BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielczarek Mikołaj (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ współczesnego kryzysu ekonomicznego na stan finansów publicznych państw Grupy Wyszehradzkiej
The Impact of Contemporary Economic Crisis on Public Finances of the Visegrad Group
Źródło
Ekonomia - Wroclaw Economic Review, 2017, tom 23, nr 2, s. 57-73, rys., tab., bibliogr. s. 72-73
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Deficyt budżetowy, Dług publiczny, Finanse publiczne
Economic crisis, Budget deficit, Public debt, Public finance
Uwagi
summ.; Klasyfikacja JEL: E62, G01, H61, H62, H63
Kraj/Region
Kraje Grupy Wyszehradzkiej
Visegrad Group countries
Abstrakt
Na podstawie literatury krajowej i danych Eurostatu zbadano wpływ współczesnego światowego kryzysu ekonomicznego na wielkość deficytu budżetowego oraz zadłużenie publiczne w Polsce, Czechach, na Słowacji i Węgrzech. W okresie kryzysu ekonomicznego zmianie ulegają priorytety polityki gospodarczej państw, mianowicie odchodzi się od ścisłego przestrzegania dopuszczalnego poziomu deficytu budżetowego na rzecz pobudzania gospodarki za pomocą odpowiednich pakietów antykryzysowych. Powoduje to, że zmniejszeniu ulegają często wpływy budżetowe, a zwiększają się wydatki z budżetu państwa. Dlatego też państwa Grupy V4 miały w latach 2009-2015 problem z utrzymaniem deficytu budżetowego na poziomie niższym niż 3% PKB, a jednocześnie współczesny kryzys ekonomiczny wpłynął na zwiększenie ich zadłużenia publicznego. Artykuł składa się z czterech części i zakończenia. W pierwszej części został ogólnie scharakteryzowany kryzys ekonomiczny w Unii Europejskiej. W drugiej części przedstawiono krótko historię Grupy Wyszehradzkiej oraz poziom PKB poszczególnych państw wchodzących w jej skład. W trzeciej części omówiono sytuację budżetową państw V4. W części czwartej analizie poddano poziom zadłużenia publicznego tych państw. W zakończeniu dokonano oceny przeprowadzonych badań. (fragment tekstu)

The article attempts to assess the state of public finances of the Visegrad Group (V4) during the contemporary economic crisis. At the beginning there are shown two faces of the economic crisis in the European Union and that this crisis firstly took the form of abanking crisis, and next extend to the public finance sector. Analysis of GDP proved that when we have crisis in the European Union in all V4 countries there has been adecline in the volume of GDP, and in the next years there were rather its growth. Analysis of the budget deficit showed that in 2008-2015 the V4 countries had problems in complying with the deficit below 3% of GDP. At the same time analysis of public debt showed that as aresult of the economic crisis public debt in the Visegrad Group had atendency to rather increase, but in the Czech Republic, Poland and Slovakia, it was less than 60% of GDP, while in Hungary exceeded 71% of GDP. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej (2012), Informacja na temat Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa, Kancelaria Senatu.
 2. Eurostat (2016), Eurostat Database, data dostępu 9.08.2016, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
 3. Filipiak B., Fila J. (red.) (2012), System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, Warszawa, Difin.
 4. Firlej K. (2011), Źródła i przebieg kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" Nr 4 (2011), A. Czyżewski (red.), Bydgoszcz, Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, s. 179-191.
 5. Guzek M. (red.) (2012), Ekonomia i polityka w kryzysie. Kierunki zmian w teoriach, Warszawa, Uczelnia Łazarskiego Instytut Studiów Politycznych PAN.
 6. Kraciuk J. (2013), Kryzys finansowy strefy euro, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2013, nr 4 (64), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 125-132.
 7. Lepczyński B., Penczar M. (2012), Wpływ globalnego kryzysu zaufania na pozycję polskiego sektora bankowego w Unii Europejskiej, "Zarządzanie i Finanse" 12, nr 4/1, Sopot, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 401-418.
 8. Luc S. (2011), Koordynacja polityki w Unii Europejskiej w obliczu kryzysu ekonomicznego, [w:] J.Stacewicz (red.), Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", nr 85, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, s. 145-168.
 9. Matusewicz M. (2012), Strefa euro a globalny kryzys finansowy XXI wieku, [w:] A.Gołębiowski (red.), Finanse Unii Europejskiej, "Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu", nr3 (31) 2012, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe Kancelarii Sejmu, s. 9-28.
 10. Mesjasz L. (2012), Kryzys finansowy w państwach strefy euro: Zarządzanie i koncepcje przezwyciężenia, [w:] J.Bednarczyk (red.), W.Przybylska-Kapuścińska (red.), Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej, Warszawa, CeDeWu Sp. zo.o., s.117-136.
 11. Ostaszewski J. (red.) (2013), Finanse, Warszawa, Difin.
 12. Pacuła P. (2011), Kryzys ekonomiczny w Europie a bezpieczeństwo Unii Europejskiej i Polski, "Bezpieczeństwo Narodowe" 1, 2011/17, Warszawa, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, s.139-150.
 13. Sierak J. (2011), Wpływ kryzysu na finanse publiczne państw Unii Europejskiej. Wybrane problemy, [w:] R.Bartkowiak (red.), J. Ostaszewski (red.), Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 115-129.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-4093
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.2.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu