BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwieciński Leszek (University of Wrocław), Matusz-Protasiewicz Patrycja (University of Wrocław)
Tytuł
The Ethnic Entrepreneurship as a Multidimensional Process in the Context of System Approach
Przedsiębiorczość etniczna jako proces wielowymiarowy w kontekście analizy systemowej
Źródło
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 1 (65), cz. 1, s. 97-109, rys., bibliogr. 36 poz.
Tytuł własny numeru
Challenges of Entrepreneurship
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Migracja, Przedsiębiorczość imigrantów, Analiza systemowa, Podejście systemowe
Entrepreneurship, Migration, Immigrant entrepreneurship, Systemic analysis, System-based approach
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O35, J61, J15, F22, O41, L53, P47, R11
summ., streszcz.
Abstrakt
Obecność migrantów w rynkach krajów gospodarczo rozwiniętych w ciągu ostatnich dziesięcioleci systematycznie wzrasta. Imigranci nie tylko uczestniczą w rynku pracy jako pracownicy, ale także funkcjonują jako przedsiębiorcy na zasadzie samozatrudnienia. Rola i znaczenie przedsiębiorczości wśród migrantów zmienia się. Obecnie migranci rozpoczynają działalność w sektorach innych niż tradycyjny handel detaliczny czy też branża hotelarska oraz gastronomia. Co ciekawe, drugie pokolenie imigrantów urodzonych w krajach docelowych nie przejmuje w zakresie aktywności przedsiebiorczej biznesów swoich rodziców, jednakowoż bazuje na wytworzonym kapitale społecznym i więziach powstałych na linii między państwem pochodzenia a krajem migracji. Imigranci coraz częściej stają się nowym, ważnym zasobem rynków pracy państw rozwiniętych gospodarczo. Biorąc pod uwagę stan istniejących badań w tej dziedzinie, proponujemy systemowe podejście do przedsiębiorczości etnicznej, co jest także głównym celem tego artykułu. Nasze podejście systemowe odnosi się do metodologii nauk społecznych zarówno w kontekście analizy systemowej makro, jak i średnego zasięgu. Pozwala to na analizę przedsiębiorczości etnicznej na trzech poziomach: wejścia, centrum systemu i wyjścia. (abstrakt oryginalny)

The presence of migrants in the economically developed countries' marketplaces has been growing in the last decades. It seems to be very inaccurate to do research in economics and social science without taking migrants' participation in the labour market into consideration. Migrants not only participate in the labour market as employees but also they act as entrepreneurs. The nature of migrant entrepreneurship has been changing. Nowadays, migrants are starting businesses in sectors different from traditional retail or hotel and catering industries. Interestingly, the second generation of migrants born in the destination countries are following different businesses trajectories than their parents did, using the social capital and links between sending and receiving markets. Migrants are starting to act as new important actors in the economies of developed countries. Taking into account the existing research in this area, we propose a systematic approach to ethnic entrepreneurship, which is the main purpose of this article. Our system approach related to social sciences is understood as the recognition of macro- and medium-ranged dimensions of the system approach, and it presents ethnic entrepreneurship at three levels of analysis: input, system, output. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behaviour. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50.
 2. Balaz, V and Williams, A.M. (2007). Path Dependency and Path Creation Perspectives on Migration Trajectories: The Economic Experiences of Vietnamese Migrants in Slovakia. International Migration, 45(2), 37-67.
 3. Bieniecki, M., Cybulska, A., and Roguska, B. (2008). Integracja ekonomiczna i kulturowa obcokrajowców w gminie Lesznowola. Warszawa: ISP.
 4. Bokszański, Z. (2008). Tożsamości zbiorowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Bommes, M. (1999). Migration in nationalem Wohlfahrtstaat. Ein differenzierungsteoretischer Entwurf. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
 6. Bommes, M. (2006). Migration and Migration Research in Germany. In: E. Vasta and V. Vuddamalay (eds), International Migration and Social Science: Confronting National Experiences in Australia, France and Germany (pp. 143-221). Macmillan.
 7. Boyd, M. (1989). Family and Personal Networks in International Migration: Recent Developments and New Agendas. International Migration Review, 23(3), 63-70.
 8. Brzozowski, J. and Pędziwiatr, K. (2015). Pushed to the Mainstream Market: The Case of Immigrant Entrepreneurs in Lesser Poland. In: L. Faltan (ed.), Cross-Border Migration and Its Implications for the Central European Area (pp. 178-198). Bratislava: UNESCO MOST Programme.
 9. Curci, R. and Mackoy, R. (2010). Immigrant Business Enterprises: A Classification Framework Conceptualization and the Test. Thunderbird International Business Review, 52(2), 107-121.
 10. Foray, D., David, P.A., and Hall, B. (2009). Smart Specialisation - The Concept. Knowledge Economists Policy Brief, (9).
 11. Glinka, B. and Brzozowska, A. (2015). Immigrant Entrepreneurs: In Search of Identity. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(4), 51-76.
 12. Gomes-Gras, J.M. (ed.) (2007). Indicators of Academic Entrepreneurship: Monitoring, Determinants, Start-up Activity and Wealth Creative. University Elche.
 13. Granovetter, M. (1990). The Old and the New Economic Sociology: A History and an Agenda. In: R. Friedland and A. Robertson (eds), Beyond the Marketplace: Rethinking Economy and Society (pp. 89-112). New York.
 14. Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, 90(3), 481-510.
 15. Gurak, D.T. and Caces, F. (1992). Migration Networks and the Shaping of Migration Systems. In: M.M. Kritz, L.L. Lim and H. Zlotnik (eds), International Migration Systems: A Global Approach (pp. 150-176). London: Oxford University Press.
 16. Kloosterman, R. (2003). Creating Opportunities. Policies Aimed at Increasing Openings for Immigrants Entrepreneurs in the Netherlands. Entrepreneurship and Regional Development, 15(2), 167-181.
 17. Kloosterman, R. and Rath, J. (2001). Immigrant Entrepreneurs in Advanced Economies. Mixed Embeddedness Further Explored. Journal of Ethnic and Migration Studies, 27(2), 189-202.
 18. Kloosterman, R., Van der Leun, J., and Rath, J. (1999). Mixed Embeddedness: (In)formal Economic and Immigrant Business in the Netherlands. International Journal of Urban and Regional Research, 23(2), 252-266.
 19. Kohlbacher, J. and Matusz-Protasiewicz, P. (2012). The Ethnic Economy in Central Eastern European Metropolises: A Comparison of Budapest, Prague, Tallinn and Wroclaw. CMR 56, (17). Uniwersytet Warszawski. Retrieved from: http://www.migra- cje.uw.edu.pl/publ/1912/.
 20. Kwieciński, L. (2005). Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (pp. 32-40). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 21. Lichtenstein, G.A. and Lyons, TS. (2010). Investing in Entrepreneurs. A Strategic Approach for Strengthening Your Regional and Community Economy. Santa Barbara: Praeger.
 22. Luhmann, N. (2013). Introduction to the Systems Theory. Polity.
 23. March, J.G. and Olsen, J.P (2005). Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 24. Massey, D.S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pelegrino, A., and Taylor, J.E. et al. (1993). An Evaluation of International Migration Theory: The North American Case. Population and Development Review, 20(4), 699-751.
 25. Massey, D.S. (1987). Understanding Mexican Migration to the United States. American Journal of Sociology, 92(6), 1372-1403.
 26. Matusz-Protasiewicz, P. (2013). Rosnąca rola poziomu lokalnego w kreowaniu polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej. Central and Eastern European Migration Review, 2(2). Retrieved from: http://www.ceemr.uw.edu.pl/issues/vol-2-no-2-december-2013.
 27. Matusz-Protasiewicz, P. (2011). Ethnic Entrepreneurship - Case Study Helsinki. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 28. Matusz-Protasiewicz, P. and Rajca, J. (2014). Asian Foreign Direct Investment in Lower Silesia and Migration Movement. In: D. Mierzejewski (ed.), The Quandaries of China's Domestic and Foreign Development (pp. 1-15).Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 29. Murray Haig, R. (1926). Toward an Understanding of the Metropolis: II. The Assignment of Activities to Areas in Urban Regions. The Quarterly Journal of Economics, 40(3).
 30. Parsons, T. (1951). The Social System. The Free Press.
 31. Penninx, R., Caponio, T., Garces-Mascarenas, B., Matusz-Protasiewicz, P., and Schwarz, H. (2014). European Cities and Their Migrant Integration Policies a State of the Art Study for the Knowledge for Integration Governance (KING). KING Project - Social Science Unit Overview Paper, 5(July).
 32. Portes, A., Guarnizo, L.E., and Landolt, P. (1999). The Study of Transnationalism: Pitfalls and Promise of an Emergent Research Field. Ethnic and Racial Studies, 22, 217-237.
 33. Shapero, A. and Sokol, L. (1982). Social Dimensions of Entrepreneurship. In: C. Kent, D. Sexton, and K. Vespers, The Encyclopedia of Entrepreneurship. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
 34. Sroka, J. (2004). Polityka organizacji pracodawców i przedsiębiorców. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 35. Zolberg, A. (1981). International Migrations in Political Perspective. In: M.M. Kritz, C.B. Keely, and S.M. Tomasi (eds), Global Trends in Migration. Theory and Research on International Population Movements. New York: The Center of Migration Studies.
 36. Zhou, M. (2007). Contemporary Chinese America. Immigration, Ethnicity and Community Transformation. Tampa University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.65.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu