BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiklicki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Zdolność operacyjna w koncepcji wartości publicznej
Operational Capacity in Public Value Theory
Źródło
Management Forum, 2017, vol. 5, nr 2, s. 8-13, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje publiczne, Zarządzanie organizacją publiczną, Wartość społeczna
Public organisations, Management of public organization, Social value
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D02, L30, D73, H83
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia "zdolność operacyjna organizacji publicznych" jako istotnego elementu w teorii wartości publicznej. Badanie miało charakter desk research literatury dotyczącej wartości publicznej. Na początku wyjaśniono, czym jest zdolność operacyjna i zdolności organizacyjne w kontekście organizacji publicznej. Następnie dokonano dekompozycji i uszczegółowienia zdolności operacyjnej w ujęciu Marka H. Moore'a, odnosząc zidentyfikowane elementy do podsystemów i obszarów zarządzania organizacją, a także do innych prób modelowania współtworzenia wartości publicznej (społecznej). W zakończeniu przedstawiono wnioski z analizy obejmujące interpretację i relacje pojęć: zdolność operacyjna, możliwości organizacyjne, możliwości operacyjne, a także rządzenie sieciowe, partnerstwo publiczno-prywatne, sieci zdolności, współpraca międzyinstytucjonalna. Ponadto sformułowano kierunki dalszych badań dotyczących współtworzenia wartości publicznej przez partnerstwa, czyli zdolności międzyorganizacyjnej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to disucss the issues referred to operational capacity of public organizations as an important element in the theory of public value. The study included literature review and content analysis in the texts on public value. First, the operational capacity is explained in the context of a public organization. This is followed by a decomposition and a detail description of operational capacity in terms of M.H. Moore, with reference to the subsystems and areas of management, as well as to other attempts to model cocreation of public (social) value. At the end of the paper conclusions are drawn, including interpretation and relations among concepts: operational capacity, organizational capabilities, operational capabilities, and network governance, public-private partnership, and inter-institutional cooperation. Moreover the directions for further research are formulated as aimed to the analysis on the co-creation of public value through partnerships or cross-organizational capabilities.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., 2014, Business Model Innovation. Concepts, Analysis, and Cases, New York and London: Routlage.
 2. Alford J., & Hughes O., 2008, Public Value Pragmatism as the Next Phase of Public Management, "The American Review of Public Administration", nr 38(2), s. 130-148.
 3. Alford J., O'Flynn J.L., 2008, Public Value: A Stocktake of a Concept, "SSRN Electronic Journal".
 4. Austin J.E., Seitanidi M.M., 2012, Collaborative Value Creation: A Review of Partnering Between Nonprofits and Businesses: Part I. Value Creation Spectrum and Collaboration Stages, "Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly", nr 41(5), s. 726-758.
 5. Austin J.E., Seitanidi M.M., 2014, Creating value in nonprofit-business collaborations: new thinking and practice (First edition), San Francisco, CA: Jossey-Bass, a Wiley Brand.
 6. Benington J., 2015, Public Value as a Contested Democratic Practice, [w:] J.M. Bryson, B.C. Crosby, L. Bloomberg (red.), Advancing the Common Good in a Multi-Sector, Shared-Power, No-One-Wholly-in- Charge World, CRC Press, s. 29-48.
 7. Bryson J.M., Crosby B.C., Bloomberg L., 2014, Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management, "Public Administration Review", nr 74(4), s. 445-456.
 8. Ćwiklicki M., 2015, Maksymalizacja korzyści ze współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami. Ujęcie metodyczne, "Ekonomia Społeczna", nr 1, s. 54-65.
 9. Guthrie J., Russo S., 2014, Public Value Management: Challenge of Defining, Measuring and Reporting for Public Services, [w:] J. Guthrie, G. Marcon, S. Russo, F. Farneti (red.), Public Value Management, "Measurement and Reporting", Emerald Group Publishing Limited T. 3, s. 3-17.
 10. Jorgensen T.B., Rutgers M.R., 2015, Public Values: Core or Confusion? Introduction to the Centrality and Puzzlement of Public Values Research, "The American Review of Public Administration", nr 45(1), s. 3-12.
 11. Mazur, S. (red.), 2004, Rozwój instytucjonalny: poradnik dla samorządów terytorialnych, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 12. Moore M.H., 1995, Creating public value: strategic management in government, Mass.: Harvard University Press, Cambridge.
 13. Moore M.H., 2003, The Public Value Scorecard: A Rejoinder and an Alternative to "Strategic Performance Measurement and Management in Non-Profit Organizations" by Robert Kaplan, "Hauser Center for Nonprofit Organizations Working Paper", nr 18, Hauser Center for Nonprofit Organizations.
 14. Moore M.H., 2013, Recognizing public value, Mass: Harvard University Press, Cambridge.
 15. Moore M.H., Khagram S., 2004, On Creating Public Value: What Business Might Learn from Government About Strategic Management, "A Working Paper of the: Corporate Social Responsibility Initiative", nr 3,, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, [www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/ workingpaper_3_moore_khagram.pdf]; Data odsłony: 16-18-2017.
 16. Shaw R., 2013, Another Size Fits all? Public Value Management and Challenges for Institutional Design, "Public Management Review", nr 15(4), s. 477-500.
 17. Stoker G., 2006, Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance?, "The American Review of Public Administration", nr 36(1), s. 41-57.
 18. Sullivan H., Barnes M., Matka E., 2006, Collaborative Capacity and Strategies in Area-Based Initiatives, "Public Administration", nr 84(2), s. 289-310.
 19. Try D., Radnor Z., 2007, Developing an understanding of results - based management through public value theory, "International Journal of Public Sector Management", nr 7(20), s. 655-673.
 20. Williams I., Shearer H., 2011, Appraising Public Value: Past, Present and Futures, "Public Administration", nr 89(4), s. 1367-1384.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0025
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/mf.2017.2.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu