BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukłaha Emil (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie zmianą w ujęciu wybranych metodyk zarządzania projektami
Managing Change in Project Management Methodologies
Źródło
Management Forum, 2017, vol. 5, nr 2, s. 1-7, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Zarządzanie zmianami, Metoda Scrum
Project management, Change management, Scrum method
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C61; O21; O22
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony analizie relacji pomiędzy zarządzaniem projektami a zarządzaniem zmianą w ujęciu wybranych metodyk zarządzania projektami. Zagadnienie kontroli zmian zostanie przedstawione na przykładzie klasycznego (PMBoK) i zwinnego (Scrum) podejścia do realizacji przedsięwzięć. Autor omawia zależności pomiędzy projektami a zmianą według rozszerzonego modelu Kurta Lewina, podobieństwa i różnice w podejściu do kontroli i wdrażania zmian oraz rolę kontroli w sukcesie realizacji przedsięwzięć, definiowaną powyższymi podejściami.(abstrakt oryginalny)

The article presents the analysis of the relationship between project management and change management in terms of selected project management methodologies. The issue of control changes will be shown on the example of the classical (PMBoK) and agile (Scrum) approach to the implementation of projects. The author will indicate the relationship between the project and the changes based on the extended change management model by K. Lewin, present similarities and differences to the above selected approaches in terms of monitoring and implementation of the changes and the role of control in the success of implementation of the changes within project.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide - Fifth Edition), 2013, MTDC, Warszawa.
 2. Baca C., 2015, Project Manager's Spotlight on Change Management, Harbor Light Press, San Francisco.
 3. Bukłaha E., 2014, Change management in organization based on APMG Change Management methodology, [w:] "Forum Scientiae Oeconomia", nr 3, vol. 2, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza.
 4. Cameron E., Green M., 2013, Nadawanie sensu zarządzaniu zmianą (3 edycja), Kogan Page Ltd., London.
 5. Cobb Ch.G., 2012, Zrozumieć Agile Project Management, Wyd. APN Promise, Warszawa.
 6. Deemer P., Benefield G., Larman C., Vodde B., SCRUM Primer: An Introduction to Agile Project Management with Scrum, http://scrumtraininginstitute. com; Data odsłony: 01-02-2010.
 7. Frame J.D., 2002, The New Project Management. Tools for an age of rapid change, complexity, and other business realities, Wiley Company, San Francisco.
 8. Komus A., 2012, Studie: Status Quo Agile Verbreitung und Nutzen agiler Methoden, Koblenz: BPM-Labor.
 9. Metodyki zarządzania projektami, 2011, Bizarre, Warszawa.
 10. Mrówka R., 2001, Przywództwo w procesie planowania i wdrażania zmiany organizacyjnej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 11. Wendt R., 2010, Zarządzanie zmianą w polskiej firmie, Dom Wydawniczy Zacharek.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0025
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/mf.2017.2.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu