BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadłakowski Dominik (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem w systemie płatniczym
Risk Managment in Payment Systems
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 2017, t. 44, nr 3, s. 97-105, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, System płatności, Rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym
Risk management, Payment system, Real Time Gross Settlement (RTGS)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L 21, G29,
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule scharakteryzowane zostały główne typy ryzyka jakie mogą wystąpić w systemie płatniczym oraz rozwiązania systemowe pozwalające na minimalizację ich skutków. W pracy szczególny nacisk położny został na analizę systemów płatności wysokokwotowych, gdyż ze względu na powiązanie międzysystemowe to one w momencie zaistnienia poważnego incydentu w systemie płatniczym stanowią swoistego rodzaju bufor, który zapobiega przeniesieniu powstałych fluktuacji na inne systemy lub ich uczestników. Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy, a treści w nim zawarte bazują na dostępnej literaturze przedmiotu, raportach branżowych oraz aktach prawnych i regulacjach dotyczących systemów płatności. (abstrakt oryginalny)

In this article author attempted to characterizes the main types of risk which may occur in the payment systems and the major mechanisms proper to reduce their effects. In this publication major accent was placed on the analysis of large-value payment systems. This kind of systems because of their strong correlation with retail systems are considered like a form of protection against extension of systematic risk. This article is a form of theoretical revue witch base on literaturę analysis, reports, and the legal acts concerning payment systems. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barvell K, Risk and Developments in Payment Systems (2002), https://www.imf.org/external/ np/leg/sem/2002/cdmfl/eng/barvell.pdf [26.04.2017].
 2. Bech M.L., Preisig Ch. Soramäki K. (2008), Global Trends in Large-Value Payments, FRBNY Economic Policy Review September, Federal Reserve Bank,New York.
 3. Glossary of terms related to payment, clearing and settlement systems, (2009), European Central Bank.
 4. Górka J. (2013). Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 5. Iwańczuk A. (2011), Systemy płatnicze i rynek płatności w Unii Europejskiej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 6. Khandelwal S. Risk in Large Value Payment Systems, Journal of Internet Banking and Commerce, Vol. 12, Nr. 1, 2007
 7. Nadzór systemowy w zakresie systemu płatniczego (2017), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 8. New developments in large-value payment systems, (2005), Committee on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements, http://www.bis.org/cpmi/ publ/d67.pdf [27.04.2017].
 9. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2016 r. (2016). Narodowy Bank Polski. Warszawa.
 10. Polityka sprawowania przez Narodowy Bank Polski nadzoru systemowego w zakresie systemu płatniczego, (2015), Departament Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 11. Rozporządzenie Europejskiego Banku Centralnego (UE), w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym. nr 795/2014 z dnia 3 lipca 2014 r
 12. System płatności natychmiastowych - analiza wybranych systemów, rola banku centralnego oraz kierunków rozwoju, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2015.
 13. Tochmański A. (2013), Miejsce obrotu bezgotówkowego w systemie płatniczym, [w:] H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 14. Wilson M. (2004), Real-Time Gross Settlement and hybrid payment systems: a comparison, Bank of England Working Paper 252.
 15. White paper: Reducing risk and increasing resilience in RTGS payment systems (2014), www.swift.com [27.04.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7040
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.039
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu