BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Średzińska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
The Diversification of the Economic Situation of the EU Countries' Farms (Based on FADN)
Zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych krajów UE (na podstawie FADN)
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 669-677, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Gospodarstwa rolne, Analiza skupień
Farm Accountancy Data Network (FADN), Arable farm, Cluster analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych krajów UE w dwóch różnych momentach czasowych oraz próba oceny zmian tej sytuacji w badanym okresie. Analizy przeprowadzono na podstawie danych FADN. Przedmiotem badań była sytuacja ekonomiczna, obejmująca potencjał wytwórczy, wyniki produkcyjne i ekonomiczne oraz wskaźniki finansowe. Na podstawie wybranych cech wykonano analizę skupień dla lat 2004 i 2013 oraz przedstawiono sytuację ekonomiczną utworzonych grup typologicznych. Stwierdzono, że w obu badanych latach w krajach UE można wyróżnić kilka typów rolnictwa. W badanym dziesięcioleciu zaobserwowano proces konwergencji w zakresie sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w UE, a na procesie tym najbardziej skorzystały podmioty czeskie, a także estońskie i łotewskie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to present the economic situation of farms in the countries of the EU at two diff erent moments in time, and to attempt to assess changes in their situations in the considered period. Analyses were carried out on the basis of FADN data. The object of the study was the economic situation, including production potential, production and economic results and fi nancial indicators. Based on selected characteristics, cluster analysis was performed for 2004 and 2013 and the economic situations of created typological groups was presented. It was found that in both the given years agriculture in the EU countries can be divided into several types. In the studied decade, convergence in the economic situation of farms in the EU was observed. Most Czech, Estonian, and Latvian entities benefi ted from this process. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baer-Nawrocka, A. (2015). Kwestia parytetu dochodów rolniczych w krajach Unii Europejskiej. In: A. Czyżewski, B. Klepacki (Eds.), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej (v. IX, p. 177-186). Warszawa: Wyd. PTE.
  2. FADN (n.d.). Retrieved from: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm.
  3. Kisielińska, J. (2009). Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa. Zesz. Nauk. SGGW Probl. Roln. Świat., 8(23), 104-115.
  4. Kisielińska, J., Stańko, S. (2009). Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa. Rocz. Nauk Roln. Ser. G Ekon. Roln., 96, 2, 63-76.
  5. Nowak, A., Domańska, K. (2014). Zmiany dochodowości gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 101, 1, 64-73.
  6. Poczta, W., Sadowski, A., Średzińska, J. (2008). Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. Roln. Ser. G Ekon. Roln., 95, 1, 42-56.
  7. Runowski, H. (2014). Kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej. Prace Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 361, 196-205.
  8. Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny (v. 3). Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft.
  9. Wysocki, F., Lira, J. (2005). Statystyka opisowa. Poznań: Wyd. AR.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.93
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu