BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barreiro Ribeiro Maria Isabel (Polytechnic Institute of Bragança, Portugal; Centre for Transdisciplinary Development Studies, Vila Real, Portugal), Gonçalves Fernandes António José (Polytechnic Institute of Bragança, Portugal; Centre for Transdisciplinary Development Studies, Vila Real, Portugal), Alves Cabo Paula Sofia (Polytechnic Institute of Bragança, Portugal; Mountain Research Centre, Bragança, Portugal), Vieira Matos Alda Maria (Polytechnic Institute of Bragança, Portugal)
Tytuł
Entrepreneurship and Creation of New Business : Perceptions, Behaviours and Attitudes of Students of a Portuguese Higher Education Institution
Przedsiębiorczość i tworzenie nowych przedsiębiorstw : postrzeganie, zachowania i postawy studentów portugalskiej wyższej uczelni
Źródło
Problemy Zarządzania, 2017, vol. 15, nr 1 (65), cz. 1, s. 129-150, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Challenges of Entrepreneurship
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Badania ankietowe, Studenci
Entrepreneurship, Questionnaire survey, Students
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26, I25, O13
summ., streszcz., This work is supported by: the European Structural and Investment Funds in the FEDER component, through the Operational Competitiveness and Internationalization Programme (COMPETE 2020) [Project No. 006971 (UID/S0C/04011)]; and national funds, through the FCT - Portuguese Foundation for Science and Technology under the project UID/S0C/04011/2013
Kraj/Region
Portugalia
Portugal
Abstrakt
Przedsiębiorczość obejmuje tworzenie nowych przedsiębiorstw i rozwój nowych możliwości biznesowych w istniejących organizacjach. Praca ta ma na celu zrozumienie sposobów postrzegania i postaw portugalskich studentów publicznej wyższej uczelni odnośnie do tworzenia nowych przedsiębiorstw. Badanie zostało przeprowadzone w 2014 r. i 2015 r. na przypadkowej próbie 336 studentów. Analiza danych została przeprowadzona przy zastosowaniu programu SPSS 22.0. Respondenci uważają, że przedsiębiorczość przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i wzrostu zatrudnienia, że przedsiębiorca jest osobą, która ma całkowicie nowy pomysł na stworzenie nowej firmy, a 46% respondentów mogłoby wyobrazić sobie założenie własnego biznesu. Dla tych studentów prawdopodobieństwo, że będą w stanie stworzyć dobrze prosperującą firmę, wynosi średnio 47%, a odpowiedni na to wiek to 28 lat. Około 49% respondentów jest zainteresowanych stworzeniem nowej firmy, głównie dlatego, że pozwala to na osobistą niezależność. Ponadto, pomimo dużego optymizmu co do wskaźnika przetrwania nowych przedsiębiorstw, studenci wykazują niewielką aktywność. Większość respondentów uważa wręcz, że zachętę do zakładania przedsiębiorstw stanowiłyby pomysły przedstawiane przez uczelnię studentom chętnym do stworzenia nowej firmy. (abstrakt oryginalny)

Entrepreneurship encompasses the creation of new businesses and the development of new business opportunities in existing organizations. This work intends to understand the perceptions and attitudes of Portuguese students from a public institution of higher education regarding the creation of new businesses. A survey was conducted in 2014 and 2015 using an accidental sample of 336 students. The data were analyzed using SPSS 22.0. The respondents believe that entrepreneurship contributes to the creation and growth of employment, that an entrepreneur is someone who has a radically new idea for creating a new business, and 46% of them could imagine themselves creating their own business. For these students, the probability of being able to create a successful business is, on average, 47%, and the right age to do it is 28 years old. Around 49% of the respondents are interested in creating a new business from an idea, mostly because it allows personal independence. Furthermore, despite being very optimistic as regards the start-up survival rate, students show little proactivity. Indeed, the majority of the respondents consider that business creation would be encouraged if the teaching institution provided ideas for students willing to create new businesses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amway Europe. (2014). Global Entrepreneurship Report 2013 - Encouraging Entrepreneurs - Eliminating the Fear of Failure. Nuremberg: Technische Universität München, GfK.
 2. Dun & Bradstreet. (2015). O empreendedorismo em Portugal 2007/2014. Informa D&B, 1-4.
 3. Filion, L.J. (1999). Empreendedorismo: empreendedores e proprietarios-gerentes de pequenos negócios. Revista de Administraęao, 34(2), 5-28.
 4. Global Entrepreneurship Monitor. (2012). GEM PORTUGAL 2012 - Estudo sobre o Empreendedorismo. Lisboa: Instituto Universitario de Lisboa e Sociedade Portu- guesa de Inovaęao.
 5. Global Entrepreneurship Monitor. (2013). GEM Portugal 2004-2013: Uma Decada de Empreendedorismo em Portugal. Lisboa: Instituto Universitario de Lisboa e Sociedade Portuguesa de Inovaęao.
 6. Hoffmann, A., Larsen, L., Nellemann P., and Michelsen, N. (2005). Quality Assessment of Entrepreneurship Indicators. FORA Report vol. 14. Copenhagen: Ministry of Economics and Business Affairs' Division for Economic and Business Research.
 7. Hoppen, N., Lapointe, L., and Moreau, E. (1996). Um guia para avaliaęao de artigos de pesquisa em Sistemas de Informaęao. Revista de Administraęao, 2(2), 42-46.
 8. INE. (2009). Demografia das Empresas 2004-2007. Lisboa: Instituto Nacional de Estatfstica.
 9. INE. (2015). Inquerito ao Emprego - Estimativas Anuais da Populaęao Residente. Lisboa: Instituto Nacional de Estatfstica.
 10. Jung, C. (2004). Metodologia para pesquisa e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Editora Axcel Books do Brasil.
 11. Kelley, D., Brush, C., Greene, P., Herrington, M., Ali, A., and Kew, P. (2015b). Special Report. Women's Entrepreneurship 2015. London: Global Entrepreneurship Research Association.
 12. Kelley, D., Singer, S., and Herrington, M. (2015a). Global Entrepreneurship Monitor 2015/16 Global Report. London: Global Entrepreneurship Research Association.
 13. Levie, J., Levie, J., Autio, E., Acs, Z., and Hart, M. (2013). Global Entrepreneurship and Institutions: An Introduction. Small Business Economics, 42(3), 437-444.
 14. Marinha, C., Silva, L., Carreto, M., Terrfvel, P., and Costa, T. (2014). Empreendedorismo Jovem - Um Olhar sobre Portugal. IFDEP - Instituto para o Fomento e Desenvolvi- mento do Empreendedorismo em Portugal, Departamento de Research.
 15. Maroco, J. (2007). Analise Estatfstica com utilizaęao do SPSS. Lisboa: Edięóes Sflabo.
 16. OIT. (2013). Enfrentar a crise do emprego em Portugal. Lisboa: Organizaęao Internacional do Trabalho.
 17. Palma, P. and Silva, R. (2014). Proatividade e Espfrito Empreendedor. In: P.J. Palma, M.P. Lopes, and J. Bancaleiro, Psicologia para Nao Psicólogos: A Gestao a Luz da Psicologia (pp. 179-198). Lisboa: Editora RH.
 18. Pestana, M. and Gageiro, J. (2002). Analise de Dados para Ciencias Sociais: A complementaridade do SPSS. Lisboa: Edięóes Sflabo.
 19. Redford, D., Osswald, P., Negrao, M., and Verfssimo, L. (2013). Uma escola de futuro: empreendedorismo e capacitagäo dos jovens. Programa Escolhas. Porto: Universidade Católica Portuguesa.
 20. Sarkar, S. (2007). Empreendedorismo e Inovagäo. Lisboa: Escolar Editora.
 21. Schott, T., Kew, P., and Cheraghi, M. (2015). Future Potential: A GEM Perspective on Youth Entrepreneurship 2015. London: Global Entrepreneurship Research Association.
 22. Silva, M., Gonęalves, M., and Figueira, J. (2014). Perfl do estudante empreendedor. Coim- bra: Universidade de Coimbra.
 23. Vassiliou, A. (2014). European Commission. The Commissioners (2010-2014). Retrieved from: http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1224_pt.htm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9584
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.65.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu