BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sunanto Sandra (Parahyangan Catholic University, Indonesia), Gunawan Agus (Parahyangan Catholic University, Indonesia), Gunawan Theresia (Parahyangan Catholic University, Indonesia), Dijk Meine Pieter van (Maastricht School of Management, Netherlands)
Tytuł
Women Entrepreneurs : a Study of Indonesian Female Evidence and Perception for Becoming Entrepreneurs
Przedsiębiorczynie : badanie danych dotyczących przedsiębiorczości i sposobów jej postrzegania przez kobiety w Indonezji
Źródło
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 1 (65), cz. 1, s. 110-128, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Challenges of Entrepreneurship
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Aktywność zawodowa kobiet, Kobieta w biznesie, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ryzyko w biznesie, Analiza danych, Wyniki badań
Entrepreneurship, Female economic activity, Women in business, Small business, Business risk, Data analysis, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26
summ., streszcz.
Kraj/Region
Indonezja
Indonesia
Abstrakt
W artykule przedstawiono charakterystykę przedsiębiorczyń w Indonezji. Opracowanie ma istotne znaczenie dla decydentów i badaczy, ponieważ prezentuje klasyczne i współczesne dane dotyczące przedsiębiorczyń, które w istotnym stopniu przyczyniają się do sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw w Indonezji. Badanie naświetla kwestie związane z działalnością przedsiębiorczą kobiet i ich poglądami na: chęć podejmowania ryzyka przedsiębiorczego, udział w rozwoju gospodarki lokalnej, poczucie własnej skuteczności, postrzeganie możliwości, wzory do naśladowania oraz strach przed porażką. Opracowanie, oprócz przedstawienia interesujących faktów dotyczących perspektyw przedsiębiorczyń, pozwala również na przybliżenie ich potencjału w Indonezji. Do ukazania szeregu zagadnień społecznych wykorzystano zestaw danych z badania przedsiębiorczości Global Entrepreneurship Monitor w Indonezji. Dane pozyskano od 5620 respondentów pochodzących z poszczególnych prowincji, a także z indonezyjskich obszarów wiejskich i miejskich. W celu uzyskania lepszego obrazu sytuacji kobiet pod względem przedsiębiorczości analizy danych dokonano za pomocą metody analizy opisowej z wykorzystaniem wykresów i faktów. Wyniki badania umożliwią decydentom zrozumienie, w jaki sposób funkcjonują indonezyjskie przedsiębiorczynie. Decydenci na szczeblu krajowym i lokalnym powinni zwrócić uwagę na sytuację przedsiębiorczyń, czemu powinni dać wyraz poprzez przyjęcie regulacji dotyczących wzmocnienia pozycji kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

This study delineates the picture of the nature of women entrepreneurs in Indonesia. This study is important for policy makers and scholars because it offers classical and contemporary evidence of women entrepreneurs which contributes significantly to the success of Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) in Indonesia. This research sheds light on the issues of women's entrepreneurial activities and perceptions: their willingness to take the risk of entrepreneur, participation in enhancing local economy, self-efficacy, perceived opportunity, role model and fear of failure. Besides providing interesting facts about the perspectives of women entrepreneurs, this study also helps us to gain insight into the potential of women entrepreneurs in Indonesia. The dataset from Global Entrepreneurship Monitoring (GEM) Indonesia has been employed to outline a number of societal issues. Data were collected from 5,620 respondents from each province and also from rural and urban areas in Indonesia. To give a better view of women's entrepreneurial circumstances, the data were explored using the descriptive analysis method equipped with pictures and facts. The results of the study will allow policy makers to understand how the Indonesian women entrepreneurs are functioning. Policy makers at the national and local levels are suggested to notice the situation of women entrepreneurs by making an injunction related to empowering women in small and medium-sized enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amoros, J.E. and Bosma, N. (2014). Global Entrepreneurship Monitor 2013 Global Report.
 2. Global Entrepreneurship Research Association (GERA). APEC. (1999). Women Entrepreneurs in SMEs in the APEC region. APEC Project (SME 02/98).
 3. Block, J., Sandner, P., and Spiegel, F. (2015). How Do Risk Attitudes Differ within the Group of Entrepreneurs? The Role of Motivation and Procedural Utility. Journal of Small Business Management, 53(1), 183-206.
 4. Depkop. (2016). Retrieved from: http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/ data-umkm.
 5. Firdausy, C.M. (1999). Women Entrepreneurs in SMEs in Indonesia. Center for Economic and Development Studies Indonesian Institute of Sciences (CEDS-LIPI). Republic of Korea: APEC.
 6. Fossen, M. and Büttner, M. (2013). The Returns to Education for Opportunity Entrepreneurs, Necessity Entrepreneurs, and Paid Employees. Economics of Education Review, 37, 66-84.
 7. GEM Survey. (2015). Global Entrepreneurship Monitor of Indonesia Project. Bandung: Parahyangan Catholic University.
 8. Gunawan, A., Wahdan, M., van den Herik, H., Kornarius, Y., and Van de Walle, B. (2012). Can e-Management Improve the Indonesian SMEs? International Journal of Trade and Global Markets, 5(3/4), 195-213.
 9. Gunawan, T., Jacob, J., and Duysters, G. (2016). Network Ties and Entrepreneurial Orientation: Innovative Performance of SMEs in a Developing Country. International Entrepreneurship and Management Journal, 12, 575-599.
 10. Indarti, N. and Wulandaru, D.R. (2003). Profile and Motivation Women Entrepreneur in Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 18(4), 361-373.
 11. Jalbert, S.E. (2000). Women Entrepreneurs in the Global Economy. CIPE.
 12. Kelley, D., Brush, C., Greene, P., and Litovsky, Y. (2013). Global Entrepreneurship Monitor 2012 Women's Report. Global Entrepreneurship Research Association.
 13. Quisumbing, A.R. and Maluccio, J.A. (2003). Resources at Marriage and Intrahousehold Allocation: Evidence from Bangladesh, Ethiopia, Indonesia, and South Africa. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 65(3), 283-327.
 14. Ramadani, V. (2015). The Woman Entrepreneur in Albania: An Exploratory Study on Motivation, Problems and Success Factors. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 17(2), 204-221.
 15. Tambunan, T. (2008). Development of SME in Developing Country: The Indonesian Story. Journal of International Entrepreneurship, (6), 147-167.
 16. Van Dijk, M.P., Van der Meer, J., and Van der Borg, J. (2013). From Urban Systems to Sustainable Competitive Metropolitan Regions. Essays in Honour of Leo van den Berg. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
 17. Walker, E. and Brown, A. (2004). What Success Factors Are Important to Small Business Owners? International Small Business Journal, 22(6), 577-594.
 18. Xavier, S.R., Guelich, U., Kew, P., Nawangpalupi C., and Velasco, A. (2015). Driving Asean Entrepreneurship: Policy Opportunities For Inclusiveness And Sustainable Entrepreneurial Growth. Asean Regional Report.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.65.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu