BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gadomska-Lila Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola lidera w budowaniu potencjału zespołu do zmian
The Leader's Role in Creating the Team's Potential for Changes
Źródło
Management Forum, 2017, vol. 5, nr 2, s. 19-25, tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Lider w organizacji, Osobowość lidera, Praca zespołowa, Kompetencje
Leader in the organization, Leader's personality, Team work, Competences
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest wskazanie wpływu lidera na zespół w procesie zarządzania zmianą, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych zadań i kompetencji dla sprawnego przebiegu tego procesu. Punkt wyjścia prowadzonych rozważań stanowiły studia literatury krajowej i zagranicznej, umożliwiające zdefiniowanie roli lidera w zespole oraz określenie zadań i kompetencji szczególnie przydatnych w procesie zarządzania zmianą. Przeprowadzone analizy desk research potwierdziły, że lider ma bardzo duży wpływ na budowanie potencjału zespołu do zmian. Szczególnie ważne okazały się działania z zakresu komunikowania, budowania zaufania oraz kształtowania otwartych postaw wobec zmian poprzez rozwijanie kultury współpracy i zaangażowania, co z kolei wymaga rozwijania szczególnie kompetencji interpersonalnych i osobistych. Pozwala to również wskazać pewne implikacje dla praktyki gospodarczej, w głównej mierze dotyczące rozwoju kluczowych kompetencji oraz kształtowania postaw liderów.(abstrakt oryginalny)

The main objective of this article is to present the leader's influence on the team in the process of change management, particularly to point out tasks and competences crucial for the efficiency of this process. Domestic and foreign literature study was used as the starting point; it enabled the author to define first the role of the leader in a team, and then his or her tasks and competences mostly useful in the process of change management. The desk research analyses confirm that the leader greatly affects the team's potential for change. Activities in the following areas turned out to be particularly important: communication, trust building and promotion of open attitudes towards changes by developing the culture of cooperation and commitment, which in turn requires developing mainly interpersonal and personal competences.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams K., Galanes G.J., 2008, Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa.
 2. Adler P., Heckscher Ch., Prusak L., 2012, Jak zbudować firmę nastawioną na współpracę, "Harvard Business Review Polska", nr 108/02.
 3. Ahearn K.K., Ferris G.R., Hochwarter W.A., 2004, Leader Political Skill and Team Performance, "Journal of Management", nr 30, s. 309-327.
 4. Avery G., 2009, Przywództwo w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Avolio B.J., Gardner W.L., 2005, Authentic Leadership Development: Getting to the Root of Positive Forms of Leadership, "The Leadership Quarterly", nr 16/3, s. 315-338.
 6. Bass B.M., Avolio B.J., 1990, Developing Transformational Leadership: 1952 and Beyond, "Journal of European Industrial Training", nr 5, s. 21-27.
 7. Blake R.R., Mouton J.S., 1984, The Managerial Grid III, Gulf Publishing, Houston.
 8. Burke C.S., Stagl K.C., Klein C., 2006, What Types of Leadership Behaviors are Functional in Teams? A Meta-analysis. "Leadership Quarterly", nr 17, s. 288-307.
 9. Cardona P., Garcia-Lombardia, 2008, Jak rozwijać kompetencje przywódcze, Wydawnictwo M, Kraków.
 10. Clark L., 1997, Zarządzanie zmianą, Wydawnictwo Gebethner&Ska, Warszawa.
 11. Collins J., 2001, Level 5 Leadership: The Triumph of Humility and Fierce Resolve, "Harvard Business Review", nr 79(1), s. 67-76.
 12. Dulewicz, V., Higgs, M., 2005, Assessing Leadership Styles and Organizational Context, "Journal of Managerial Psychology", vol. 20, nr 2, s. 105-123.
 13. Gellert M., Nowak C., 2008, Zespół, GWP, Gdańsk.
 14. Glinka B., Kostera M. red., 2012, Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 15. Goleman D., 1998, What Makes a Leader?, " Harvard Business Review", nr 76(6), s. 93-102.
 16. Hackman J.R. (red.), 2002, Leading Teams: Setting the Stage for Great Performances, Harvard Business School Press, Boston.
 17. Hamel G., 2009, Moon Shots for Management?, "Harvard Business Review", nr 87(2), s. 91-98.
 18. Hayton J.C., McEvoy G.M., 2006, Developing and Assessing Professional and Managerial Competence, "Human Resource Management", nr 45, s. 291-294.
 19. Hersey P., Blanchard K.H., 1988, Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, wyd V, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
 20. Higgs M., Rowland, D, 2005, All Changes Great and Small: Exploring Approaches to Change and Its Leadership, "Journal of Change Management", nr 5(2), s. 121-151.
 21. Huff A.S., Floyd S.W., Sherman H.D., Terjesen S., 2011, Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 22. Iverson R.D., 1996, Employee Acceptance of Organizational Change: The Role of Organizational Commitment, "International Journal of Human Resource Management", nr 7, s. 122-149.
 23. Katz D., 1978, The social psychology of organizations, New York: Wiley, s. 838.
 24. Katzenbach J.R., Smith D.K., 1993, The Wisdom of Teams, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
 25. Kotter J., 2007, Jak przeprowadzić transformację firmy, Helion, Gliwice.
 26. Kowalówka M., 2015, Przywództwo forsujące czy angażujące? Jak zarządzają polscy menedżerowie?, http://www.rynekpracy.pl/artykul. php/typ.1/kategoria_glowna.37/wpis.940; Data odsłony: 10-10-2016.
 27. Koźmiński A.K., 2013, Ograniczone przywództwo, Poltext, Warszawa.
 28. Koźmiński A.K., Jo Hatch M., Kostera, M., 2005, The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest, Blackwell Publishing Oxford, U.K.
 29. Mehta S., Maheshwari G.C., Sharm S.K., 2014, Role of Leadership in Leading Successful Change: An Empirical Study, "The Journal Contemporary Management Research", vol. 8, nr 2, s. 1 - 22.
 30. Moszoro B., 2011, Kształtowanie przywódcy w przedsiębiorstwie i społeczeństwie, "Master of Business Administration", nr 1, s. 63-74.
 31. Mrówka R., 2010, Przywództwo w organizacjach, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 32. Salas E., Rosen M.A., Burke C.S., Goodwin G.F., 2009, The Wisdom of Collectives in Organizations: An Update of Competencies, [w:] Team Effectiveness in Complex Organizations: Cross-disciplinary Perspectives and Approaches, red. E. Salas, G.F. Goodwin, C.S. Burke, Routledge, London.
 33. Spector B., 1989, From Bogged Down to Fired Up: Inspiring Organizational Change, "Sloan Management Review", nr 30, s. 29-34.
 34. Spector B., 2012, Wprowadzenie zmiany w organizacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
 35. Stańda A., 2012, Skuteczność przywództwa w praktyce procesu zarządzania zmianą, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 276, s. 80-88.
 36. Stodgill, R.M., 1974, Handbook of Leadership: A Survey of Theory and Research, The Free Press.
 37. Sy T., Cote S., Saavedra R., 2005, The Contagious Leader: Impact of the Leader's Mood on the Mood of Group Members, Group Affective Tone, and Group Processes, "Journal of Applied Psychology", nr 90, s. 295-305.
 38. Tappin S., Cave A., 2008, The Secrets of CEOs: 150 Global Chief Executives Lift the Lid on Business, Life and Leadership, Nicholas Brealey Publishing, London.
 39. Thomson G., 2010, The Art and Science of Experiential Leadership: Culture at the Core of Process Change Success, "Journal of Business Strategy", vol. 3, nr 4, s. 85-89.
 40. Uhl-Bien M., 2006, Relational Leadership Theory: Exploring the Social Processes of Leadership and Organizing, "The Leadership Quarterly", nr 17/6, s. 654-676.
 41. Wang P., Rode J.C., 2010, Transformational Leadership and Follower Creativity: The Moderating Effects of Identification with Leader and Organizational Climate, "Human Relations", nr 63, s. 1105- -1128.
 42. Warzybok M., 2012, Warunki sprawnej współpracy, "Harvard Business Review Polska", nr 108.
 43. West M.A., 2012, Effective Teamwork: Practical Lessons from Organizational Research, wyd. III, Wiley-Blackwell.
 44. Whiddett, S., Hollyforde, S., 2003, Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0025
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/mf.2017.2.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu