BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konecka Sylwia (Wyższa Szkoła Logistyki), Stajniak Maciej (Instytut Logistyki i Magazynowania), Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ryzyko zakłóceń w sektorze TSL
Disruptions Risk in the TSL Sector
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 12, cz. 2, s. 219-233, bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Systemy logistyczne w gospodarowaniu
Słowa kluczowe
Sektor TSL, Przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne, Ryzyko w przedsiębiorstwie, Zarządzanie łańcuchem dostaw
TSL sector, Transport-forwarding enterprise, Enterprise risk, Supply Chain Management (SCM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie stanowi przyczynek do dalszych rozważań nad zasadnością badań ryzyka zakłóceń w sektorze TSL. W celu zidentyfikowania potencjalnych i faktycznych przyczyn oraz skutków zakłóceń w przepływie dóbr i informacji między przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność transportowo-spedycyjno-logistyczną dokonano przeglądu literatury. Badania literaturowe objęły poszukiwania sposobów definiowania pojęcia ryzyka zakłóceń, a także dotychczasowe badania wtórne dotyczące stanu i perspektyw rozwoju branży TSL, przede wszystkim pod kątem wykrycia problemów, jakie jej dotykają. Ostatecznie na podstawie przykładów zakłóceń dotykających przedsiębiorstw z branży TSL wskazano sposoby radzenia sobie z nimi. (fragment tekstu)

The article presents results of the review of the disruptions risk definitions. Further shown examples of actual and could potentially occur threats and problems in the TSL (transportation-forwarding-logistics) sector to identify causes and consequences of disruptions in the flow of goods and information. Finally, the possibilities of dealing with disruptions in the supply chain of transportation-forwarding-logistics firms were indicated. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borucka A. (2013), Analiza polskiego transportu samochodowego, Systemy Logistyczne Wojsk nr 39/2013.
 2. Chopra S., Sodhi, M. S. (2004), Managing Risk To Avoid Supply Chain Break-Down, MITSloan Management Review, Vol. 46, No.1.
 3. Craighead, C.W., Blackhurst, J., Rungtusanatham M.J., Handfield R.B. (2007), The Severity of Supply Chain Disruptions: Design Characteristics and Mitigation Capabilities, Decision Sciences, vol. 38, no.1.
 4. Ellis S.C., Henry R.M., Shockley J. (2010), Buyer perceptions of supply disruption risk: A behavioral view and empirical assessment, Journal of Operations Management, vol. 28, s. 34-46.
 5. Handfield R.B., McWormack K. (eds.) (2008), Supply Chain Risk Management: Minimizing Disruption in Global Sourcing, Taylor and Francis, Boca Raton, FL. Taylor&Francis Group, London - New York.
 6. DHL Insighton Report: Risk&Resilience, Deutsche Post AG, Bonn 2015.
 7. Ignaszewski R. (2015), Zasady bezpiecznego transportu towarów wysokiej wartości w porównaniu z wymaganiami klientów oraz normami międzynarodowymi, prezentacja wykład dla WSL.
 8. Logistyka, spedycja i gospodarka magazynowa - stan i struktura branży w Wielkopolsce, (2016), Raport pełny z badania, WUPP, AGERON.
 9. Wypadki drogowe w Polsce w 2013 roku (2014), Komenda Głowna Policji [KGP], Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego, Warszawa.
 10. Zegordi S.H., Davarzani, H. (2012), Developing a supply chain disruption analysis model: Application of colored Petri-nets, Expert Systems with Applications vol. 39, s. 2102-2111, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417411011109 [3.02.2014]
 11. Eurotunnel prosi o pomoc finansową, źródło PAP, 22.07.2015, http://www.rp.pl/Transport/307229928-Eurotunnel-prosi-o-pomoc-finansowa.html#ap-1
 12. http://poltraf.pl/2012_tsl_manager_anna_trzcinska_zimny_lancuch.html
 13. https://transplace.eu/pl/articles/konsekwencje-ekonomiczne-zniesienia-strefyschengen- 56e18997bfbba05576106476?Utm_campaign=trans_info&utm_source-=artykuly&utm_medium=trans_info_przekierowanie
 14. https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2015/08/Diagnoza-sytuacji-spo&eczno-gospodarczej-z2015-r..pdf
 15. Macdonald J. R. (2008), Supply Chain Disruption Management: A Conceptual Framework and Theoretical Model, praca doktorska, The University of Maryland, College Park, http://drum.lib.umd.edu/bitstream/1903/8803/1/umi-umd-5824.pdf [12.05.2013]
 16. Skipper J.B. (2008), Managing Supply Chain Disruptions, praca doktorska, Auburn University, Alabama, https://etd.auburn.edu/bitstream/handle/10415/1214/Skipper_Joseph_32.pdf?sequence=1 [22.02.2011]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu