BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żmija Janusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Czekaj Marta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Functioning of Small Agriculture Farms in Farmers Opinion
Funkcjonowanie drobnych gospodarstw rolnych w opinii rolników
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 4 (42), s. 703-711, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rolnictwo
Arable farm, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu poruszone zostały zagadnienia funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych. Jego celem było wskazanie w jaki sposób funkcjonowanie drobnych gospodarstw w powiecie kozienickim postrzegają ich właściciele. W pracy przedstawiono problemy związane z wyznaczaniem takich podmiotów oraz tradycyjne i nowe funkcje pełnione przez te gospodarstwa. Ponadto zaprezentowane zostały opinie na temat działania drobnych gospodarstw zebrane wśród celowo dobranej próby badawczej składającej się ze 100 rolników z obszaru powiatu kozienickiego. Badani producenci zwracali uwagę, że małe gospodarstwa pełnią głównie funkcje socjalne. Co ciekawe, dominowała wśród nich opinia, że drobnym gospodarstwem rolnym są podmioty posiadające do 10 ha użytków rolnych. Większość badanych nie była zadowolona z wysokości generowanego przez gospodarstwo dochodu, a głównym powodem, dla którego prowadzili gospodarstwo było to, iż przejęli je jako następcy od rodziców. (abstrakt oryginalny)

In the article the authors consider the functioning of small farms. The paper focuses on crucial problems connected with the defi nition of small farms and with their traditional and modern functions. The paper presents farmers' opinions about small agricultural operations, as information was collected from 100 farmers from Kozienicki county, Poland. The farmers had from 1 to 5 ha of agricultural land. Respondents' declarations indicate that small farms perform mainly social functions. They expressed their defi nition of a small farm as one having from 1 to 10 ha of agricultural land. The majority of respondents were dissatisfi ed with their agriculture income. Their main reason for continuing activity in agriculture was the fact that they were the only successors in the family. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drygas, M. (2014). Możliwości określenia definicji gospodarstwa rodzinnego. Retrieved from: www.senat.gov.pl.
 2. Dzun, W. (2013). Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim. Próba definicji i charakterystyki. Retrieved from: http://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/.
 3. FAO (2013). International year of family farming 2014. Masterplan. Rome. Retrieved from: www.fao.org/fileadmin/user_upload/iyff /docs/.
 4. Makała, H. (2013). Trendy w produkcji żywności wygodnej i przykłady jej zastosowania w turystyce - wybrane aspekty. Retrieved from: www.infona.pl
 5. Matuszczak, A. (2013). Regionalne zróżnicowanie zasobowo-produkcyjne bardzo małych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w świetle potrzeby zrównoważonego rozwoju. Probl. Drobn. Gosp. Roln., 2, 83-95.
 6. Musiał, W. (2013a). Problemy ekonomiczne gospodarstw małych i ich oczekiwania wobec reformy WPR 2014-2020. Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie (p. 14-28). Kraków: Wyd. CDR.
 7. Musiał, W. (2013b). Wybrane problemy strukturalne, ekonomiczne i produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych w województwie małopolskim. Probl. Drobn. Gosp. Roln., 1, 83-95. Kraków: Wyd. CDR.
 8. Musiał, W., Drygas, M. (2013). Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych. Retrieved from: http://ageconsearch.umn.edu/.
 9. Poczta, W. (Ed.). (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 10. Podstawka, M. (2010). Mity i prawdy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. In: Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia (p. 7-15). Warszawa: KRUS.
 11. Powszechny Spis Rolny (2010). Retrieved from: http://stat.gov.pl/spisy-owszechne/powszechny-spis-rolny-2010/.
 12. Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku (2013). Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych.
 13. Raczkowska, M. (2009). Kapitał społeczny na obszarach wiejskich w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW EiOGZ, 79, 39-47.
 14. Sroka, W. (2014). Rolnictwo w obrębie miast - wybrane aspekty zmian strukturalnych przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. SGGW EiOGZ, 108, 33-44.
 15. Wilkin, J. (2013). Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej. Retrieved from: http://kwartalnik.irwirpan.waw.pl.
 16. Wojewodzic, T. (2013). Pozorna sukcesja - zaburzenie cyklu życia gospodarstw rolniczych. Zesz. Nauk. SGGW EiOGŻ, 103, 141-152.
 17. www.arimr.gov.pl
 18. www.krus.gov.pl
 19. www.stat.gov.pl
 20. Zegar, J. S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 21. Ziętara, W. (2009). Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 96(4), 267-276.
 22. Żmija, D. (2016). Wpływ wspólnej polityki rolnej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce. Warszawa: Wyd. Difin.
 23. Żmija, J., Szafrańska, M. (2015). Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych w Polsce.Wieś Roln., 1(166), 155-165.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.96
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu