BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gugała Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Sikorska Anna (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie), Zarzecka Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Krasnodębska Ewa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Kapela Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Wpływ gęstości siewu rzepaku na opłacalność produkcji
Impact of Rape Seed Density on Production Profitability
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 2, s. 66-69, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja roślinna, Ocena opłacalności produkcji, Koszty produkcji, Wyniki badań, Rzepak
Crop production, Estimation of profitability production, Production costs, Research results, Rape (plant)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q10
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było porównanie opłacalności uprawy rzepaku ozimego przy dwóch metodach siewu: siew rzędowy - gęstość siewu 60 nasion na 1 m2 oraz siew punktowy - gęstość siewu 40 nasion na 1 m2. Plon nasion rzepaku był zróżnicowany i wynosił przy siewie punktowym 4,43 t/ha, a siewie rzędowym 5,24 t/ha. Przychód dla badanych technologii wynosił od 5914,20 zł/ha (siew rzędowy) i 4231,00 zł/ha (siew punktowy), a różnica była uwarunkowana wielkością plonu z 1 ha. Największy udział w strukturze kosztów stanowiły koszty nawozów (33%), środków ochrony roślin (27-30%) i maszynowe (31-32%).(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to compare the profitability of winter oilseed rape with two sowing methods: (row sowing - seed density 60 seeds per 1 m2 and spot sowing - seed density 40 seeds per 1 m2). The yield of rape seed was varied and was at the point sowing - 4.43 t/ha and row sowing - 5.24 t/ha. The income for the tested technologies ranged from 5914.20 PLN /ha (row sowing) and 4231.00 PLN /ha (spot sowing), and the difference was due to the yield of 1 ha. The largest share in the cost structure was the cost of fertilizers (33%), plant protection (27-30%) and machinery (31-32%).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzyński Wojciech, Krzysztof Jankowski, Wojciech Truszkowski. 2005. "Rolnicza i ekonomiczna efektywność technologii produkcji nasion rzepaku ozimego w wybranych gospodarstwach wielkoobszarowych". Rośliny Oleiste. Oilseed Crops 26 (2): 407-419.
 2. Champiri Mahmoudieh, Hossein Bagheri. 2013. "Yield and yield component canola cultivars (Brassica napus L.) under influence by planting densities in Iran Roya". International Research Journal of Applied and Basic Sciences 4 (2): 353-355.
 3. Dobek Tomasz. 2008. "Efektywność ekonomiczna i energetyczna produkcji biodiesla w zależności od stosowanych technologii uprawy rzepaku ozimego". Acta Agrophysica 11 (2): 369-379.
 4. Gugała Marek, Krystyna Zarzecka, Ewa Krasnodębska, Jakub Koselak. 2015. "Porównanie opłacalności produkcji rzepaku ozimego w gospodarstwie rolnym w trzech kolejnych latach uprawy". Roczniki Naukowe SERiA XVII (1): 62-65.
 5. Jabłoński Krzysztof. 2013. "Poziom plonu rzepaku ozimego i pszenicy ozimej a opłacalność ich produkcji". Roczniki Naukowe SERiA III (15): 106-112.
 6. Kutcher Randy, Kelly T. Turkington, George. W. Clayton, Neil K. Harker. 2013. "Response of herbicides- tolerant canola (Brassica napus L.) cultivars to four row spacings and three seeding rates in a no-till production system". Canadian Journal of Plant Sciences 93 (6): 1229-1236, doi: 10.4141/ cjps2013-173.
 7. Kwaśniewski Dariusz. 2008. "Efektywność ekonomiczna produkcji kukurydzy, rzepaku i wierzby energetycznej". Problemy Inżynierii Rolniczej 16: 71-78.
 8. Majchrzycki Dariusz, Benedykt Pepliński, Rafał Baum. 2002. "Opłacalność uprawy roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka paszowego". Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia 1: 129-136.
 9. Nowak Anna, Małgorzata Haliniarz, Cezary Kwiatkowski. 2014. "Aspekty ekonomiczne wybranych technologii produkcji". Roczniki Naukowe SERiA 16 (2): 200-205.
 10. Ozer Hakan. 2003. "The effect of plant population densities on growth, yield and yield components of two spring rapeseed cultivars". Plant, Soil and Environment 49 (9): 422-426.
 11. Skarżyńska Aldona. 2010. "Zagadnienia metodyczne rachunku kosztów ekonomicznych na przykładzie działalności produkcji roślinnej". Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (324): 90-107.
 12. Uzun Bülent, Engin Yol, Seymus Furat. 2012. "The influence of row and intra-row spacing to seed yield and its components of winter sowing canola in the true Mediterranean type environment". Bulgarian Journal of Agricultural Sciences 18: 83-91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.1160
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu