BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowska Stanisława (Uniwersytet Opolski), Szwiec Paweł (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Changes in Farmers' Participation in Rural Organizations of Opolszczyzna Region
Zmiany uczestnictwa rolników w wiejskich organizacjach samorządowych Opolszczyzny
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 629-638, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Wieś, Samorządność, Organizacje rolnicze
Social capital, Village, Self-government, Agricultural organizations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Opolszczyzna
Opolszczyzna region
Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia zmian w zakresie samoorganizacji społeczności wiejskiej Opolszczyzny z uwzględnieniem konstruktu kapitału społecznego. W tym celu wykorzystano dane uzyskane od osób kierujących gospodarstwami rolnymi zamieszkałych w wybranych gminach Opolszczyzny. Zostały one zebrane za pomocą kwestionariusza wywiadu. Zawarte w nim pozycje umożliwiły określenie zmian, jakie zaszły w latach 2008-2014, m.in. pod względem: przynależności respondentów do różnych organizacji samorządu wiejskiego, sposobu postrzegania przez rolników efektów działań tych instytucji czy postrzegania przez kierowników gospodarstw rolnych możliwości wywierania wpływu przez różne podmioty na sytuację w gminie. Ujawniły przy tym występowanie kilku negatywnych zjawisk w dziedzinie samorządności wiejskiej, które świadczą o stagnacji w jej rozwoju w latach 2000-2014. (abstrakt oryginalny)

The article's fi ndings referred to and described one of the most important dimensions of social capital of farmers in the Opolszczyzna - self-organization of farmers in the period from 2008 to 2014. Particularly, the popularity of different self-governed organizations among farmers and their effi ciency have been presented. The described fi ndings point to stagnation in the development of self-organization of farmers in the discussed period. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czudec, A., Kata, R., Miś, T., Zając, D. (2008). Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Dyngus, M. (2005). Grupy producentów na rynku świeżych owoców i warzyw. Biul. Inf. ARR, 8.
 3. Fukuyama, F. (1999). The Great Disruption. New York: The Free Press.
 4. Gliński, P. (2003). Społeczeństwo obywatelskie w Polsce - problemy i nadzieje. In: E. Nycz (Ed.), Budowa lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w perspektywie integracji europejskiej. Opole: Wyd. Instytutu Śląskiego.
 5. Górecki, J. (2004). Rola czynnika ludzkiego i kapitału społecznego w procesie rozwoju wsi i rolnictwa Polski po jej akcesji do UE. Wieś Roln., 123(2).
 6. Kożuch, A. (1999). Gospodarcze i społeczne funkcje organizacji rolników. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej.
 7. Lemanowicz, M. (2005). Mechanizm udzielania pomocy finansowej grupom producentów rolnych (budżet krajowy i PROW). In: B. Klepacki (Ed.), Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Warszawa: Wyd. SGGW.
 8. Lewenstein, B., Palska, H. (2004). Organizacje pozarządowe na scenie publicznej Polski okresu transformacji: dynamika rozwojowa i relacje z władzą - analiza badań jakościowych. In: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (Ed.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego. III Sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie. Warszawa: Wyd. IFiS.
 9. Paszkowski, S. (2001). Ewolucja idei rolnictwa zrównoważonego i rozwoju terenów wiejskich (SARD). Wieś Roln., 1.
 10. Sokołowska, S. (1994). Produktywność rolnictwa indywidualnego w okresie dochodzenia do gospodarki rynkowej(na przykładzie badań w województwie opolskim). Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.
 11. van Staveren, I. (2003). Beyond Social Capital and Poverty Research. J. Econ. Issues, 37(2).
 12. Szreter, S. (2000). Social Capital, the Economy, and Education in Historical Perspective. In: S. Baron, J. Field, T. Schuller (Ed.), Social Capital: Critical Perspectives. Oxford: Oxford University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.89
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu