BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostomczyk Waldemar (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Możliwości wykorzystania słomy jako lokalnego paliwa
Ability to Use Straw as Lokal Fuel
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 52-57, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Biomasa, Biopaliwa, Odnawialne źródła energii, Wyniki badań
Biomass, Biofuels, Renewable energy sources, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q42
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest oszacowanie nadwyżek słomy, które mogą być wykorzystane w celach energetycznych, zwłaszcza w gospodarstwach rolnych gdzie jest ona produkowana Polska charakteryzuje się znacznymi zasobami energetycznymi słomy, zwłaszcza na obszarach o wysokim udziale zbóż w strukturze zasiewów i wysokim udziale gospodarstw bezinwentarzowych. Na podstawie danych GUS pochodzących z powszechnego spisu rolnego i roczników statystycznych rolnictwa oszacowano potencjał energetyczny na poziomie powiatów. Wykonane obliczenia pozwoliły stwierdzić, że praktycznie w każdym gospodarstwie rolnym można zastąpić stosowany dotychczas węgiel kamienny słomą energetyczną, uzyskując równocześnie wymierne korzyści ekonomiczne.(abstrakt oryginalny)

Poland is characterized by significant energy resources of straw especially in areas with high cereal stocks in the sown structure and high share of non-stock farms. The purpose of the study is to estimate the surplus straw that can be used for energy purposes, especially in agricultural holdings where it is produced. Based on GUS data from the General Agricultural Census and the Statistical Yearbook of Agriculture, energy potential was calculated at the district level. The calculations made it possible to conclude that practically every farm can replace the previously used coal with energy straw, while achieving measurable economic benefits.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski Mariusz. 2014. Poradnik oszczędzania energii w gospodarstwie domowym. Suwałki: Wydawnictwo FOTON.
 2. Ginalski Zdzisław. 2015. Efektywne gospodarowanie energią w gospodarstwach rolnych. Brwinów: CDR w Brwinowie.
 3. Godlewska Joanna. 2011. Poradnik dobrych praktyk gospodarowania energią w gospodarstwie rolnym. Białystok: WSE.
 4. GUS. 2017. Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 r. Warszawa: GUS.
 5. Jasiulewicz Michał. 2010. Potencjał biomasy w Polsce. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane.
 6. Jarosz Zuzanna, Antoni Faber, Magdalena Borzęcka-Walker, Rafał Pudełko. 2014. "Szacowanie i regionalizacja potencjału biomasy ubocznej z produkcji zbóż". Roczniki Naukowe SERiA XVI (3): 99-103.
 7. Kocira Anna, Sławomir Kocira, Danuta Leszczyńska. 2016. Wykorzystanie słomy jako źródła energii a bilans substancji organicznej w gospodarstwach rodzinnych. [W] Problemy gospodarowania energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle, red. Arkadiusza Gendka, 108. Warszawa: SGGW.
 8. Kołodziej Barbara, Mariusz Matyka (red.). 2012. Odnawialne źródła energii, Rolnicze surowce energetyczne. Poznań PWRiL.
 9. Kwaśniewski Dariusz. 2008. "Ocena produkcji i potencjalnych możliwości wykorzystania słomy do celów grzewczych na przykładzie powiatu żywieckiego". Inżynieria Rolnicza 6 (104): 113-119.
 10. ME. 2017. Innowacje dla energetyki, kierunki rozwoju innowacji energetycznych. Warszawa: Ministerstwo Energii.
 11. Sprawozdanie z tematu badawczego nr 4.1.8. Ocena regionalnego zróżnicowania zmian w organizacji i intensywności polskiego rolnictwa. Kierownik tematu Mariusz Matyka, okres realizacji lata 2010-2012. Puławy: IUNG.
 12. Wiśniewski Grzegorz. 2016. Gospodarstwo rolne jako producent i konsument energii. Poznań: Instytut Energii Odnawialnej.
 13. WUS. 2010. Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wojewódzki Urząd Statystyczny.
 14. WUS. 2014. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie zachodniopomorskim. Szczecin: Wojewódzki Urząd Statystyczny.
 15. WUS. 2016. Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Szczecin: Wojewódzki Urząd Statystyczny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1158
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu