
 7. Kopczyński T. (2014), Myślenie systemowe i sieciowe w zarządzaniu projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Kożusznik B. (2005), Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa.
 9. Parlament Europejski (2005), Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozmieszczenia europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej ERTMS/ETCS [online], http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2006-0275&language=PL&ring=A6-2006-0183, dostęp 08 września 2016.
 10. Parlament Europejski (2013), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, [online], http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX% 3A32013R1315, dostęp 08.09.2016.
 11. PKP (2013), System ERTMS na polskich torach, Portal Automatykaonline.pl, [online], http://automatykaonline.pl/Aplikacje/Przemysl-kolejowy/system-ertms-na-polskich-torach, dostęp 09.09.2016.
 12. Robbins S.P., Judge T.A. (2012), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 13. Szpitter A.A. (2014), Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: Model tercji organizacji - ujęcie fraktalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 14. Trocki M. (red.) (2011), Metodyki zarządzania Projektami, Biblioteka Project Managera, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa.
 15. Wysocki R.K., McGary R. (2005), Efektywne zarządzanie projektami, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu